Tarih 2 – Test 8 2016-2. Dönem

SORU 1

İslamiyetten önce Kuzey Afrika ülkelerinden olan Mısır, Libya ve Tunus’u işgal eden devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sasani Devleti
 • Habeşistan Krallığı
 • Bizans İmparatorluğu
 • Batı Roma İmparatorluğu
SORU 2

Müslüman Araplar, bugünkü aşağıdaki hangi ülkeye “Endülüs” ismini vermişlerdir?

 • İspanya
 • İngiltere
 • İsviçre
 • İtalya
SORU 3

İslamiyet, Arap Yarımadası’nın hangi bölgesinde ortaya çıkmıştır?

 • Hicaz
 • Necit
 • Yemen
 • Hadramut
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi Bedir Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?

 • İslam tarihinin ilk askerî başarısı olması
 • Şam ticaret yolunun güvenliğinin sağlanması
 • Müslümanların bir güç olarak ortaya çıkması
 • Ekonomik yönden Müslümanların güçlenmesi
SORU 5

Yalancı peygamberlerle mücadele eden halife, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Ali
 • Hz. Ömer
 • Hz. Osman
 • Hz. Ebu Bekir
SORU R
SORU 6

İslam tarihinde meydana gelen aşağıdaki savaşlardan hangisi İran’ın fethi amacıyla yapılmamıştır?

 • Sıffin Savaşı
 • Köprü Savaşı
 • Celula Savaşı
 • Nihavent Savaşı
SORU 7

Hz. Ömer Dönemi’nde fetihler hız kazanmış; Mısır, Suriye, Irak ve İran fethedilmiştir.
Bu durumun İslam Devleti’nde hangi bakımdan değişikliğe neden olduğu iddia edilemez?

 • Ekonomik
 • Kültürel
 • Sosyal
 • Dinî
SORU 8

Talas Savaşı, aşağıdaki devletlerden hangileri arasında meydana gelmiştir?

 • Emevi – Çin
 • Abbasi – Çin
 • Gazneli – Karahanlı
 • Büyük Selçuklu – Bizans
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet’in Türkler üzerinde meydana getirdiği değişime örnektir?

 • Hukuk sisteminde şer’i kuralların yer alması
 • Devletin hanedan üyelerinin ortak malı sayılması
 • Hükümdarın yönetme yetkisini tanrıdan aldığına inanılması
 • Orduda ve Türkmenler arasında Türkçe konuşulup yazılması
SORU 10

Büyük Selçuklu Devleti’ni kuranlar, aşağıdaki Türk topluluklarından hangisidir?

 • Avarlar
 • Gurlular
 • Oğuzlar
 • Hazarlar
SORU 11

Aşağıdaki eserlerden hangisi İslami Türk edebiyatının sözlü ürünlerindendir?

 • Divan-ı Hikmet
 • Atabetü’l Hakayık
 • Divan-ı Lügat-it Türk
 • Satuk Buğra Han Destanı
SORU 12

Aşağıdaki devletlerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti ile çağdaş değildir?

 • Emeviler
 • Gazneliler
 • Karahanlılar
 • Harzemşahlar
SORU 13

Büyük Selçuklu Devleti’nin Bizans’a karşı kazandığı ilk büyük zafer, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ankara
 • Pasinler
 • Malazgirt
 • Dandanakan
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferleri’nin sonuçlarından biri değildir?

 • Akdeniz’de ticaret gelişti.
 • Din adamlarına olan güven sarsıldı.
 • Anadolu’nun kapıları Türklere açıldı.
 • Avrupalılar pusula, barut ve kâğıt yapımını Müslümanlardan öğrendi.
SORU 15

“Rasathane” kavramı, aşağıdaki hangi bilim dalının alanıyla ilgili bir terimdir?

 • Kimya
 • Kelam
 • Astronomi
 • Matematik
SORU 16

I. Türkiye Selçukluları ile birlikte Eskişehir yakınlarında Haçlılara karşı mücadele ettiler.
II. Emir İshak Bey’in ölümünden sonra Erzincan ve Divriği olmak üzere iki kola ayrıldı.
III. Malabadi Köprüsü bu beylikten günümüze kalan mimari eserlerden biridir.
IV. Ahmet Gazi tarafından Sivas merkez olmak üzere 1080 yılında kuruldu.
Verilen bilgilerden hangileri Danişmentli Beyliği ile ilgilidir?

 • Yalnız I
 • II ve III
 • III ve IV
 • I ve IV
SORU 17

Çaka Bey’in kızıyla evlenen Türkiye Selçuklu hükümdarları, aşağıdakilerden hangisidir?

 • I. Mesut
 • I. Kılıç Arslan
 • II. Kılıç Arslan
 • I. Alaeddin Keykubat
SORU R
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’nun kesinlikle Türk yurdu olmasını sağlamıştır?

 • Miryokefalon Savaşı’nın kazanılması
 • Türkiye Selçuklu Devleti’nin kurulması
 • Malazgirt Savaşı’nda Bizans’ın yenilmesi
 • Kutsal emanetlerin Mısır’dan İstanbul’a getirilmesi
SORU 19

Selçuklularda aşağıdaki hangi arazinin gelirleri hükümdara bırakılırdı?

 • İkta arazi
 • Has arazi
 • Mülk arazi
 • Vakıf arazisi
SORU 20

Aşağıdaki mimari eser – şehir eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

 • I. İzzeddin Keykavus Darüşşifası – Erzurum
 • Sırçalı Medrese – Kayseri
 • Döner Kümbet – Konya
 • Sultan Hanı – Aksaray
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CAABDADBACDABCCDBABD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Tarih 2 Online Test 8

Açık lise Test çöz 2016 Tarih 2 testimiz 19 - 20 mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2015 - 2016 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Tarih 2 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Tarih 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Tarih 2 sınav soru ve cevapları 2016 yılında çıkmış sorulardır. 19 - 20 mart 2016 tarihinde yapılan sınav soruları 2015 ve 2016 eğitim öğretim yılına aittir. Tarih 2 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Tarih 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Tarih 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Tarih 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Tarih 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Tarih 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Tarih 2 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 19 - 20 mart 2016 tarahinde yapılan 2015 - 2016 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Tarih 2 dersi için geçme notu nedir ?

Tarih 2 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Tarih 2 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Tarih 2 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Tarih 2 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Tarih 2 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 22 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Tarih 2 2016 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Tarih 2 soruları toplamda 12 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Tarih 2 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Tarih 2 testinin başarı yüzdesi %48. Sınava katılan 12 öğrenci arasından sadece 6 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 17.44 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Tarih 2 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Tarih 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?