Seçmeli Sanat Tarihi 1 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Bir nesnenin sanat eseri olarak sayılabilmesi için belirli özelliklerinin olması gerekir.
Aşağıdakilerden hangisi sanat eserinde olması gereken özelliklerden değildir?

 • Sanatçının duygularını yansıtması
 • Özgün ve tek olması
 • Bir yaratıcılık sürecinin ürünü olması
 • İnsanların maddi ihtiyaçlarını karşılaması
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi sanatın türleri arasında gösterilemez?

 • Pratik sanatlar
 • Fonetik Sanatlar
 • Dramatik ve ritmik sanatlar
 • Plastik Sanatlar
Soru 3

İlkel sanat eserlerinin ortaya konmasındaki amaç, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yaşadığı ortamı güzelleştirmek
 • Toplumu yönlendirmek
 • Kendini ifade etmek
 • Bir gereksinimini karşılamak
Soru 4

Anadolu’da tarih öncesi çağlara ait ilk buluntular ve yerleşimler, aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmştir?

 • Maden Çağı – Karain
 • Neolitik Çağ – Çatalhöyük
 • Peleolitik Çağ – Truva
 • Mezolitik Çağ – Alacahöyük
Soru 5

Tarih öncesi çağların buluntuları arasında yer alan küçük heykelciklere ne ad verilir?

 • idol
 • ikona
 • tablet
 • keramik
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Maden Çağı’nın özelliklerinden değildir?

 • Kalay ve bakırın karışımından elde edilen tunçun kullanılmaya başlanması
 • İlk kent devletleri ve siyasi örgütlenmelerin başlaması
 • Altın ve gümüşün özellikle süs eşyalarında yaygın olarak kullanılması
 • Kilden yapılmış, bereketi sembolize eden şişman kadın heykellerinin yapılması
Soru 7

Tümülüsler soylular ve yöneticiler için yapılmış mezar anıtlarıdır. Toprağa kazılmış ahşap mezar odasının üzeri ağaç gövdeleri, taş ve moloz kullanılarak kapatılmış ve üzeri toprakla örtülmüştür.
Yukarıda anlatılan mezar yapısı hangi İlk Çağ Anadolu uygarlığında ilk kez ve yaygın olarak kullanılmıştır?

 • Hititlerde
 • Friglerde
 • Urartularda
 • Lidyalılarda
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Mısır uygarlığına ait piramitlere verilen isimlerdendir?

 • Keops – Kefren – Mikerinos
 • Dor – İyon – Korint
 • Agora – Odeon – Stadium
 • Apsis – Narteks – Atrium
Soru 9

Mısırlıların kullandığı eski Mısır yazısına ne ad verilir?

 • Çivi yazısı
 • Hiyeroglif
 • Grek
 • Kiril
Soru 10

Yunan mimarlığının en önemli yapı tipi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tapınak
 • Mezar
 • Tiyatro
 • Agora
Soru 11

Helenistik dönemde yapılan MÖ 2. yüzyıla tarihlenen “Bergama Zeus Sunağı” hangi müzede sergilenmektedir?

 • Antalya Müzesi
 • İstanbul Arkeoloji Müzesi
 • Almanya Pergamon Müzesi
 • Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi
Soru 12

Roma İmparatorluğu’nun çeşitli bölgelerinde, Hristiyanların MS ilk üç yüzyıl içinde meydana getirdikleri sanata ne ad verilmiştir?

 • Erken Hristiyan Sanatı
 • Roma Sanatı
 • Bizans Sanatı
 • Yunan Sanatı
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi bir Orta Çağ sanat akımı değildir?

 • Gotik
 • Roman
 • Rönesans
 • Barok
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Rönesans dönemi mimarlarından değildir?

 • Filipo Bürüneleski
 • Leone Batista Alberti
 • Donato Bramante
 • Andrea Palladio
Soru 15

Resimde figürle mekânı, ışık ve gölgeyi, perspektifi usta bir gerçeklikle resimlemiş Rönesans dönemi sanatçısı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Francisco Goya
 • William Turner
 • Masaccio
 • Picasso
Soru 16

Sandro Botiçelli’nin yaptığı “Venüs’ün Doğuşu” adlı eserin konusu, aşağıdakilerin hangisinden alınmıştır?

 • Kutsal kitaplardan
 • Mitolojiden
 • Doğadan
 • Günlük yaşamdan
Soru 17

Rönesans Dönemi’nin en önemli eserleri arasında gösterilen “Son Akşam Yemeği” adlı eserin ressamı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Leonardo da Vinci
 • Albrecht Dürer
 • El Greco
 • Rembrandt
Soru 18

Aşağıdaki sanat akımları ve doğum yerleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Maniyerizm – İtalya
 • Gotik Sanatı – Fransa
 • Rönesans – İngiltere
 • Roman Sanatı – Fransa
Soru 19

• 17. yüzyılda yaşamış ressam ve gravürcüdür.
• Resimlerinde tarihî ve dinî temaları işlemiştir.
• Resimlerinde siyah fon kullanmayı tercih etmiştir.
Özellikleri verilen Hollandalı Barok ressam, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Rembrandt
 • Botiçelli
 • Leonardo da Vinci
 • Picasso
Soru 20

Sigmund Freud’un bilinçaltı ve düşlerle ilgili kuramları hangi sanat akımının ortaya çıkmasında etkili olmuştur?

 • Kübizm
 • Empresyonizm
 • Sürrealizm
 • Pop Art
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DADBADBABACADDCBACAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?