Seçmeli Mantık 1 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Mantık doğrusu, doğruluğu gözlem ve deneyle değil, akıl aracılığıyla bilinen yargılardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi mantık doğrusuna örnektir?

 • Taş serttir
 • Kar beyazdır
 • Hiçbir insan kedi değildir
 • Su 100 C’de kaynar
Soru 2

Bütün öğretmenler üretkendir.
Kemal öğretmendir.
O halde, Kemal de üretkendir.
Verilen akıl yürütme aşağıdakilerden hangisine örnektir?

 • Tümdengelim
 • Tümevarım
 • Analoji
 • Özdeşlik
Soru 3

“Bir şey ne ise odur, her şey kendisinin aynısıdır’’ özdeşlik ilkesinin tanımıdır.
Aşağıdakilerden hangisi özdeşlik ilkesine örnektir?

 • Cemre hem başarılı hem de başarısız olamaz
 • Kapı ya kapalıdır ya da açıktır
 • Taş hem var hem de yok olamaz
 • Öğrenci öğrencidir
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi İslâm mantıkçılarından biri değildir?

 • İbn-i Sina
 • Aristoteles
 • Farabî
 • Râzi
Soru 5

Dil içinde tek başına anlam taşıyan en küçük birime terim denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi terimdir?

 • Ve
 • İle
 • Bu
 • Kelebek
REKLAM
Soru 6

Duyularla algılanan, bir nesneye işaret eden kavramlara somut kavram denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi somut kavramdır?

 • Güzellik
 • Yiğitlik
 • Kitaplık
 • İnsanlık
Soru 7

İnsanın hem neliği hem de gerçekliği vardır fakat, “kaf dağ’’ının neliği vardır ama gerçekliği yoktur
Kavramların gerçeklik olarak belirlenmesinin ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kavramın anlaşılır olması
 • Kavramın olumlu olması
 • Kavramın Tikel olması
 • Kavramın dış dünyada bulunması
Soru 8

Varlık → Canlı → Hayvan → Kuş
Yukarıdaki kavram sıralamasında kaplamı en fazla olan hangisidir?

 • Varlık
 • Canlı
 • Hayvan
 • Kuş
Soru 9

Hiçbir kedi köpek değildir.
Hiçbir köpek kedi değildir.
Bu yargılara göre kedi ve köpek kavramları arasındaki ilişki çeşidi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 • Eşitlik
 • Ayrıklık
 • Tam girişimlilik
 • Eksik girişimlilik
Soru 10

İlinti, birçok türde ortaklaşa bulunan özelliklerdir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi insanın ilintisidir?

 • Sosyalleşmek
 • Alet yapmak
 • Yürümek
 • Düşünmek
Soru 11

I. Kategorilerden en üstte bulunan cinslerin
II. Koku, ses gibi duyusal verilerin
III. Aşk gibi duygusal yaşantıların
Verilenlerden hangilerinin içlemsel olarak tanımı yapılamaz?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi önerme değildir?

 • Ali çalışkan değildir.
 • Allah’ım yardım et.
 • Kar beyazdır.
 • 2+2=4
Soru 13

Basit önermeler, içerisinde tek yargıyı barındıran önermelerdir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi basit önermedir?

 • Hava yağmurlu ise rutubet fazladır.
 • Bilim öğretici ve mantıksaldır.
 • Ali ve Ahmet çalışkandır.
 • Tebeşir beyazdır.
REKLAM
Soru 14

Bir yargıyı karşılaştırma ile ifade eden önermeler karşılaştırmalı bileşik önermedir.
Aşağıdaki önermelerden hangisi, karşılaştırmalı bileşik bir önermedir?

 • Ali Ahmet’ten daha çalışkandır.
 • Ayşe öğrencidir.
 • Ekrem sporcudur.
 • Tüm çiçekler güzel kokar.
Soru 15

Tikel olumlu bir önermenin alt karşıtı olan önerme tikel olumsuzdur.
Buna göre “Bazı insanlar erdemlidir.” önermesinin alt karşıtı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bütün erdemliler insandır.
 • Hiçbir insan erdemli değildir.
 • Bazı insanlar erdemli değildir.
 • Bütün insanlar erdemlidir.
Soru 16

Düz döndürme, bir önermenin niteliğini değiştirmeden özne ve yüklemin yerinin değiştirilerek anlamca eşdeğer, aynı doğruluk değerine sahip yeni bir önerme yapmaktır.
Aşağıdakilerden hangisi “Bazı insanlar hastadır.’’ önermesinin düz döndürmesidir?

 • Bütün hastalar insandır.
 • Bazı hastalar insandır.
 • Hiçbir insan hasta değildir.
 • Bazı insanlar hasta değildir.
Soru 17

Bir kıyasta, öncüllerden zorunlu olarak çıkan önerme aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 • Sonuç
 • Karşıt
 • Altık
 • Çelişik
Soru 18

Yüklemli kesin kıyas kurallarına göre iki tikel öncülden çıkan sonuç önermesiyle ilgili doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sonuç olumludur
 • Sonuç tümel olumludur
 • Sonuç tikel olumludur
 • İki tikel öncülden sonuç çıkmaz
Soru 19

• Bütün insanlar ölümlüdür.
• Ahmet insandır.
• …
Yukarıda öncülleri verilen kıyasın geçerli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

 • O halde Ahmet ölümlüdür.
 • O halde Ahmet ölümsüzdür
 • Bazı insanlar ölümlüdür.
 • Bazı ölümlüler insandır.
Soru 20

Hırsızlık yapanlar huzursuzdur.
(Delili: Çünkü toplum ve vicdanı kendisini ayıplar.)
Huzursuz kimse mutlu olamaz.
(Delili: Çünkü mutluluk huzuru gerektirir.
Öyleyse hırsızlık yapan kimse mutlu değildir.
Yukarıda verilen kıyas çeşidi, aşağıdakilerden hangisine örnek olur?

 • Zincirleme kıyas
 • Delilli kıyas
 • Basit kıyas
 • Karma kıyas
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CADBDCDABCDBDACBADAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?