Seçmeli Sanat Tarihi 2 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

“Orta Asya’nın kuzeyi iğne yapraklı ağaçlardan oluşan _________ ormanlarıyla kaplıdır.”
Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Tundra
 • Bozkır
 • Savan
 • Tayga
Soru 2

Büyük Hun Devleti’ni kuran Hunlar, aşağıdaki yerlerden hangisini ülkelerinin başkenti yapmışlardır?

 • Ötüken
 • Turfan
 • Yarkent
 • Karakurum
Soru 3

Pazırık kurganı, Hun Dönemi’nin en önemli kurganlarından biridir.
1929 yılında Pazırık kurganını bulan arkeologlar, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

 • Radloff – Rudenko
 • Rudenko – Gryazınov
 • Radloff – Zeki Velidi Togan
 • Edward Hallett Carr – Halil İnalcık
Soru 4

Orta Asya Türk sanatında, öldürülen her düşman için dikilen kabartmalı taşlara ne ad verilir?

 • Sır
 • Yazıt
 • Balbal
 • Şerefe
Soru 5

Türk sanatı, aşağıdakilerden hangisiyle yerleşik bir sanat olma niteliği kazanmıştır?

 • Göktürk Devleti’nin kurulmasıyla
 • Yazının bulunmasıyla
 • Orhun yazıtlarıyla
 • Uygurlarla
REKLAM
Soru 6

Camilerdeki ibadet mekânına ne ad verilir?

 • Harim
 • Mihrap
 • Minber
 • Şadırvan
Soru 7

Aşağıdaki camilerden hangisi, erken dönem İslam camilerinin yapılmasına örnek teşkil etmiştir?

 • Mescid-i Aksa
 • Mescid-i Nebevi
 • Kordoba Camisi
 • İsfahan Mescid-i Cuması
Soru 8

“Karahanlı yapılarının temellerinde _____I____, duvarlarında ise ____II_____ ve ____III_____ kullanılmıştır.”
Verilen cümlenin anlamca doğru olabilmesi için boş bırakılan yerlere sırası ile aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • mermer –- > ahşap –- > tuğla
 • taş –- > mermer –- > kerpiç
 • kerpiç –- > ahşap –- > alçı
 • taş –- > kerpiç –- > tuğla
Soru 9

Aşağıdaki hangi dönemde ilk defa “Eyvanlı tip” camiler inşa edilmeye başlanmıştır?

 • Gazneli
 • Karahanlı
 • Büyük Selçuklu
 • Anadolu Selçuklu
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi, Anadolu’da yapılmış Türk camilerinin ilki olma özelliği taşır?

 • Divriği Ulu Camisi
 • Malatya Ulu Camisi
 • Diyarbakır Ulu Camisi
 • Konya Alâeddin Camisi
Soru 11

• Melikşah Dönemi’nde yapılmış bir medresedir.
• Bugün harabe şeklinde olan medreseden günümüze tonozu yıkılmış bir eyvanla, kare avlunun çevresindeki eyvan duvarlarının bir kısmı ulaşmıştır.
• Sarı renk tuğladan, yüksek kabartma olarak yapılmış çiçekli kûfi kitabesi Tahran Müzesi’nde sergilenmektedir.
Hakkında bilgi verilen medrese, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kırşehir Caca Bey Medresesi
 • Horasan Hargrid Medresesi
 • Konya Karatay Medresesi
 • Rey Medresesi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi, Gömeç Hatun Türbesi ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

 • Kayseri’de bulunmaktadır.
 • 13. yüzyılda inşa edilmiştir.
 • Türbenin alt katı mumyalıktır.
 • Yapının üçte biri kesme taştan, sonrası tuğladan örülmüştür.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Selçuklu mimarisindeki ahşap destekli camilerden biri değildir?

 • Sivrihisar Ulu Camisi
 • Milas Firuz Bey Camisi
 • Ankara Aslanhane Camisi
 • Beyşehir Eşrefoğlu Camisi
REKLAM
Soru 14

İstanbul’un fethinden sonra İstanbul’da inşa edilen ilk külliye, aşağıdakilerden hangisidir?

 • İstanbul Mihrimah Hatun Külliyesi
 • İstanbul Süleymaniye Külliyesi
 • İstanbul Bayezid Külliyesi
 • İstanbul Fatih Külliyesi
Soru 15

Beyşehir Kubadabat Sarayı’nda yapılan kazılarda ele geçen çiniler ve stukolar, aşağıdaki hangi müzede sergilenmektedir?

 • Konya Çini Eserleri Müzesi
 • Konya Mevlana Müzesi
 • İstanbul Vakıflar Halı Müzesi
 • İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi
Soru 16

Kervansaraylar, hanlar ve ribatlar, hangi tür yapı grubundandır?

 • Dinî
 • Askerî
 • Ticaret
 • Eğitim
Soru 17

• Çatma
• Seraser
• Kemha
• Diba
Verilen kavramlar, aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

 • Osmanlı yemekleriyle
 • Hat yazı çeşitleriyle
 • Çini teknikleriyle
 • Kumaş çeşitleriyle
Soru 18

İzmir Menemen’deki “Kubilay Anıtı”, aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?

 • Hüseyin Anka Özkan
 • Ratip Aşir Acudoğlu
 • Ali Avni Çelebi
 • Ali Hadi Bara
Soru 19

Uyumlu ve sevecen kişiliğiyle “şeker” lakabını alan sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ahmet Paşa
 • Kenan Yontuç
 • Osman Hamdi Bey
 • Süleyman Seyyid Bey
Soru 20

Ressam “Nuri İyem” denilince akla ilk gelen, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Portre ressamı
 • Atatürk ile çağdaş oluşu
 • Akademi mezunu oluşu
 • İri gözlü köylü kadın portreleri
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DABCDABDCCBABDACDBAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?