Seçmeli Kimya 4 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

tepkimesi sonucu oluşan ürünün sistematik (IUPAC) adı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Etanol
 • Etanoik asit
 • Dimetil eter
 • Dimetil keton
Soru 2

Benzoik asit bileşiği aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

Soru 3

Aşağıda verilen bileşiklerin hangisinin kendi molekülleri arasında hidrojen bağı oluşmaz?

 • CH3 ▬ CH2 ▬ OH
Soru 4

tepkimesi sonucu oluşan X bileşiğinin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Karboksilli asit
 • Ester
 • Aminoasit
 • Asit anhidrit
Soru 5

Yukarıda verilen molekül ile ilgili;
I. Asimetrik C atomu bulundurur.
II. Optikçe aktiftir.
III. Polarize ışığın düzlemini değiştirir.
verilenlerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız II
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki bileşiklerden hangisi hem Mg metali hem de K metali ile tepkimeye girerek H2 gazı açığa çıkarır?

 • CH3 ▬ O ▬ CH3
 • CH3 ▬ CH2 ▬ OH
Soru 7

bileşiğinin sistematik (IUPAC) adı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • Metil etanoat
 • Etil propiyonat
 • Etil metanoat
 • Metil metanoat
Soru 8

Aşağıda verilen bileşiklerden hangisi ester sınıfı bir bileşiktir?

 • CH3 ▬ CH2 ▬ OH
Soru 9

tepkimesinin türü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • Sabunlaşma
 • Hidroliz
 • Peptitleşme
 • Katılma
Soru 10

Yukarıda verilen bileşiklerden hangileri CnH2nO2 genel formülüne uyar?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II
 • I ve III
Soru 11

bileşiğinin adı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • Aldotrioz
 • Ketotrioz
 • Glikoz
 • Früktoz
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi bir disakkarittir?

 • Glikoz
 • Früktoz
 • Selüloz
 • Maltoz
Soru 13

Yukarıdakilerden hangileri amin sınıfı bileşiktir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I,II ve III
REKLAM
Soru 14

Asetamit bileşiği aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 • CH3 ▬ CH2 ▬ NH2
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi ikincil amittir?

Soru 16

bileşiği ile ilgili;
I. Amino asittir.
II. Asimetrik C atomu bulundurur.
III. Amfoter özellik gösterir.
verilenlerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I,II ve III
Soru 17

Anilin bileşiği aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

Soru 18

bileşiğinin adı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

 • p-nitro toluen
 • m-nitro toluen
 • o-nitro toluen
 • o-nitro fenol
Soru 19

bileşiği ile ilgili;
I. Zayıf asittir.
II. Aromatiktir.
III. Suda çözünür.
verilenlerden hangileri doğrudur?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I,II ve III
Soru 20

Benzil alkolün uygun koşullarda yükseltgenmesi sonucu oluşan ürün aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fenol
 • Benzaldehit
 • Toluen
 • Anilin
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BACDDBCDBCADDBCDCADB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?