Seçmeli Kimya 1 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Temel haldeki 26Fe atomu için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

 • En büyük baş kuantum sayısı 4’tür.
 • En yüksek enerjili orbitalinde2e bulunur.
 • Periyodik cetvelin 8B grubunda yer alır.
 • Geçiş elementidir.
Soru 2

Açısal momentum kuantum sayısı (ℓ) için;
I. Orbitallerin şeklini açıklar.
II. Elektronun bulunduğu enerji seviyesini verir.
III. Alacağı değerler baş kuantum sayısı (n) değerlerine bağlıdır.
yargılarından hangileri doğrudur?

 • I ve II
 • II ve III
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 3

Periyodik cetvelde yerleri gösterilen elementler için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

 • Li ve Be elementlerinin temel enerji seviyeleri aynıdır.
 • H ve Li elementlerinin değerlik elektron sayıları eşittir.
 • Li elementinin çekirdek yükü 3’tür.
 • H bir metaldir.
Soru 4

17Cl elementinde temel halde kaç tane yarı dolu orbital vardır?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 5
Soru 5

I. 3d
II. 4p
III. 4d
IV. 5s
Yukarıda verilen orbitallerden hangisinin enerjisi diğerlerinden daha fazladır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
REKLAM
Soru 6

3Li,7N,10Ne elementleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Elektronegatifliği en fazla olan Ne ’dir.
 • Atom çapı en büyük olan Li ’dir.
 • Metalik aktifliği en fazla olan N’dir.
 • Değerlik elektron sayısı en fazla olan N’dir.
Soru 7

Aşağıdaki bileşiklerin hangisinde oksijen elementinin aldığı değerlik diğerlerinden farklıdır?
( 1H,6C,8O,11Na,19K)

 • H2O2
 • Na2O2
 • K2O2
 • CO2
Soru 8

Aşağıda verilen bileşik isimlerinden hangisi iyonik bağlı bir bileşiğe aittir?

 • Kalsiyum oksit
 • Diazot pentaoksit
 • Kükürt trioksit
 • Karbon tetraklorür
Soru 9

Bileşik <-----> Yaygın adı
• NH3 <-----> Amonyak
• H2SO4 <-----> Zaç yağı
• HCI <-----> Tuz ruhu
• NaOH <-----> Sudkostik
Yukarıda verilen bileşiklerden kaç tanesinin yaygın adı doğru yazılmıştır?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 10

0,2 mol N2O5 gazı kaç gramdır?
(N=14 g/mol, O= 16 g/mol)

 • 5,4
 • 10,8
 • 21,6
 • 54
Soru 11

16O elementi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (NA = Avogadro sayısı)

 • 16 tane oksijen atomu 1 moldür.
 • 1 mol O2 NA tane oksijen molekülü içerir.
 • 1 tanesi 16 akb’dir.
 • 1 molü 16 gramdır.
Soru 12

Sadece C ve H içeren bir bileşiğin 1 molü yakıldığında 2 mol CO2 ve 2 mol H2O oluşuyor.
Buna göre bu bileşiğin basit formülü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • CH
 • CH2
 • CH3
 • CH4
Soru 13

Genel formülü CnH2n + 2 ve molekül ağırlığı 58 gram olan bileşiğin molekül (gerçek) formülü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
(H=1 g/mol, C=12 g/mol)

 • C2H6
 • C3H8
 • C4 H10
 • C5H12
REKLAM
Soru 14

NH3 + O2 → N2 + H2O
Tepkimesi en küçük tamsayılarla denkleştirilirse H2O ’nun katsayısı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • 1
 • 2
 • 4
 • 6
Soru 15

CH4 + 4CI2 → CCI4 + 4HCl tepkimesi ile ilgili;
I. Yanma tepkimesidir.
II. Cl2 yükseltgendir.
III. CH4 indirgendir.
verilenlerden hangileri doğrudur?

 • I ve II
 • II ve III
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 16

C3H8(g) + 5O2 → 3CO2(g) + 4H2O(s) tepkimesinde 22 gram C3H8 gazının tamamı O2 gazı ile tepkimeye girdiğinde kaç gram H2O bileşiği oluşur?
(H=1 g/mol, C=12 g/mol)

 • 36
 • 54
 • 72
 • 90
Soru 17

Aşağıda verilen hacim birim dönüşümlerinden hangisi doğrudur?

 • 1litre = 100 ml
 • 1litre = 1000 cm3
 • 1litre = 1m3
 • 1litre = 100 dm3
Soru 18

8,2 litrelik kapalı bir kapta 27°C ’de bulunan 1 mol CH4 gazının kaba yapmış olduğu basınç kaç atm’dir?

 • 0,3
 • 1
 • 3
 • 6
Soru 19

Sabit hacimli kapalı bir kapta aynı sıcaklıkta 2 mol H2 , 3 mol He ve 5 mol Ne gazları bulunmaktadır.
He gazının kısmi basıncı 0,3 atm olduğuna göre kaba yapılan toplam basınç kaç atm’dir?

 • 0,3
 • 0,6
 • 0,9
 • 1
Soru 20

Buna göre bağıl nemin % 40 olduğu bir bölgede 25°C sıcaklıkta havada bulunan su buharının kısmi basıncı kaç mmHg’dir?
( 25°C\\\'de suyun buhar basıncı 24mm-Hg )

 • 9,6
 • 4,8
 • 2,4
 • 1,2
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCDACBDADCABCDBABCDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?