Seçmeli Mantık 2 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi sembolik mantığı klasik mantıktan farklı kılan bir özelliktir?

 • Günlük dili kullandığı için içeriğin etkisinde olması
 • Aristoteles mantığının alanında kalmaya çalışması
 • Geçerli çıkarımlara ulaşmayı amaç edinmesi
 • Sembolik dil kullanılması
Soru 2

Aşağıdaki önermelerden hangisi basit önermeyi ifade eder?

 • P
 • ~ p
 • p ⇒ q
 • p^q
Soru 3

Aşağıdaki önermelerin hangisinde koşul eklemi (⇒) kullanılmıştır?

 • Tekin ve Mehmet çalışkandır.
 • Hava yağmurlu veya karlıdır.
 • Ali çalışırsa başarır.
 • Ali yaramaz değildir.
Soru 4

“Ayşe ve Hülya kardeştir’’ önermesi kaç yüklemli bir önermedir?

 • Birli yüklem
 • İkili yüklem
 • Üçlü yüklem
 • Dörtlü yüklem
Soru 5

Aşağıdaki önermelerden hangisinin tek ana bileşeni vardır?

 • ~ p
 • pvq
 • p^q
 • ~ p ⇒ ~ q
REKLAM
Soru 6

“Bir sporcu zeki ve çevik ise başarılı olur” önermesinin önermeler mantığında sembolleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • pvq ⇒ r
 • p^qvr
 • p^q ⇒ r
 • p ⇒ q ⇒ r
Soru 7

Hiçbir doğrulayıcı yorumlaması bulunmayan önerme tutarsızdır.
Buna göre aşağıdaki önermelerden hangisi tutarsızdır?

Soru 8

İki önermenin birbirine denk olması, aynı satırda aynı doğruluk değerlerini almış olmalarını gerektirir.
Buna göre aşağıdaki önermelerden hangisi denk önermedir?

Soru 9

Aşağıdaki önermelerden hangisi geçerlidir?

Soru 10

Çözümleyici çizelge kurallarına göre p ^ q önermesinin çözümlemesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11

“Farabi filozoftur.” önermesinin niceleme mantığındaki sembolik ifadesi hangisidir?

 • p ^ q
 • Fa
 • pvq
 • p ⇒ q
Soru 12

∀ sembolüyle gösterilen tümel niceleyicinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bütün
 • Bazı
 • Kimi
 • Bir kısım
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi açık önermeye örnektir?

 • Aslan hayvandır.
 • Altın madendir
 • Ali çalışkandır.
 • X konuşandır.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi üç değerli mantığın kabul ettiği doğruluk değerlerinden biri değildir?

 • Doğru
 • Yanlış
 • Eşit
 • Belirsiz
Soru 15

Kiplik değişmezlerinden “mümkün’’ ekleminin sembolü aşağıdakilerden hangisidir?

 • ?
 • 4
 • v
 • ^
Soru 16

“Ağrı dağı vardır’’ önermesinin varlık mantığındaki sembolik ifadesi hangisidir?

 • ◇ p
 • □q
 • -p
 • E!a
Soru 17

Aksiyomlardan üretilen ve doğruluğu aksiyomlara dayanarak belirlenen önermeler aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

 • Tüme varım
 • Tümden gelim
 • Teorem
 • Tanım
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi mantığın eleştirel düşünme ve akılcı tartışma alanına uygulanmasını ifade eder?

 • Kiplik mantığı
 • Tartışma mantığı
 • Varlık mantığı
 • Özdeşlik mantığı
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi mantık felsefesinin ele aldığı temel sorunlardandır?

 • Mantık ilkeleriyle ilgili sorunlar.
 • Bilginin imkanı problemi
 • Bilimin yöntemi problemi
 • Güzellik problemi
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi mantık ilkelerinden değildir?

 • Özdeşlik
 • Çelişmezlik
 • Üçüncü halin imkansızlığı
 • Tüme varım
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DACBACBDBCBADCADCBAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?