Seçmeli Girişimcilik 1 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Daha önceden üretilip, üretimde kullanılabilen ve tüm değerleri kapsayan üretim faktörü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sermaye
 • Emek
 • Tabiat
 • Müteşebbis
Soru 2

Aşağıda verilen etmenlerden hangisi bir işletmenin dış çevresinde yer alır?

 • Üretim
 • Personel
 • İş gücü
 • Finans
Soru 3

Bir tekstil fabrikasının pamuğun çok yetiştiği yerlerde kurulması, müteşebbisliğin bir ekonomik kaynak olduğunu gösteren aşağıdaki işlevlerden hangisine örnektir?

 • İstihdam yaratır.
 • Yer ve zaman faydası sağlar.
 • Ürün kalitesini artırmaya çalışır.
 • Üretimi organize eder ve yürütür.
Soru 4

Girişimcilerin işletme kurma sürecinde, aşağıdakilerden hangisi sürecin başlangıç aşamasında yapılması gereklidir?

 • Fizibilite
 • Ön proje
 • Deneme üretimi
 • Yatırım kararı verme
Soru 5

Bir işletmenin kuruluş sürecinde, projenin niteliğine göre kuruluş ve konum yeri durumu, fabrika binası, üretim teçhizatı, güvenlik araştırması, doğal afet ve çevre kirliliği gibi konularda yapılan araştırma türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ekonomik araştırma
 • Yasal araştırma
 • Mali araştırma
 • Teknik araştırma
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi planlamada uyulacak kural olarak görülmez?

 • Uygun bir süreyi kapsamalıdır.
 • Kesin uygulanabilir olmalıdır.
 • Basit ve anlaşılır olmalıdır.
 • Dengeli olmalıdır.
Soru 7

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre bir insanın “sevgi ve ait olma” ihtiyaçlarından sonra ortaya çıkacak ihtiyaçları aşağıdakilerden hangisidir?

 • Saygı
 • Güvenlik
 • Başarma
 • Fizyolojik
Soru 8

Üretim yönetimi dönüşüm sürecinde, aşağıdakilerden hangisi girdi olarak kabul edilmez?

 • Emek
 • Sermaye
 • Hizmetler
 • Girişimci
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, bir ürünün yaşam eğrisi dönemine ait değildir?

 • Gerileme
 • Tanıma süreci
 • Üretilme süreci
 • Doygunluk dönemi
Soru 10

“Kalem, kağıt, çivi, yağ” gibi üretim mallarının sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yardımcı araçlar
 • İşletme gereçleri
 • Yatırım donatım malları
 • Üretim gereçleri ve parçaları
Soru 11

Planlama ile ilgili verilen açıklamalardan hangisi doğru değildir?

 • Planlama akılcı bir yöntemdir.
 • Planlama ile yüksek risk alınmış olunur.
 • Planlama ileriyi görerek önceden karar vermedir.
 • Davranış biçimlerinin önceden tespit edilmesidir.
Soru 12

Tüm işletmelerde birimlerin çalışırken birbirleri ile uyumlu olması şartı, yönetimin temel işlevlerinden hangisi ile ilgilidir?

 • Planlama
 • Organizasyon
 • Koordinasyon
 • Sevk ve idare
Soru 13

Sosyal sorumluluk ile ilgili kalite belgesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • ISO 8000
 • ISO 9000
 • ISO 14000
 • ISO 22000
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kamu işletmelerinin kuruluş nedenleri arasında yer almaz?

 • Mali nedenler
 • Sosyal nedenler
 • Ekonomik nedenler
 • Yasal nedenler
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi, bir işletmenin şirket olabilmesi için uygun bir şart değildir?

 • Ortak bir amaç olmalıdır.
 • Ortaklar arası bir görüşme olmalıdır.
 • Ortak üretim elemanlarına sahip olunmalı.
 • Şirket kuranların sayısı birden çok olmalıdır.
Soru 16

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Özelliklerinden biri değildir?

 • Sorumlulukları, tüm servetleri kadardır.
 • Başbakanlık Denetleme Kurulunca denetlenir.
 • Yüksek denetleme Kurulunca da denetlenebilir
 • KİT ürün fiyatları Bakanlar Kurulunca belirlenir.
Soru 17

Köprü, baraj,büyük santral projeleri için birden fazla işletmenin geçici olarak bir araya gelerek bu projeleri gerçekleştirmeleri, işletmelerin sınıflandırılması bakımından aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tröstler
 • Holdingler
 • Karteller
 • Konsorsiyumlar
Soru 18

İşletme yöneticilerinin sözlü olarak ürettikleri bir yada bir kaç malı depo etme konusunda kurdukları birlikteliklere ne ad verilmektedir?

 • Merger
 • Füzyon
 • Kornerler
 • Konsernler
Soru 19

Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, satışın temel ilkelerinden biri değildir?

 • Satış, satıcıya göre düzenlenmelidir.
 • Pazar ve rakiplerin şartları bilinmelidir.
 • Satış için gereken tüm çabalar sarfedilmelidir.
 • Pazarlama elemanlarına uygun şartlar yaratılmalıdır.
Soru 20

“ Açık hava reklamı” aşağıdaki reklam çeşitlerinden hangisi ile ilgilidir?

 • Coğrafi açıdan
 • Yapanlar açısından
 • Reklam içeriği açısından
 • Kullanılan araç açısından
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACBADBACCBBCADBADCAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?