Seçmeli Türk Edebiyatı 7 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Garip akımının özelliklerinden biri değildir?

 • Yalın bir dil kullanmak
 • Günlük konuları ele almak
 • Süsten uzak bir anlatımı tercih etmek
 • Ölçülü, uyaklı bir şiir anlayışı oluşturmak
Soru 2

Eserlerinde köy gerçeğini değişik boyutlarıyla ele alan iki yazar aşağıdakilerden hangisidir?

 • Oğuz Atay - Yusuf Atılgan
 • Yaşar Kemal - Kemal Tahir
 • Orhan Pamuk - Attila İlhan
 • Peyami Safa - Ahmet Hamdi Tanpınar
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Orhan Kemal’in eserlerinden biri değildir?

 • Kardeş Payı
 • İspinozlar
 • Evcilik Oyunu
 • Bekçi Murtaza
Soru 4

Faruk Nafiz Çamlıbel’in, Ulukışla yoluyla Kayseri’ye gidişinin izlenimlerinden oluşan, memleketçi şiirin örneklerinden olan eser aşağıdakilerden hangisidir?

 • Olvido
 • Han Duvarları
 • Deniz Hasreti
 • Otuz Beş Yaş Şiiri
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi toplumcu şiirin temsilcilerinden biri değildir?

 • Rıfat Ilgaz
 • Arif Damar
 • Ahmet Arif
 • Oktay Rifat
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

 • Abdullah Efendi’nin Rüyaları Ahmet Hamdi Tanpınar
 • Zeliş - Sait Faik Abasıyanık
 • Çalıkuşu - Peyami Safa
 • Fatih Harbiye - Reşat Nuri Güntekin
Soru 7

Oyunlarıyla tiyatromuza büyük katkı yapmıştır. İnsanın içinde bulunduğu durumu ironik bir bakışla değerlendirir. Oyunlarından bazıları şunlardır: Fehim Paşa Konağı, Bir Şehnaz Oyun, Sarıpınar 1914...
Bu parçanında tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Haldun Taner
 • Turgut Özakman
 • Melih Cevdet Anday
 • Turan Oflazoğlu
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Beş Hececiler’in ortak özelliği değildir?

 • Şiirde hece ölçüsünü kullanmaları
 • Divan şiiri geleneğinden yararlanmaları
 • Nazım birimi olarak dörtlük kullanmaları
 • Şiirde kafiye ve redife yer vermeleri
Soru 9

Memleketçi edebiyata tepki olarak ortaya çıktılar. Çıkardıkları ortak kitabın adıyla anıldılar. Topluluğun en güçlü şairi Ziya Osman Saba’dır.
Bu parçanında özellikleri verilen topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

 • Garipçiler
 • Maviciler
 • Yedi Meşaleciler
 • Hisarcılar
Soru 10

Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 • Asaf Halet Çelebi, şiirlerinde Doğu mistisizmi ile tasavvufu birleştirdi.
 • Fazıl Hüsnü Dağlarca ilk şiirlerinden sonra hayal ve sembollerle dolu şiirler yazdı.
 • Cahit Külebi çok derinden duyduğu Anadolu’yu, aşk, hasret ve üzüntülerini anlatan lirik şiirler yazdı.
 • Behçet Necatigil, şiirlerinde bireyi değil toplumsal yapıyı ele aldı.
Soru 11

“Otuz Beş Yaş’’ şiiri aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir?

 • Cahit Sıtkı Tarancı
 • Bedri Rahmi Eyüboğlu
 • Ahmet Muhip Dıranas
 • Ömer Bedrettin Uşaklı
Soru 12

Aşağıdakilerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?

 • Cevat Şakir Kabaağaçlı, eserlerini Halikarnas Balıkçısı takma adıyla yazmıştır.
 • Yaşar Kemal’in romanlarında tabiat ve insan sevgisi ağır basar, romanı destana yaklaştırır.
 • Haldun Taner’in oyunlarında ince ironi ve sanat endişesi göze çarpar.
 • Sait Faik Abasıyanık, olay hikâyesinin en önemli temsilcilerinden biridir.
Soru 13

Aşağıdaki sanatçı – eser eşleştirmelerinin hangisi yanlıştır?

 • Refik Erduran – Cengiz Han’ın Bisikleti
 • Orhan Asena – Gılgamış
 • Turan Oflazoğlu – Fazilet Eczanesi
 • Güngör Dilmen – Midas’ın Kulakları
REKLAM
Soru 14

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın başlangıcı için ölçü alınan siyasi gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

 • I. Dünya Savaşı’nın bitmesi
 • Türk Dil Kurumu’nun açılması
 • Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması
 • Cumhuriyet’in ilan edilmesi
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın genel özelliklerinden biri değildir?

 • Divan edebiyatının dil özellikleri benimsemiştir.
 • Konu ve mekân olarak Anadolu işlenmiştir.
 • Köy yaşamı eserlerde işlenmiştir.
 • Yazı ve konuşma dili ayrımı kaldırılmıştır.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nde görülen edebi topluluklardan biridir?

 • Tanzimatçılar
 • Servetifünuncular
 • Yeni Lisancılar
 • Yedi Meşaleciler
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi sanatçılarından biri değildir?

 • Tevfik Fikret
 • Cahit Külebi
 • Ziya Osman Saba
 • Ahmet Muhip Dıranas
Soru 18

Edebiyatımızda ilk örneği “Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi” olarak bilinen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir?

 • Deneme
 • Eleştiri
 • Makale
 • Gezi Yazısı
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi fıkra türünün özelliklerinden biri değildir?

 • Makaleye göre daha kısa bir yazı türüdür.
 • Gazete ve dergilerin yaygınlaşmasıyla gelişim göstermiştir.
 • Bilimsel gerçekler ortaya konur.
 • Okuru uyarmak ve düşünmeye yöneltmek amacı vardır.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi gezi yazısının özelliklerinden biri değildir?

 • Amaç, görülen yerleri tanıtmaktır.
 • Anlatımı inandırıcı olmalı, düşünce kanıtlanmalıdır.
 • İlgi çekecek nitelikteki özellikler dile getirilir.
 • Gezilen yerler uzun betimlemelerle anlatılır.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBCBDABBCDADCDADACCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler