Tarih 1 – Test 8 2016-2. Dönem

SORU 1

İnsanlık, aşağıdaki dönemlerin hangisinde üretim ekonomisine geçmiştir?

 • Eski Taş Çağı
 • Orta Taş Çağı
 • Yeni Taş Çağı
 • Kalkolitik Çağı
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi tarihe yardımcı bilim dallarından biri değildir?

 • Heraldik
 • Mitolojik
 • Diplomatik
 • Nümizmatik
SORU 3

Aşağıdaki tarihî kaynaklardan hangisi diğerlerine göre daha objektif bilgiler içerir?

 • Antlaşma metinleri
 • Seyahatnameler
 • Gazeteler
 • Hatıralar
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin İslamiyet’i kabul ettikten sonra kullandıkları takvimlerden değildir?

 • Hicri Takvim
 • Rumi Takvim
 • Miladi Takvim
 • 12 Hayvanlı Türk Takvimi
SORU 5

Bugünkü Gediz ve Küçük Menderes nehirleri arasında kalan bölgenin İlk Çağ’daki adı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Lidya
 • Frigya
 • Kilikya
 • Kapadokya
SORU R
SORU 6

Aşağıdaki medeniyetlerden hangisi Anadolu’da kurulmamıştır?

 • İyonyalılar
 • Lidyalılar
 • Elamlar
 • Hattiler
SORU 7

Çin uygarlığının oluşmasında etkili olan kültürler, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

 • Tibet – Rus – Arap
 • Türk – Moğol – Tibet
 • Moğol – Hint – Afgan
 • Türk – Japon – Kore – Arap
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi, Mezopotamya devletlerindeki toplumsal sınıflardan biri değildir?

 • Hürler
 • Soylular
 • Köleler
 • Aristokratlar
SORU 9

Firavun II. Ramses, Kuzey Suriye’yi ele geçirmek için uzun yıllar aşağıdaki devletlerden hangisiyle mücadele etmiştir?

 • Bizans
 • Sümer
 • Babil
 • Hitit
SORU 10

Aşağıdaki şehirlerden hangisi Fenikeliler tarafından kurulmamıştır?

 • Biblos
 • Sayda
 • Sard
 • Sur
SORU 11

• Asya kökenli kavimlerle Arabistan kökenli Samilerin karışımından oluşan bu kavim, MÖ 2000’lerde Mezopotamya’ya gelmiştir.
• Ninova merkezli kurdukları devletlerini mutlak monarşi ile yönetmişlerdir.
• Kral Yolu üzerinden Anadolu ile ticaret yapmışlar ve kurdukları ticari kolonilerle kullandıkları çivi yazısını Anadolu’ya getirmişlerdir.
• MÖ 609’da Medler ve Babilliler birleşerek bu devlete son vermişlerdir.
Hakkında kısa bilgi verilen İlk Çağ uygarlığı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Amurrular
 • Asurlular
 • Akadlar
 • Akalar
SORU 12

Anadolu uygarlıklarından olan Urartuların başkenti, aşağıdaki şehirlerden hangisidir?

 • Hattuşaş
 • Gordion
 • Tuşpa
 • Uruk
SORU 13

Savaşçı bir topluluk olan İskitler, aşağıdaki dinlerden hangisini benimsemişlerdir?

 • Budizm
 • İslamiyet
 • Gök Tanrı
 • Zerdüştlük
SORU 14

I. Kök Türk Devleti’nin kurucusu, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bumin Kağan
 • Mukan Kağan
 • İstemi Yabgu
 • Mete Han
SORU 15

Mete Han, bütün Çin ülkesini egemenliği altına alabilecek güce sahip olduğu hâlde bunu yapmamıştır.
Mete Han’ın böyle davranmasında etkili olan neden, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Çin’in denizlere kıyısı olması
 • Çin’in son derece geniş topraklara sahip olması
 • Çin ordusunun Türk ordusundan daha kalabalık olması
 • Çok kalabalık olan Çin nüfusu içerisinde Türklerin benliklerini yitireceği endişesi
SORU 16

Aşağıdaki yer isimlerinden hangisi adını Sabir Türklerinden almıştır?

 • Sibirya
 • Sicilya
 • Silistre
 • Selenga
SORU 17

Tunguzların, Hun – Tunguz sınırında bulunan ve kullanılmayan boş toprağı istemeleri üzerine “Devletin temeli olan toprağı biz nasıl verebiliriz?” diyerek Tunguzların isteğine karşı çıkan ve Tunguzlarla savaşan Hun hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mete
 • Çi-Çi
 • Ki-ok
 • Teoman
SORU R
SORU 18

Aşağıdaki destanlardan hangisi Türk devletlerine ait değildir?

 • Şu
 • Manas
 • Gılgamış
 • Alp Er Tunga
SORU 19

Yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğu, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kırgızlar
 • Uygurlar
 • Kumanlar
 • Peçenekler
SORU 20

Kırgızların Ötüken bölgesini terk etmelerinin nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kavimler Göçü
 • Talas Savaşı’nda Çinlilerin yenilmesi
 • Uygurların Doğu Asya dinlerini benimsemeleri
 • Kitanlarla girdikleri askerî mücadeleyi kaybetmeleri
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBADACBDDCBCCADAACBD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Tarih 1 Online Test 8

Açık lise Test çöz 2016 Tarih 1 testimiz 19 - 20 mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2015 - 2016 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Tarih 1 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Tarih 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Tarih 1 sınav soru ve cevapları 2016 yılında çıkmış sorulardır. 19 - 20 mart 2016 tarihinde yapılan sınav soruları 2015 ve 2016 eğitim öğretim yılına aittir. Tarih 1 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Tarih 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Tarih 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Tarih 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Tarih 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Tarih 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Tarih 1 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 19 - 20 mart 2016 tarahinde yapılan 2015 - 2016 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Tarih 1 dersi için geçme notu nedir ?

Tarih 1 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Tarih 1 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Tarih 1 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Tarih 1 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Tarih 1 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 22 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Tarih 1 2016 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Tarih 1 soruları toplamda 26 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Tarih 1 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Tarih 1 testinin başarı yüzdesi %52. Sınava katılan 26 öğrenci arasından sadece 14 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 7.45 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Tarih 1 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Tarih 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?