Seçmeli Tarih 2 – Test 8 2016-2. Dönem

SORU 1

Emeviler Dönemi’nde Türklerle Araplar arasında iyi ilişkiler kurulamamıştır. Emevilerin başta Türkler olmak üzere diğer milletleri “mevali” yani köle olarak görmeleri ve adaletten uzak bir yönetim sergilemeleri Türkler arasında Emevilere karşı büyük bir nefret uyandırmıştır.
Verilen bu durumun aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenebilir?

 • Türklerin İslamiyet’i tanımalarını geciktirmiştir.
 • Türkler arasında İslamiyet hızla yayılmıştır.
 • İslam Devleti’nde Türkler “avasım” adı verilen sınır şehirlerine yerleştirilmişlerdir.
 • Talas Savaşı’nda Türkler, Müslüman Araplara karşı düşmanca bir tutum takınmışlardır.
SORU 2

İslam tarihinde, aşağıdaki hangi yıllar arası “Hülafa-i Raşidin Dönemi” olarak adlandırılır?

 • 571 – 622
 • 632 – 661
 • 1092 – 1118
 • 1402 – 1413
SORU 3

Batılı ülkelerde bir kişi için “Türk olmuş” denildiği zaman aslında o kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenmek istenmektedir?

 • Hun olmuş
 • Barbar olmuş
 • Osmanlı olmuş
 • Müslüman olmuş
SORU 4

Aşağıdaki Tolunoğulları hükümdarlarından hangisinin zamanında Bedevilerden oluşan “Muhtare” adlı özel bir muhafız birliği kurulmuştur?

 • Harun
 • Şeyban
 • Humaraveyh
 • Tolunoğlu Ahmet
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi Tuğrul Bey Dönemi ile ilgili bir gelişme değildir?

 • Devlet merkezinin Nişabur’dan Rey’e taşınması
 • İstanbul’un ilk kez Selçuklular tarafından kuşatılması
 • Musa Yabgu’nun oğlu Hasan Bey’in Bizanslılarca şehit edilmesi
 • Van Gölü’nden Trabzon’a kadar olan alanda Selçuklu hâkimiyetinin sağlanması
SORU R
SORU 6

Türklerin Hindistan’a yerleşmeleri, aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi zamanında başlamıştır?

 • Gazneliler
 • Karahanlılar
 • Harzemşahlar
 • Büyük Selçuklular
SORU 7

Orta Asya’da kurulan ilk Müslüman Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

 • İhşidîler
 • Karluklar
 • Gazneliler
 • Karahanlılar
SORU 8

Dandanakan Savaşı, aşağıdaki devletlerden hangileri arasında yapılmıştır?

 • Harzemşah – Büyük Selçuklu
 • Büyük Selçuklu – Gazneli
 • Samanoğulları – Karahanlı
 • Karahanlı – Gazneli
SORU 9

Aşağıdaki saray görevlilerinden hangisi ilk Müslüman Türk devletlerinde bulunmaz?

 • İlbaşı
 • Tudun
 • Taştdar
 • Serhenk
SORU 10

Ünlü şair Firdevsi, yazdığı “Şehname” adlı eserini, aşağıdaki Türk hükümdarlarından hangisine sunmuştur?

 • Sultan Alparslan’a
 • Satuk Buğra Han’a
 • Gazneli Mahmut’a
 • Celaleddin Harzemşah’a
SORU 11

İbn-i Sina’nın aşağıdaki eserlerinden hangisi, Tokatlı Mustafa Bin Ahmet adlı bir doktor tarafından 18. yüzyılda Türkçeye çevrilmiştir?

 • Eş-Şifa
 • En-Necat
 • Lisân-ül Arap
 • El Kanun fi’t – Tıp
SORU 12

Aşağıdaki devletlerden hangisinin kurucuları kendilerinin Hz. Fâtıma ve Hz. Ali yoluyla Hz. Peygamber’in soyundan geldiklerini iddia ederler?

 • Fatımîler
 • Samanîler
 • Eyyübiler
 • Memlükler
SORU 13

Babür hükümdarı Şah Cihan’ın Agra şehrinde karısı Mümtaz Mahal için yaptırdığı ünlü mimari eserin adı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hümayun Türbesi
 • Moti Mescidi
 • Delhi Kalesi
 • Taç Mahal
SORU 14

Türk – İslam sanatında ortaya çıkıp gelişen, silindirik ya da çokgen planlı bir gövde üzerine oturan konik veya piramidal bir külahtan oluşan mezar yapılarına ne ad verilir?

 • Kümbet
 • İmaret
 • Nevbet
 • Mabet
SORU 15

İlhanlıları 1260 yılında Ayn-ı Calûd Savaşı’nda yenen devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Gazne
 • Babür
 • Memlûk
 • Harzemşahlar
SORU 16

Aşağıdaki devletlerden hangisi Timur Devleti’nin hâkimiyetine son vermiştir?

 • Fatımîler
 • Eyyübiler
 • Samanîler
 • Şeybanîler
SORU 17

Günümüze kadar gelebilen Türkistan’daki minarelerin çoğu, aşağıdaki hangi devletten kalmadır?

 • Karahanlı
 • Selçuklu
 • Gazne
 • Uygur
SORU R
SORU 18

1258 yılında Moğollar, aşağıdaki şehirlerden hangisini yakıp yıkarak Abbasi Devleti’ne son vermişlerdir?

 • İsfahan
 • Buhara
 • Bağdat
 • Şam
SORU 19

Cengiz Han ölmeden önce, aşağıdaki oğullarından hangisinin hükümdar olmasını vasiyet etmiştir?

 • Cuci
 • Tuluy
 • Çağatay
 • Ögeday
SORU 20

Kurulduğu bölgeden dolayı Türkleşmeyen ve İslamiyet’i kabul etmeyen tek Moğol devleti, aşağıdakilerden hangisidir?

 • İlhanlı Devleti
 • Kubilay Hanlığı
 • Çağatay Hanlığı
 • Altın Orda Devleti
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ABDCBADBBCDADACDACDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Tarih 2 Online Test 8

Açık lise Test çöz 2016 Seçmeli Tarih 2 testimiz 19 - 20 mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2015 - 2016 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Seçmeli Tarih 2 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Seçmeli Tarih 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Seçmeli Tarih 2 sınav soru ve cevapları 2016 yılında çıkmış sorulardır. 19 - 20 mart 2016 tarihinde yapılan sınav soruları 2015 ve 2016 eğitim öğretim yılına aittir. Seçmeli Tarih 2 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Seçmeli Tarih 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Seçmeli Tarih 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Seçmeli Tarih 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Seçmeli Tarih 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Seçmeli Tarih 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Seçmeli Tarih 2 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 19 - 20 mart 2016 tarahinde yapılan 2015 - 2016 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Seçmeli Tarih 2 dersi için geçme notu nedir ?

Seçmeli Tarih 2 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Seçmeli Tarih 2 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Seçmeli Tarih 2 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Seçmeli Tarih 2 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Seçmeli Tarih 2 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 22 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Seçmeli Tarih 2 2016 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Seçmeli Tarih 2 soruları toplamda 8 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Seçmeli Tarih 2 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Seçmeli Tarih 2 testinin başarı yüzdesi %39. Sınava katılan 8 öğrenci arasından sadece 4 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 32.18 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Seçmeli Tarih 2 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Seçmeli Tarih 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?