Seçmeli Fizik 3 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

60°R kaç °C dir?

 • 75
 • 80
 • 85
 • 90
Soru 2

Isı ve sıcaklıkla ilgili;
I. Birbirlerinden farklı kavramlardır.
II. Termometre ile ölçülürler.
III. Enerji çeşididir.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II
 • II ve III
Soru 3

Isının bir ortamda yayılması;
I. Konveksiyon
II. İletim
III. Işıma
yollarından hangileri ile olabilir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 4

Aynı ortamda güneş alan bir yüzeye, alanları eşit büyüklükteki cam plaka, beyaz kâğıt ve siyah karton şekildeki gibi konulmuştur.
Cam plaka, beyaz kağıt ve siyah kartonun belirli bir süre sonraki sıcaklıkları sırayla T1 , T2 ve T3 olduğuna göre bu sıcaklıkları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 • T1 > T2 > T3
 • T3 > T2 > T1
 • T1 = T2 = T3
 • T3 > T1 = T2
Soru 5

Kütleleri eşit 30°C ve 60°C sıcaklıktaki sular büyük bir kapta ısı kaybı olmaksızın karıştırılıyor.
Buna göre karışımın denge sıcaklığı kaç °C olur?

 • 40
 • 42
 • 45
 • 50
REKLAM
Soru 6

Bir aracın tekerleği dakikada 180 tur dönüyor.
Buna göre tekerleğin frekansı kaç Hz dir?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 7

Yarıçapı 50 m olan pistteki koşucu bir tam turu 150 saniyede atıyor.
Buna göre koşucunun çizgisel hızı kaç m/s dir?
(π = 3)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 8

Yarıçapı r olan dairesel yörüngede bir tam turu 3 saniyede atan bir cismin açısal hızı kaç π rad/s’dir?

 • 4/3
 • 1
 • 2/3
 • 3/2
Soru 9

Yarıçapı r= 10 m olan bir dönme dolap 3 m/s hızla hareket ediyor.
Buna göre dönme dolabın merkezcil ivmesi kaç m/s2 dir?

 • 9/10
 • 4/5
 • 7/10
 • 3/5
Soru 10

Uzunluğu 0,4 m olan ipin ucuna bağlı m kütleli cisim K - L arasında şekildeki gibi salınım hareketi yapıyor.
Buna göre sarkacın periyodu kaç s dir?
(π = 3 ; g= 10 m/s2 )

 • 1,4
 • 1,2
 • 1
 • 0,8
Soru 11

Şekildeki sistem yay sabitleri 10 N/m ve 30 N/m olan yaylarla kurulmuştur.
Buna göre sistemin eşdeğer sabiti kaç N/m’dir?

 • 5
 • 10
 • 12,5
 • 15
Soru 12

Üzerinde q yükü bulunan r yarıçaplı kürenin potansiyeli aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • r/kq
 • kr/q
 • kq/r
 • q/kr
Soru 13

Sığası 1.10-8 F olan kondansatörde 4.10-9 C luk yük depolanmıştır.
Buna göre kondansatörün uçlarına uygulanan potansiyel farkı kaç Volt’tur?

 • 0,5
 • 0,4
 • 0,3
 • 0,2
REKLAM
Soru 14

Şekildeki ideal transformatörün giriş ve çıkış kollarının sarım sayısı sırayla 35 ve 45 tir.
Transformatörün girişine 140 V gerilim uygulandığına göre çıkış gerilimi kaç V olur?

 • 180
 • 200
 • 220
 • 240
Soru 15

İsmi ışık yayan diyot anlamına gelen elektronik devre elemanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ampul
 • Transistör
 • LED
 • Fotodiyot
Soru 16

Aralarında 20° bulunan K ve L düzlem aynalarının arasına konulan X cisminin toplam görüntü sayısı kaçtır?

 • 20
 • 19
 • 18
 • 17
Soru 17

Çukur ayna Çukur aynanın tepe noktasına şekildeki gibi gelen I ışını aşağıdakilerden hangisi gibi yansır?

Soru 18

Çukur aynaya N noktasından gelen ışın şekildeki gibi R noktasından geçecek şekilde yansıyor.
Buna göre aynanın odak uzaklığı kaç d dir?
(Noktalar arası uzaklıklar eşit ve d kadardır.)

 • 2/3
 • 3/4
 • 1
 • 4/3
Soru 19

K saydam ortamından şekildeki gibi L saydam ortamına geçen I ışık ışını ile ilgili;
I. Frekansı azalır.
II. Hızı azalır.
III. Dalgaboyu azalır.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 20

Odağı F olan ince kenarlı merceğin önüne konulan X cisminin görüntüsü ile ilgili;
I. Sanaldır.
II. Cisme göre terstir.
III. Boyu cismin boyundan küçüktür.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • Yalnız III
 • I ve II
 • II ve III
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
AADBCCBCABDCBACDBDCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?