Seçmeli Kimya 3 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Yukarıda verilen moleküllerin hangilerinde merkez atom oktetini tamamlamıştır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III
Soru 2

Aşağıdaki moleküllerin hangisinde merkez atomun hibritleşme türü sp2 ’dir?
( 1H,5B,6,7,8O )

 • H2O
 • NH3
 • BH3
 • CH4
Soru 3

CH4 molekülü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
( 1H,6C )

 • Molekül geometrisi düzgün dörtyüzlüdür.
 • Bağ açıları 105 °C ’dir.
 • Bağ yapımına katılmayan bir çift elektron vardır.
 • Polar moleküldür.
Soru 4

molekülünde kaç tane pi (π) bağı bulunur?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 5

I. H2O
II. NH3
III. HF
Yukarıda verilenlerden hangilerinin kendi molekülleri arasında hidrojen bağı oluşabilir?
( 1H,7,8O,9F )

 • Yalnız I
 • I ve II
 • I ve III
 • I, II ve III
REKLAM
Soru 6

bileşiğinin sistematik (IUPAC) adı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 • 4 - metil pentan
 • 2 - metil pentan
 • 4 - metil hekzan
 • 2 - metil hekzan
Soru 7

Yukarıda verilen bileşiklerden hangileri CnH2n genel formülüne uyar?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 8

CH3MgCl + HCI → CH4 + MgCl2
Yukarıdaki tepkimenin adı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • Würtz sentezi
 • Grignard sentezi
 • Yanma
 • Polimerleşme
Soru 9

Alkenlerle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

 • Doymamış hidrokarbonlardır.
 • Genel formülleri CnH2n ’dir.
 • En küçük üyeleri tek karbonludur.
 • Yapılarında en az bir tane ikili bağ bulunur.
Soru 10

cis - 2- bütenbileşiği aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11

tepkimesi sonucu oluşan X bileşiğinin türü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • Alkan
 • Alken
 • Alkin
 • Keton
Soru 12

Aşağıdaki moleküllerden hangisi bir iç alkindir?

 • CH3 - C ≡ CH
 • H - C ≡ C - H
 • H - C ≡ C - CH2 - CH3
 • CH3 - C ≡ C - CH3
Soru 13

Yukarıda verilen bileşiklerden hangilerinin adı doğru yazılmıştır?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
REKLAM
Soru 14

Aşağıdaki organik bileşiklerden hangisi primer (birincil) alkoldür?

 • CH3 – CH2 – OH
Soru 15

CH3 – CH2 + NaOH → X + NaCI Tepkimesi sonucu oluşan X bileşiğinin sistematik (IUPAC) adı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • Metanol
 • Etanol
 • Asetaldehit
 • Dimetil eter
Soru 16

Aşağıda verilen bileşiklerden hangisi Na metali ile tepkimeye girerek H2 gazı açığa çıkarır?

 • CH3 ▬ O ▬ CH3
 • CH3 ▬ CH2 ▬ OH
Soru 17

Yukarıda verilenlerden hangileri polialkoldür?

 • Yalnız III
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 18

tepkimesi sonucu oluşan ürün aşağıdakilerden hangisidir?

 • CH3 ▬ CH2 ▬ CH2 ▬ OH
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi karışık ketondur?

Soru 20

tepkimesi sonucu oluşan X bileşiği aşağıdakilerden hangisidir?

 • Etanol
 • Asetaldehit
 • Dimetil eter
 • Aseton
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCAADBCBCABDDABCACDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?