Seçmeli Matematik 4 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

f:R → R,
f(x) = 2x3 - 4x2 + 7x + 1
olduğuna göre f\\\'(x) aşağıdakilerden hangisidir?

 • 6x2 -8x + 7
 • 6x2 +8x - 7
 • 3x2 -2x + 7
 • 3x2 +2x - 7
Soru 2

olduğuna göre f(-3) kaçtır?

 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
Soru 3

fonksiyonunun türevi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4

olduğuna göre dy/dx ’in t =-1 için değeri kaçtır?

 • -4/3
 • -2/3
 • 2/3
 • 4/3
Soru 5

f:R → R, g:R → R,
f(x) = x2 -2x + 1 ve
g(x) = 2x3 -8x2 + 3x - 2 olduğuna göre (gof)\\\'(1) kaçtır?

 • -2
 • 0
 • 2
 • 4
REKLAM
Soru 6

f(x) = tan6x olduğuna göre f\\\'(π) kaçtır?

 • 0
 • 1
 • 3√3
 • 6
Soru 7

f(x) = log5x3 fonksiyonunun türevi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8

2a + b = 8 olduğuna göre a b$ ’nin alabileceği en büyük değer kaçtır?

 • 4
 • 8
 • 16
 • 32
Soru 9

aşağıdakilerden hangisine eşittir?

 • x4 + 2x3 + c
 • 2x4 + x3 + c
 • 12x2 + 12x + c
 • 42 + 6x + c
Soru 10

aşağıdakilerden hangisine eşittir?

Soru 11

aşağıdakilerden hangisine eşittir?

 • ex+2 + c
Soru 12

aşağıdakilerden hangisine eşittir?

 • ln | 4x -5 | + c
 • -4ln | 4n - 5 | + c
Soru 13

aşağıdakilerden hangisine eşittir?

 • x . cotx - ln |sinx| + c
 • x . tanx - ln | cosx | + c
 • x . cotx + ln |sinx| + c
 • x . tanx + ln |cosx| + c
REKLAM
Soru 14

değeri kaçtır?

 • -2
 • -1
 • 0
 • 2
Soru 15

değeri kaçtır?

 • 4
 • 6
 • 7
 • 8
Soru 16

f(x) = 4 - x2 fonksiyonunun grafiği ile x ekseni arasında kalan bölgenin alanı kaç birimkaredir?

 • 32/3
 • 10
 • 28/3
 • 25/3
Soru 17

y = √x eğrisi, x ekseni,
x = 1 ve x = 2 doğrularıyla sınırlanan bölgenin x ekseni etrafında 360° döndürülmesiyle elde edilen cismin hacmi kaç π birimküptür?

 • 3
 • 5/2
 • 2
 • 3/2
Soru 18

matrisleri veriliyor. A = B olduğuna göre a + b + m + n kaçtır?

 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
Soru 19

matrisinin determinantı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
Soru 20

matrisinin çarpma işlemine göre tersi olmadığına göre a kaçtır?

 • -2
 • -1
 • 0
 • 2
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACDBBDCBABCADCDADBCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?