Seçmeli Fizik 2 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Yükü 4.10-8 C olan noktasal bir cismin kendinden 3.1-1 m uzağındaki O noktasında oluşturduğu elektrik alan şiddeti kaç N/C’dur?
(k=9.109 N.m2 /C2 )

 • 4000
 • 3000
 • 2000
 • 1800
Soru 2

Pozitif ve negatif yüklerin elektrik alan çizgileri aşağıdakilerden hangisinde doğru çizilmiştir?
(Yükler birbirleriyle etkileşmemektedir.)

Soru 3

Yükleri 2.10-6 C ve 3.10-6 C olan noktasal iki cisim arasındaki uzaklık 3.10-2 metredir.
Buna göre cisimler arasındaki elektriksel kuvvet kaç Newton’dur?
(k=9.109 Nm2 /C2 )

 • 75
 • 60
 • 30
 • 14
Soru 4

Yarıçapı 2r olan şekildeki kürenin yükü +8q dur.
Buna göre kürenin içindeki O noktasındaki elektrik alan kaç kq/r2 ’dir? (k=Coulomb sabiti)

 • 16
 • 8
 • 2
 • 0
Soru 5

Şekildeki üretecin potansiyel farkı 4 Volt olup X noktasındaki elektrik alan şiddeti 40 N/C dur.
Buna göre levhalar arası uzaklık (d) kaç metredir?

 • 0,03
 • 0,02
 • 0,1
 • 1
REKLAM
Soru 6

Yükleri 5.10-8 C ve -2.10-8 C olan noktasal cisimlerin O noktasında oluşturdukları toplam elektrik potansiyeli kaç Volttur?
(k=9.109 Nm2 /C2 )

 • 1000
 • 900
 • 500
 • 125
Soru 7

K ve L noktasal yükleri arasındaki uzaklık 0,9 m dir.
Buna göre yüklerin sahip olduğu elektriksel potansiyel enerji kaç Joule dür?
(k=9.109 Nm2 /C2 )

 • 8 . 10-2
 • 5 . 10-2
 • 4 . 10-2
 • 10-2
Soru 8

Kütlesi 2 gram, yükü q=2.10-4 C olan parçacık yerçekiminin önemsiz olduğu ortamda şekildeki gibi serbest bırakılıyor.
Buna göre parçacık karşı levhaya kaç m/s hızla çarpar?

 • 3√2
 • 2√5
 • 4√2
 • √3
Soru 9

Bir kenarı 3 cm olan kare şeklindeki iki iletken levha arasına dielektrik sabiti 40.10-12 F/m olan yalıtkan madde konuluyor.
Levhalar arası uzaklık 4.10-1 m olduğuna göre düzlem kondansatörün sığası kaç F’tır?

 • 7.10-14
 • 9.10-14
 • 12.10-14
 • 18.10-14
Soru 10

Kullanıldıkları yere ve ihtiyaç duyulan kapasiteye göre;
I. Paralel levhalı
II. Silindirik
III. Küresel
biçimlerinin hangilerinde sığaçlar üretilmiştir?

 • I ve II
 • II ve III
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 11

Her birinin sığası 2µF olan özdeş sığaçlarla kurulu şekildeki devrede eşdeğer sığa kaç µF’dır?

 • 1/2
 • 3/2
 • 5/2
 • 8
Soru 12

Yük potansiyel değişim grafiği şekildeki gibi olan sabit sığalı düzlem kondansatörün sığası kaç F tır?

 • 18
 • 15
 • 7
 • 4
Soru 13

Kondansatör ve iç direnci önemsiz üreteçle kurulmuş bir devrede kondansatörün sığası 2 F olup kondansatörün uçları arasındaki potansiyel fark 40 Volttur?
Buna göre kondansatörün toplam enerjisi kaç Joule dür?

 • 1800
 • 1600
 • 1400
 • 500
REKLAM
Soru 14

Şekildeki tel parçasından 3 A lik akım geçmektedir.
Buna göre telin 2 m uzağındaki O noktasında oluşan manyetik alan kaç Wb/m2 dir?
(k=10-7 N/A2 )

 • 7.10-6
 • 4.10-3
 • 3.10-7
 • 2.10-8
Soru 15

Uzunluğu 3 m olan bir telin üzerinden 2 A lik akım geçmektedir.
Tel şekildeki gibi B manyetik alanı içine konulduğunda cisme etki eden manyetik kuvvet 0,6 N olduğuna göre B manyetik alan şiddeti kaç Tesla’dır?

 • 0,1
 • 0,2
 • 1
 • 2
Soru 16

Şiddeti 3B olan manyetik alan içine 4V hızıyla giren -2q yüklü parçacığa etkiyen manyetik kuvvetin büyüklüğü kaç BqV’dir?

 • 3
 • 6
 • 12
 • 24
Soru 17

Aşağıda verilen;
I. Weber
II. Joule
III. Farad
ifadelerinden hangileri manyetik akı birimi olarak kullanılabilir?

 • Yalnız I
 • Yalnız III
 • I ve II
 • II ve III
Soru 18

Tek sarımlı halka içindeki manyetik akı 0,05 saniyede 5 Wb değişiyor.
Buna göre halkada oluşan indüksiyon emk’sı kaç Volttur?

 • 10
 • 50
 • 100
 • 1000
Soru 19

Bir alternatif akım devresinde indüktans direnci ile kapasitans direncinin birbirine eşit olması durumuna fizikte ne ad verilir?

 • İndüksiyon
 • Rezonans
 • Empedans
 • Frekans
Soru 20

Şekildeki ideal transformatörün primer devresine VP=120 V gerilim uygulanıyor.
Buna göre devrenin sekonder gerilimi (VS) kaç Volttur?

 • 120
 • 150
 • 160
 • 200
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADBDCBCBBDADBCADACBC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?