GİRİŞ/KAYIT

Siyer 1 – Test 82016-2. Dönem

SORU 1

İslam öncesi Arap Yarımadası’nda hâkim dini inanç aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Haniflik
 • B) Yahudilik
 • C) Hristiyanlık
 • D) Putperestlik
SORU 2

Aşağıdaki âlimlerden hangisinin Hz. Peygamber’in hayatı ile ilgili yazılmış bir eseri yoktur?

 • A) Muhammed Hamidullah
 • B) Muhammed Hamdi Yazır
 • C) Mehmet Asım Köksal
 • D) İbrahim Sarıçam
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi Hicaz Bölgesi şehirlerinden biri değildir?

 • A) Mekke
 • B) Medine
 • C) Basra
 • D) Taif
SORU 4

Mekkeli müşriklerin İslam’ı kabul etmemelerinde aşağıdakilerden hangisi daha çok etkili olmuştur?

 • A) Atalarının dinlerine olan bağlılıkları
 • B) İslam’ın ahiret inancına yer vermesi
 • C) İslam’ın kabilecilik anlayışını reddetmesi
 • D) Hz. Muhammed (sav.)’i peygamberliğe layık görmemeleri
SORU 5

Mekke döneminde Hz. Peygam- berin baş muhalifleri aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mele üyeleri
 • B) Mevâlî
 • C) Fakirler
 • D) Köleler
SORU 6

Aşağıdaki surelerden hangisinde Mekkelilerin geçim kaynaklarından bahsedilmektedir?

 • A) Mâ’ûn
 • B) Kureyş
 • C) Kâfirûn
 • D) Fatiha
SORU 7

Hacer-i Esvet ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

 • A) Kâbe’nin içinde bulunur.
 • B) Hz. Hacer’in makamıdır.
 • C) Vakfe yapılan mekândır.
 • D) Tavafın başlangıç noktasıdır.
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in atalarından biri değildir?

 • A) Kusay
 • B) Haşim
 • C) Huveylid
 • D) Abdülmuttalip
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in sütkardeşleridir?

 • A) Fatıma-Kasım
 • B) Şeyma-Abdullah
 • C) Zeynep-İbrahim
 • D) Rukiye-İbrahim
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi Hılfu’lFudul’un kuruluş amaçlarından biri değildir?

 • A) Mekke’nin itibarını korumak
 • B) Ticari ortaklık oluşturmak
 • C) Mazlumlara yardım etmek
 • D) Haksızlığa engel olmak
SORU 11

Hz. Muhammed (sav.)’in kendisinden sonra vefat eden çocuğu hangisidir?

 • A) Hz. Fatıma
 • B) Hz. İbrahim
 • C) Hz. Abdullah
 • D) Hz. Ümmü Gülsüm
SORU 12

Dârulerkam ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • A) Müşriklerin toplandıkları mekânın adıdır.
 • B) Boykot döneminde Müslümanların sığındığı mahalledir.
 • C) Davet dönemi başlarında Müslümanların toplandığı evdir.
 • D) Habeşistan’a hicret eden Müslümanların yaşadığı bölgedir.
SORU 13

Mekkeli müşriklerin Hz. Peygamber’e yönelttikleri teklifler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 • A) Kendisini Mekke’ye lider yapmak
 • B) O’na maddi imkânlar sağlamak
 • C) Bir yıl putlara bir yıl da Allah’a ibadet etmek
 • D) İnancını serbestçe yaşamasına izin vermek
SORU 14

Mekkeli müşriklerin peygamberliğe Velid b. Muğire ya da Ebu Mesud’u layık görmelerinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Zengin ve çok erkek çocuk sahibi olmaları
 • B) Yaşları itibarıyla daha uygun olmaları
 • C) Hicaz bölgesinde yaşıyor olmaları
 • D) Arapların tanıdığı kişiler olmaları
SORU 15

Habeşistan’ın hicret yeri olarak seçilmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmamıştır?

 • A) Hükümdarının adil oluşunun
 • B) Halkının Hristiyan olmasının
 • C) Müslümanların davet edilmesinin
 • D) Peygamber tarafından tavsiye edilmiş olmasının
SORU 16

Hz. Peygamber Akabe Görüşmesi’ni aşağıdakilerden hangisi ile yapmıştır?

 • A) Taifli müşrikler
 • B) Medine’li Yahudiler
 • C) Mekkeli müşrikler
 • D) Medineli altı kişilik grup
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in Taif yolculuğunun amaçlarından biridir?

 • A) Babasının mezarını ziyaret etmek
 • B) Mekke dışında da İslam’ı yaymak
 • C) Ticari ilişkileri geliştirmek
 • D) Bölge halkıyla tanışmak
SORU 18

Hz. Muhammed (sav.) Taif yolculuğu dönüşünde Mekke’ye kimin himayesinde girmiştir?

 • A) Ebu Talib
 • B) Hz. Hamza
 • C) Hz. Ebu Bekir
 • D) Mutim b. Adiy
SORU 19

“…Üzülme, çünkü Allah bizimledir…”
(Tevbe suresi, 40.ayet)
“İki yoldaş ki üçüncüsü Allah’ tır, hiç endişe edilir mi?”
(Hadis-i şerif)
Verilen ayet ve hadis aşağıdaki olaylardan hangisi ile ilgilidir?

 • A) İsra ve Miraç
 • B) Akabe Biatları
 • C) Medine’ye Hicret
 • D) Habeşistan’a hicret
SORU 20

Hz. Muhammed (sav.)’e hicrette yardım eden kişiler ve hizmetleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • A) Hz. Abbas- Kılavuzluk
 • B) Hz. Ali-Müşrikleri oyalama
 • C) Hz. Ebu Bekir’in kölesi-Erzak temini
 • D) Hz. Ebu Bekir’in oğlu- Bilgi toplama
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBCAABDCBBACDACDBDCA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?