Seçmeli Matematik 1 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

dizisi veriliyor. Bu dizinin 7. terimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • 1/4
 • 2/5
 • 7/3
 • 3/2
Soru 2

Bir aritmetik dizinin ilk altı terimi a, b, c, 50, 60, 70 olduğuna göre a -b + c kaçtır?

 • 20
 • 30
 • 40
 • 50
Soru 3

Bir geometrik dizinin ilk terimi 3 ve ortak çarpanı 1/3 olduğuna göre bu dizinin beşinci terimi kaçtır?

 • 1/3
 • 1/9
 • 1/27
 • 1/81
Soru 4

Arka arkaya 5 sıra şeklinde dizilecek olan bir müzik korosunda en ön sırada 6 kişi, bundan sonraki her sırada ise bir öndeki sıradan 2 kişi fazla bulunmaktadır.Buna göre bu müzik korosunda toplam kaç kişi vardır?

 • 50
 • 55
 • 56
 • 60
Soru 5

Beş basamaklı 81 25D sayısı 3 ile bölünebildiğine göre D aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • 1
 • 3
 • 6
 • 8
REKLAM
Soru 6

Üç basamaklı 3B4 sayısı 4 ile bölünebildiğine göre B’nin alabileceği değerler toplamı kaçtır?

 • 20
 • 22
 • 24
 • 26
Soru 7

Dört basamaklı 68X7 sayısının 6 ile bölümünden kalan 3 olduğuna göre X kaç farklı değer alabilir?

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Soru 8

Altı basamaklı 7A3 B2C sayısı 11 ile bölündüğünde kalan 5 olduğuna göre A+B+C aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
Soru 9

30, 75, A sayılarının EBOB’u 15 olduğuna göre en küçük üç basamaklı A sayısı kaçtır?

 • 100
 • 105
 • 115
 • 120
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisinde verilen sayılar aralarında asaldır?

 • 10, 12, 30
 • 6, 9, 21
 • 4, 24, 48
 • 8, 18, 27
Soru 11

Bir torbadaki cevizler yedişerli dağıtıldığında 5, sekizerli dağıtıldığında 6 ve on beşerli dağıtıldığında 13 ceviz artıyor.Buna göre bu torbadaki ceviz sayısı en az kaçtır?

 • 988
 • 838
 • 538
 • 118
Soru 12

Maaşı 2000 lira olan bir kişi, ev kirası için 1000 lira, yakıt için 150 lira ve gıda için 250 lira harcamıştır. Buna göre bu kişinin bu harcamalar sonucunda maaşından kalan para tüm maaşının yüzde kaçıdır?

 • 30
 • 40
 • 50
 • 60
Soru 13

Bir kazağın %25 indirimli satış fiyatı 90 liradır. Buna göre bu kazağın indirimden önceki fiyatı kaç liradır?

 • 99
 • 108
 • 117
 • 120
REKLAM
Soru 14

Aynı fabrikada çalışan iki işçiden biri 3 günde bir, diğeri 5 günde bir mesaiye kalmaktadır. Bu iki işçi 1 Ocak 2015 tarihinde birlikte mesaiye kaldıklarına göre, 2015 yılı içinde birlikte mesaiye kaldıkları gün sayısı kaçtır?

 • 25
 • 24
 • 23
 • 22
Soru 15

Bir işçinin brüt maaşından %25 gelir vergisi, %4 emekli sandığı ve %0,5 tasarruf fonu kesintisi yapılmaktadır. İşçinin eline geçen net maaşı 3525 lira olduğuna göre işçinin brüt maaşı kaç liradır?

 • 4000
 • 4500
 • 5000
 • 5500
Soru 16

4000 lira, yıllık %15 basit faizle 2 yıllığına bankaya yatırılıyor. Buna göre ikinci yılın sonunda bankadan alınacak faiz kaç lira olur?

 • 600
 • 800
 • 1000
 • 1200
Soru 17

Yaş üzüm kurutulunca kütlesinin %30’unu kaybediyor. Buna göre 280 kg kuru üzüm kaç kilogram yaş üzümden elde edilir?

 • 320
 • 360
 • 400
 • 480
Soru 18

1200 lira, yaşları 12, 13, ve 15 olan üç kardeş arasında yaşlarıyla doğru orantılı olacak biçimde paylaştırılıyor. Buna göre en büyük kardeş kaç lira alır?

 • 350
 • 390
 • 400
 • 450
Soru 19

Bir otomobil A şehrinden B şehrine sabit hızla ve mola vermeden 4 saatte gidiyor. Bu otomobil hızını yarıya düşürürse aynı yolu 1 saat mola vererek toplam kaç saatte gider?

 • 6
 • 7
 • 9
 • 10
Soru 20

Eşit iş gücündeki 15 traktör ile 90 dönüm tarla 4 saatte sürüldüğüne göre bu traktörlerden 10 tanesi ile 30 dönüm tarla kaç saatte sürülür?

 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BBCADADCBDBADACDCDCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?