Seçmeli Türk Edebiyatı 8 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında hikâye türünün önde gelen yazarlarından biri değildir?

 • Ömer Seyfettin
 • Sait Faik Abasıyanık
 • Mehmet Akif Ersoy
 • Memduh Şevket Esendal
Soru 2

“Kara Kitap” aşağıdaki sanatçıların hangisi tarafından yazılmıştır?

 • Fakir Baykurt
 • Orhan Pamuk
 • Oğuz Atay
 • Enis Batur
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi İkinci Yeni şiirinin özelliklerinden biridir?

 • Bireyci bir şiir anlayışına sahip olmak
 • Yaşama sevincini ve yaşama hakkını işlemek
 • Gülmeceden ve şaşırtmacadan yararlanmak
 • Süslü, söz oyunlarına dayalı bir dil yerine yalın bir dil geliştirmek
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi “Kuyucaklı Yusuf” adlı eserin yazarıdır?

 • Sabahattin Ali
 • Mehmet Günsür
 • Ayfer Tunç
 • Nazlı Eray
Soru 5

Aşağıdaki eser-yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Divan - Turgut Uyar
 • Türkiye Şarkısı - İlhan Berk
 • Uçurumda Açan - Cemal Süreya
 • Kendi Gök Kubbemiz - Ece Ayhan
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki eserlerden hangisi Yusuf Atılgan tarafından yazılmıştır?

 • Anayurt Oteli
 • Tutunamayanlar
 • Havada Bulut
 • Yeni Hayat
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrası şiirin özelliklerinden biri değildir?

 • Şiirin düzyazıya yaklaştırılması
 • Şehirli kimliğinin ön planda olması
 • Yapı ve söyleyişe içerikten fazla önem verilmesi
 • Millî Edebiyat akımının etkisiyle sadece hece ölçüsünün kullanılması
Soru 8

Güzelliğin on par’etmez
Bu bendeki aşk olmasa
Eğlenecek yer bulaman
Gönlümdeki köşk olmasa

Bu şiirde işlenen tema aşağıdakilerden hangisidir?

 • Aşk
 • Gurbet
 • Özlem
 • Yalnızlık
Soru 9

İlk şiirlerinde biçim kaygısı ağır basar. Eski şiirle bağını sesten çok imgeyle kurar ve çağrışımlardan yararlanır. Şiiri; ince buluşların, duygulanımların, yaşanan gerçekliğin, kendine özgü bir söyleyişin toplamıdır. “Üvercinka, Fotoğraf” önemli şiirleri arasındadır.
Bu parçanında tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Turgut Uyar
 • Edip Cansever
 • Sezai Karakoç
 • Cemal Süreya
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi halk şairlerinden değildir?

 • Âşık Veysel
 • Şeref Taşlıova
 • Murat Çobanoğlu
 • Behçet Necatigil
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi halk şiirinin özelliklerinden değildir?

 • Nazım birimi olarak dörtlük kullanılmıştır.
 • Şiirler serbest ölçüyle yazılmıştır.
 • Genellikle yarım uyak kullanılmıştır.
 • Doğa güzellikleri, kahramanlık, gurbet, ölüm gibi temalar işlenmiştir.
Soru 12

Kardır yağan üstümüze geceden
Yağmurla karanlık bir düşünceden
Ormanın uğultusuyla birlikte
Ve dörtnala dümdüz bir mavilikte
Kar yağıyor üstümüze inceden

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur?

 • 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
 • Redif kullanılmıştır.
 • Garip şiirinin etkisiyle yazılmıştır.
 • Doğa güzelliklerinden söz edilmiştir.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Yahya Kemal Beyatlı’nın edebî özelliklerinden biri değildir?

 • Vatan, millet, İstanbul sevgisi gibi temaları işlemiştir.
 • Şiirlerinin çoğunu aruz ölçüsüyle yazmıştır.
 • Hikâyelerinde lirik bir anlatım kullanmıştır.
 • Şiirde iç ahenge ve musikiye önem vermiştir.
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi “öz şiir” anlayışının özelliklerinden biri değildir?

 • Sanat, topluma yön verme görevine sahiptir.
 • Sanat, hiçbir ideolojinin egemenliğinde olmamalıdır.
 • Sanat, sanat için yapılmalıdır.
 • Şiir anlaşılmaktan çok duyulmak, hissedilmek için yazılır.
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Garip Hareketi’nin özelliklerinden biridir?

 • Anadolu ve Anadolu insanı şiirlerde anlatılır.
 • Yurdun güzellikleri, yurdu kurtarmak için verilen mücadele konu olarak işlenir.
 • Uyak ve ölçüye karşı çıkılır.
 • Süslü, söz oyunlarına dayalı bir dil kullanılır.
Soru 16

Şiirlerinde evler, odalar, sokak, doğa konularını işlemiştir. Ev konusunu çok işlemesi nedeniyle “evler şairi” olarak anılmıştır. Bir anlayışın eğemenliğine girmeden kendine özgü bir şiir dünyası kurmuştur. Halk kültüründen aldığı unsurları Batı şiiri ile birleştirmiştir. Radyo oyunları da yazmıştır. “Kapalı Çarşı, Evler, Eski Toprak” eserlerinden bazılarıdır.
Bu parçanında tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cahit Külebi
 • Sezai Karakoç
 • Behçet Necatigil
 • Asaf Halet Çelebi
Soru 17

Trrum
trrum
trrum!
trak tiki tak
Makineleşmek istiyorum
Beynimden, etimden, iskeletimden geliyor bu!
Yukarıdaki dizeler Nazım Hikmet’in hangi edebî akımdan etkilendiğini göstermektedir?

 • Realizm
 • Fütürizm
 • Romantizm
 • Klasisizm
Soru 18

“Havaya Çizilen Dünya” ilk şiir kitabıdır. Halk şiiri geleneğinden modern tarza uzanan geniş bir alandaki biçim özelliklerini denemiştir. Yenilik peşinde koşan, sürekli kendini yenilemeye çalışan biridir. Kurtuluş Savaşı süresince anlattığı “Çakır’ın Destanı, Üç Şehitler Destanı” gibi eserleri nedeniyle “destan şairi” olarak da anılır.
Bu parçanında özellikleri tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ahmat Hamdi Tanpınar
 • Fazıl Hüsnü Dağlarca
 • Asaf Halet Çelebi
 • Bedri Rahmi Eyüpoğlu
Soru 19

Mavi dergisini çıkarmış, Mavici akımın temsilcisi olmuştur. Garip şiirini çok basit,
II. Yeni şiirini karışık ve zayıf bularak ikisine de karşı çıkmıştır. Bazen bireyci bazen toplumcu bir çizgide aşk, barış, özgürlük, insan sevgisi gibi konuları işlemiştir. “Tutkunun Günlüğü, Sisler Bulvarı, Ben Sana Mecburum” şiir kitaplarından bazılarıdır.
Bu parçanında tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Attila İlhan
 • Ahmet Oktay
 • Hilmi Yavuz
 • İlhan Geçer
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Necip Fazıl Kısakürek’in işlediği ana temalardan biridir?

 • Dünyanın güzellikleri
 • Madde ve ruh problemleri
 • Batı’ya olan hayranlık
 • Deniz özlemi
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBAADADADDBCCACCBBAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler