Seçmeli Matematik 2 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Ölçeği 1/100 olan bir planda 20 cm uzunluk gerçekte kaç metredir?

 • 2
 • 20
 • 200
 • 2000
Soru 2

Şekilde ölçeği 1/200 olan bir arsanın planı verilmiştir. Bu arsanın gerçek çevresi kaç metredir?

 • 24
 • 30
 • 48
 • 60
Soru 3

Şekildeki ABCD karesinin alanı 25 birimkaredir. Buna göre A(KLMN) kaç birimkaredir?

 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Soru 4

Boyutları 5 cm, 6 cm, 10 cm olan dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı kaç santimetrekaredir?

 • 280
 • 260
 • 240
 • 220
Soru 5

Kenar uzunlukları 4 m ve 5 m olan dikdörtgen şeklindeki kumaşın tamamı bir metrekarelik eş parçalara ayrılıp her bir parça 15 liraya satılacaktır. Buna göre tüm kumaşın satışı sonucunda kaç lira elde edilir?

 • 200
 • 300
 • 400
 • 500
REKLAM
Soru 6

Taban ayrıtlarından birinin uzunluğu 8 cm ve yüksekliği 10 cm olan kare dik prizmanın yüzey alanı kaç santimetrekaredir?

 • 320
 • 384
 • 416
 • 448
Soru 7

Taban ayrıtlarından birinin uzunluğu 20 cm ve yüksekliği 40 cm olan kare dik prizmanın içine yerleştirilebilecek silindirin hacmi en fazla kaç π santimetreküp olur?

 • 2000
 • 3000
 • 4000
 • 5000
Soru 8

Taban yarıçapının uzunluğu 5 cm ve yüksekliği 10 cm olan silindir biçimindeki kabın tamamı su ile doludur. Silindirdeki suyun tamamı bir ayrıtının uzunluğu 10 cm olan küp biçimindeki boş bir kaba boşaltıldığında kaptaki suyun yüksekliği kaç santimetre olur?
(π yerine 3 alınız.)

 • 10
 • 7,5
 • 5
 • 2,5
Soru 9

Bütün ayrıtlarının uzunlukları toplamı 60 cm olan küpün hacmi kaç santimetreküptür?

 • 27
 • 64
 • 125
 • 126
Soru 10

Hacmi 500 cm3 olan kürenin yarıçapının uzunluğu kaç santimetredir?
(π yerine 3 alınız.)

 • 5
 • 4
 • 3
 • 2
Soru 11

Yukarıdaki dairesel grafik bir kişinin aylık giderlerini göstermektedir. Aylık kredi borcu 300 lira olan kişinin kira gideri kaç liradır?

 • 350
 • 400
 • 450
 • 500
Soru 12

Yukarıdaki grafikte bir kurstaki öğrencilerin yaşlarının dağılımı verilmiştir. Buna göre bu kurstaki öğrencilerin yaşlarının ortalaması kaçtır?

 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
Soru 13

Yukarıdaki grafik günlük 114 şeker tüketen bir iş yerindeki kişi sayısı ve kişi başına tüketilen şeker miktarını göstermektedir. Buna göre günlük 4 şeker tüketen kişi sayısı kaçtır?

 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
REKLAM
Soru 14

Yukarıdaki sütun grafiği A, B, C şubelerindeki öğrenci sayısını göstermektedir. Bu sütun grafiğine uygun daire grafiği çizildiğinde A şubesine ait daire diliminin merkez açısının ölçüsü kaç derece olur?

 • 60
 • 90
 • 120
 • 150
Soru 15

Yukarıdaki grafik bir kurstaki öğrencilerin yaşlarının dağılımını göstermektedir. 11 yaşından küçükler 1. katta, diğerleri 2. katta derslere girmektedir. Buna göre 1. katta toplam kaç öğrenci derse girer?

 • 28
 • 33
 • 38
 • 43
Soru 16

Hilesiz iki zar havaya atılıyor. Üst yüze gelen sayıların toplamının 12’den küçük olma olasılığı nedir?

 • 1/18
 • 1/3
 • 1/2
 • 35/36
Soru 17

Aralarında Celal’in de bulunduğu 7 kişi arasından 5 kişilik bir takım oluşturulacaktır. Celal’in bu takımda bulunma olasılığı nedir?

 • 5/7
 • 4/7
 • 3/7
 • 1/7
Soru 18

Düzgün 3 madeni para havaya atıldığında üçünün de üst yüzüne tura gelme olasılığı nedir?

 • 1/2
 • 3/8
 • 1/4
 • 1/8
Soru 19

Bir kutuda renkleri dışında aynı özelliğe sahip 3 mavi, 7 sarı, 5 kırmızı bilye vardır. Buna göre kutuya geri atılmamak şartıyla art arda çekilen 2 bilyenin sarı renkte olma olasılığı nedir?

 • 1/5
 • 2/5
 • 3/5
 • 4/5
Soru 20

Bir sınıftaki öğrencilerin %70’i matematik dersinden, %60’ı Türkçe dersinden başarılı ve %10’u her iki dersten de başarısızdır. Buna göre bu sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin her iki dersten de başarılı olma olasılığı nedir?

 • 1/2
 • 2/5
 • 3/10
 • 1/5
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDCABDCBCADCACCDADAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?