Seçmeli Fizik 4 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Bir X ışını tüpünde elektronlar ivmelendirilerek X ışınları oluşturulmaktadır.
Oluşan X ışınının enerjisi 2,4. 10-15 Joule olduğuna göre hızlandırıcı gerilim kaç Volt tur?
(Elektron yükü qe = 1,6.10-19C)

 • 1,5.104
 • 104
 • 7,5.104
 • 5.104
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi X ışınlarının özelliklerinden biridir?

 • Manyetizmadan etkilenirler.
 • Enerjileri düşüktür.
 • Dalga boyları büyüktür.
 • Doğrular halinde yayılırlar.
Soru 3

X ışını katı bir maddeyle etkileşime girdiğinde;
I. Soğurulma
II. Yansıma
III. Direkt geçme
olaylarından hangileri gözlenebilir?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 4

Aşağıda verilen,
I. Çay şekeri
II. Cam
III. Sofra Tuzu
maddelerinden hangileri kristal yapıdadır?

 • Yalnız III
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 5

Aşağıdakilerden hangileri kovalent bağların özelliklerinden biridir?

 • Kovalent bağlı bileşikler ortaklaşa atom kullanmazlar.
 • Kovalent bağlı bileşikler bileşik yaparak kararlı hale gelirler.
 • Metal ve ametal atomlar arasında oluşur.
 • Kovalent bağlı bileşiklerin tamamı polar yapıdadır.
REKLAM
Soru 6

Yarı iletken maddelerin değerlik yörüngelerinde kaç elektron bulunur?

 • 4
 • 3
 • 2
 • 1
Soru 7

atomu β(Beta) ışıması yapıyor.
Buna göre oluşan Y atomunun kütle ve atom numaraları aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

Soru 8

Yarılanma ömrü 6 gün olan bir maddeden 400 g alınarak 30 gün bekleniyor.
Buna göre 30 gün sonunda maddeden kaç g kalır?

 • 50
 • 25
 • 12,5
 • 6,25
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Füsyon tepkimelerinin özelliklerinden değildir?

 • Güneşte devamlı oluşan tepkimelerdir.
 • Atom çekirdeğinin bölünmesi tepkimesidir.
 • Sonucunda yüksek enerji açığa çıkar.
 • Oluşması için küçük çekirdekler tercih edilmelidir.
Soru 10

Aşağıdaki atom modellerinden hangisi “üzümlü kek modeli” olarak adlandırılır?

 • Thomson Atom Modeli
 • Dalton Atom Modeli
 • Rutherford Atom Modeli
 • Modern Atom Modeli
Soru 11

Aşağıdaki parçacık – karşıt parçacık eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Elektron – Pozitron
 • Nötron – Karşıt Nötron
 • Nötrino – Karşıt Nötrino
 • Proton – Elektron
Soru 12

500.000 eV kaç MeV dir?

 • 5
 • 1
 • 0,5
 • 0,05
Soru 13

Frekansı f= 4.1021 Hz olan bir fotonun enerjisi kaç Joule’dür?
(h=6.10-34 j.s)

 • 1,5.10-55
 • 24,10-13
 • 24,10-22
 • 1,5.10-21
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi atom altı parçacık değildir?

 • Fotonlar
 • Leptonlar
 • Hadronlar
 • Moleküller
Soru 15

Tüm özellikleri elektron ile aynı olup yalnızca yükü pozitif olan karşıt parçacık aşağıdakilerden hangisidir?

 • Proton
 • Nötrino
 • Müon
 • Pozitron
Soru 16

Fotonlarla ilgili;
I. Elektriksel olarak nötrdür.
II. Boşlukta ışık hızı ile yayılır.
III. Durgun olarak gözlenebilir.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi nitel gözlemdir?

 • İçerde çok kişi var.
 • Hava yarın 15°C olacak.
 • Masanın boyu 1,5 metre.
 • Ampermetre 4,7 A değerini gösterdi.
Soru 18

Bir hipoteze dayalı tahminin doğruluğunu kanıtlamak için bilimsel işlem basamaklarından hangisi yapılmalıdır?

 • Deney
 • Hipotez
 • Gözlem
 • İnceleme
Soru 19

Bir bilginin ilk kaynağıyla ilgili araştırma yapan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kriminoloji
 • Kardiyoloji
 • Ekoloji
 • Epistomoloji
Soru 20

Hipotezle ilgili;
I. Mantıklı olmalıdır.
II. Sınanabilir olmalıdır.
III. Literatüre uygun olmalıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve III
 • I, II ve III
 • I ve II
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ADDCBACCBADCBDDBAADC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?