Seçmeli Psikoloji 2 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki davranışların hangisinde zekanın payı vardır?

 • Tebeşir tozu yutulup hapşırıldığında
 • Utangaç bir mizaca sahip olmada
 • Bir problemi çözmede
 • Ani bir patlamayla irkilmede
Soru 2

Doğuştan zekâca geri olan bireye, iyi çevre koşulları, eğitim olanakları sağlansa bile bu birey üstün zekâlı yapılamaz.
Bu açıklamadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Eğitim yoluyla her bireyin zekâ düzeyi istenilen seviyeye yükseltilebilir.
 • Zekâ üzerinde kalıtımın etkisi, çevrenin etkisinden daha çoktur.
 • İnsan kendi gayretiyle zekasını istenen seviyeye getirebilir.
 • Zekâ üzerinde sadece çevrenin etkisi vardır.
Soru 3

• İlk defa test uygulanan çocukla, daha önce test uygulanmış çocuk arasında başarı farkı olmaktadır.
• Kültürel bakımdan farklı çevrelerden gelen kimselerde test sonucu gerçeği tam yansıtmaz.
• Zeka testlerinden elde edilen sonuca ne derece güvenmek gerektiği bilinemez.
Verilenler, zeka testleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisini dile getirmektedir?

 • Zeka testlerinin eleştirisini
 • Zeka kalıtım ilişkisini
 • Zeka testlerinin eğitimdeki etkisini
 • Zeka testlerinin vazgeçilmezliğini
Soru 4

Zeka bölümü 70-89 olan bir kimsenin zeka durumuyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 • Deha
 • Üstün zekâlı
 • Normal üstü
 • Düşük zeka
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı düşünmeye örnek olur?

 • Verilen bir ödevin zamanında yapılması
 • Yaşadığımız çevrenin temiz tutulması
 • Bir kişinin yeni bir şarkı bestelemesi
 • Trafik kurallarına uyulması
SORU R
Soru 6

Bireyin, tezcanlılık gibi doğuştan getirdiği mizaç özellikleri ile sonradan kazandığı karakter yapı özelliklerinin birbirleriyle etkileşiminden oluşan bir bütünlüktür.
Açıklaması yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Zekâ
 • Kişilik
 • Düşünce
 • Çatışma
Soru 7

• Kişi yedisinde neyse yetmişinde de aynıdır.
• Huylu huyundan vazgeçmez.
• Çan çıkar huy çıkmaz.
Verilen atasözleri kişide bulunan aşağıdaki özelliklerden hangisini ifade etmektedir?

 • Bellek
 • Yetenek
 • Zekâ
 • Mizaç
Soru 8

Psikodinamik kurama göre, aşağıdakilerden hangisi kişilik oluşumunu oluşturan ana etmenlerdendir?

 • Bilinçaltı
 • Beden yapısı
 • Yaşam tecrübeleri
 • İnsanın kendi yaşamını anlamlandırması
Soru 9

Kişiliğin ölçülmesinde kişinin sakladığı iç dünyasını, “mürekkep leke testi’’ veya “resim yorumlama testleri’’ ile ortaya çıkarılması aşağıdakilerden hangisiyle gerçekleşir?

 • Anketler
 • Projektif testler
 • Değerlendirme ölçekleri
 • Kişilik envanterleri
Soru 10

Sağlıklı bireyden aşağıdaki davranışlardan hangisi beklenmez?

 • Normal yaşantısını sürdürememe
 • İnsanlarla iletişim kurabilme
 • Gerçeği olduğu gibi kabullenme
 • Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilme
Soru 11

Havanın yağmurlu olması sebebiyle önceden kararlaştırılan okul gezisinin iptal edilmesi durumunda yaşanan psikolojik durum aşağıdakilerden hangisidir?

 • Çatışma
 • Hayal kırıklığı
 • Dengelenme
 • Kararsızlık
Soru 12

Tatlı yemeyi seven birinin kilo almaktan korkması aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur?

 • Yaklaşma-yaklaşma çatışmasına
 • Kaçınma-kaçınma çatışmasına
 • Yaklaşma-kaçınma çatışmasına
 • Bastırma savunma mekanizmasına
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi stresle başetme yöntemlerinden değildir?

 • Sakin olmayı öğrenme
 • Kendisi için zaman ayırma
 • Zamana karşı yarışa girmeme
 • Çeşitli konularda aşırı derecede hırslı olma
SORU R
Soru 14

Kardeşini sevmeyen kıskanan bir çocuğun, ayıplanma ve suçluluk duygusundan kurtulmak için kardeşine sürekli sevgi gösterisinde bulunması aşağıda verilen savunma mekanizmalarından hangisi ile açıklanır?

 • Yüceltme
 • Mantığa bürünme
 • Karşıt tepki geliştirme
 • Özdeşim kurma
Soru 15

Yaşantının bir bölümünün veya tümünün unutulmasıdır. Birey kazandığı beceriler dışında adını, kimliğini, her şeyini unutabilir.

Özellikleri verilen nevrotik bozukluk aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bellek yitimi
 • Çoklu kişilik
 • Obsesyon
 • Fobi
Soru 16

İlgi ve yeteneklerine uygun iş imkânları verilerek, hastanın iç dünyası boşaltılıp, yaptığı eserle kişinin üstünlük duyguları geliştirmesi sağlanır.
Açıklaması verilen anormal davranışın tedavi yöntemi hangisidir?

 • Grup terapisi
 • Psikodrama
 • Narkoanaliz
 • İş terapisi
Soru 17

Sosyal çevre tarafından etkilenen bireyin davranışlarını inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sosyal psikoloji
 • Coğrafya
 • Ekonomi
 • Tarih
Soru 18

Kişinin beğenmediği bir romanı sınıftaki arkadaşlarının romandan övgüyle bahsetmesiyle beğendiğini söylemesi, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

 • Sosyal statü
 • Sosyal etki
 • Algıda seçicilik
 • Engellenme
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi bireyin “uyma’’ davranışını artıran faktörlerden değildir?

 • Grubu oluşturanların sayısının artması
 • İlişkilerin yüz yüze olması
 • Grupta saygın ve uzman kişilerin varlığı
 • Grupta bir konuda farklı görüşlerin olması
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi demokratik liderden beklenen bir davranıştır?

 • Kararları tek başına alması
 • Kendini grubun tek hakimi olarak görmesi
 • Görevini grubun ortak iradesinden alması
 • Grup üyeleriyle arasındaki ilişkiyi sınırlı tutması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBADCBDABABCDCADABDC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?