Seçmeli İşletme 1 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

I- Tüketici
II- Fayda
III- Üretim
IV- Emek
V- Doğa
Mal ve hizmet üretmek için üretim faktörlerini bir araya getirmek isteyen bir girişimci yukarıda verilenlerden hangilerine ihtiyaç duyar?

 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III
 • IV ve V
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi, tacir olabilmenin şartlarından birisi değildir?

 • Ticari bir işletmenin var olması
 • Ticari bir işletmenin kendine ait olması
 • Ticari bir işletmenin işletilmesi
 • Ticari bir işletmenin kendi adına işletilmesi
Soru 3

Lider ile yöneticiyi birbirinden ayıran özellik, hangi seçenekte verilmiştir?

 • Lider, işi doğru yapar, yönetici doğru işi yapar.
 • Yönetici koruyucudur, lider geliştiricidir.
 • Lider denetime güvenir, yönetici insana güvenir.
 • Yönetici yenilik getirir, lider kuralları izler ve uygular.
Soru 4

“Rekabet edebilme duygusu” ihtiyaçlar hiyerarşisinin hangi sınıflaması içinde yer alır?

 • Statü ve saygınlık ihtiyacı
 • Kendini geliştirme ihtiyacı
 • Ait olma ihtiyacı
 • Güvenlik ihtiyacı
Soru 5

I-Yemek yemek
II- Spor yapmak
III- Giyinmek
IV- Kitap okumak
V- Su içmek
Yukarıda verilen ihtiyaçlardan birincil olanların tamamı hangi seçenekte verilmiştir?

 • I ve II
 • II, III ve IV
 • I, III ve V
 • III, IV ve V
REKLAM
Soru 6

Verimlilik ilkelerinden “analitik ilkesi”ne ait doğru açıklama hangi seçenekte verilmiştir?

 • Girdi seçimini doğru yapmak
 • Kaynakları en ucuz, en az kullanmak
 • Girdilerin fayda-maliyet analizini yapmak
 • Kaynakları zamanında ve yerinde kullanmak
Soru 7

Üretim faktörlerinin ekonomiden aldıkları paylar hangi seçenekte doğru olarak gösterilmiştir?

Üretim faktörleri -- > Aldığı pay

 • Emek -- > Kâr
 • Girişimci -- > Faiz
 • Sermaye -- > Ücret
 • Doğa -- > Rant
Soru 8

Mal ve hizmet arasındaki farklara yönelik yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır?

Mallar -- > Hizmetler

 • Devredilebilir. -- > Devredilemez.
 • Müşteri sürecin bir parçasıdır. -- > Müşteri süreçten ayrıdır.
 • Sermaye yoğundur. -- > Emek yoğundur.
 • Tekniktir. --- > İnsan odaklıdır.
Soru 9

Amacı; teknik engelleri kaldırarak, yeni piyasalara ve ekonomik gelişmelere öncülük etmek ve dünya ticaretini kolaylaştırmak olan uluslararası standart kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

 • Uluslararası Elektronik Komisyonu
 • Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu
 • Uluslararası Telekominikasyon Birliği
 • Avrupaya Uygunluk
Soru 10

Aşağıda verilenlerden hangisi işletmenin özel amaçlarından biridir?

 • Kâr elde etmek
 • Topluma hizmet etmek
 • İşletmenin varlığını devam ettirmek
 • Uzun vadeli büyümeyi hedef hâline getirmek
Soru 11

Aşağıda yapılan açıklamalardan hangisi, bir işletmenin varlığını devam ettirme sürecinde uzun vadede iflasla karşı karşıya kalabileceğini göstermektedir?

 • İşletmenin kârlılığı tercih etmesi
 • Topluma hizmet etmeye ağırlık vermesi
 • Tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına cevap vermesi
 • Kaliteli mal ve hizmet üretmesi
Soru 12

Bir iktisadi Devlet Teşekkülü olan Devlet Malzeme Ofisi aşağıda verilen bakanlıklardan hangisine bağlıdır?

 • Maliye Bakanlığı
 • Millî Savunma Bakanlığı
 • Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
 • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Soru 13

Yabancı sermayeli kuruluş olarak Bursa ilimizde kurulan ve sebze sosları, hardal, bulyon ve sebze çorbaları üreten Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ. adlı işletme hangi ülkeye aittir?

 • Japonya
 • İsviçre
 • ABD
 • İngiltere
REKLAM
Soru 14

Sermaye şirketlerinin üstünlüklerine yönelik verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?

 • Yönetim etkindir.
 • Büyüme imkânları fazladır.
 • Kredi bulma imkânları fazladır.
 • Ortaklığın süresi zamanla sınırlandırılmıştır.
Soru 15

Anonim şirketin kuruluşu için en az kaç gerçek veya tüzel kişi gerekir?

 • 3
 • 5
 • 7
 • 10
Soru 16

Şahıs ve sermaye şirketleri arasındaki farklar hangi seçenekte yanlış olarak verilmiştir?

Şahıs Şirketleri -- > Sermaye Şirketleri

 • ŞAHIS ŞİRKETLERİ :Sözleşme oy birliği ile değiştirilebilir. SERMAYE ŞİRKETLERİ :Sözleşme oy çokluğu ile değiştirilebilir.
 • ŞAHIS ŞİRKETLERİ :Sermaye paylara bölünebilir. SERMAYE ŞİRKETLERİ :Sermaye paylara bölünemez.
 • ŞAHIS ŞİRKETLERİ :Ortaklığın devri güçtür. SERMAYE ŞİRKETLERİ :Ortaklığın devri kolaydır.
 • ŞAHIS ŞİRKETLERİ :Eşit oy hakkı vardır. SERMAYE ŞİRKETLERİ :Oy hakkı sermaye payı ile orantılıdır.
Soru 17

Bir işletmenin kuruluş yeri seçiminde yapılacak iş gücü değerlendirmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi önemsizdir?

 • İş gücünün miktarı
 • İş gücünün niteliği
 • İş gücünün maliyeti
 • İş gücünün yönetimi
Soru 18

Bir işletmenin kuruluş işlemleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi işletmenin belediyeye karşı sorumluluklarından biri değildir?

 • İş yeri açma ve çalışma ruhsatı alma
 • Hafta sonu çalışma ruhsatı alma
 • İşe başlama bildirimi verme
 • Çevre temizlik vergisi ödeme
Soru 19

Tüzel kişilerin meslek odalarına kayıt olabilmeleri için aşağıdakilerden hangisi gerekli bir evrak değildir?

 • Fotoğraf
 • İlan gazetesi
 • İmza sirküleri
 • Ana sözleşme
Soru 20

İnşaat iş yerlerinde işe başlatılan sigortalıların Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimi ne kadar süre içerisinde yapılmalıdır?

 • İşe başlatılmadan önce
 • İşe başlatıldığı gün
 • 10 gün içinde
 • 1 ay içinde
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBBACCDBADBABDBBDCAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?