GİRİŞ/KAYIT

Tarih 3 – Test 82016-2. Dönem

SORU 1

Osman Bey, 1281 yılında aşağıdakilerden hangisinin ölümü sonrasında Kayı boyunun başına geçmiştir?

 • A) Orhan Bey’in
 • B) Ertuğrul Bey’in
 • C) Şeyh Edebali’nin
 • D) III. Alaeddin Keykubat’ın
SORU 2

I. Çirmen Savaşı
II. Niğbolu Savaşı
III. Sırpsındığı Savaşı
IV. Ankara Savaşı
Yukarıdaki savaşların hangileri Osmanlı padişahı I. Murat Dönemi siyasi olaylarındandır?

 • A) Yalnız II
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) II, III ve IV
SORU 3

“Koyunhisar Savaşı” denilince akla ilk, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • A) İlk Osmanlı – Bizans savaşı olduğu
 • B) Bursa’nın fethini gerçekleştirdiği
 • C) Balkanlara yerleşmenin önünü açtığı
 • D) Roma İmparatorluğu’nun ikiye bölünmesine neden olduğu
SORU 4

Eflak ve Boğdan beylerine verilen unvan, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Tekfur
 • B) Despot
 • C) Şövalye
 • D) Voyvoda
SORU 5

Tımar sisteminin bozulması Osmanlı Devleti’ni, aşağıdaki alanların hangisinde olumsuz etkilediği söylenemez?

 • A) Ekonomik
 • B) Askerî
 • C) Siyasi
 • D) Dinî
SORU 6

Osmanlı Devleti’nde sancaklara gönderilen şehzadelere yardımcı olan tecrübeli ve bilgili kişilere ne ad verilirdi?

 • A) Kadı
 • B) Lala
 • C) Subaşı
 • D) Nişancı
SORU 7

İslam halifesi, Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezit’e “Sultanıiklimirum” (Anadolu’nun Sultanı) unvanını, aşağıdaki hangi başarısından dolayı vermiştir?

 • A) İstanbul’u fethetmek için Anadolu Hisarı’nı yaptırması
 • B) İstanbul’u kuşatan ilk Osmanlı padişahı olması
 • C) Niğbolu’da büyük bir Haçlı ordusunu yenmesi
 • D) Anadolu Türk birliğini sağlamaya çalışması
SORU 8

Fetret Devri’ne son veren Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) II. Murat
 • B) II. Mehmet
 • C) Mehmet Çelebi
 • D) Yıldırım Bayezit
SORU 9

Osmanlılarda herhangi bir esnafın dükkân açma hakkına ne ad verilirdi?

 • A) Gedik
 • B) Dirlik
 • C) Ağnam
 • D) İltizam
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlıların İstanbul’u fethetmek için yaptığı hazırlıklar arasında sayılamaz?

 • A) Rumeli Hisarı’nın inşa edilmesi
 • B) Haliç’in girişine kalın zincirlerin çekilmesi
 • C) Aşırtma gülleler atacak havan toplarının yapılması
 • D) Surları aşmak için yürüyen tekerlekli kulelerin yapılması
SORU 11

Osmanlı padişahları “Hüdavendigâr” unvanını, aşağıdaki hangi padişahla birlikte kullanmaya başlamışlardır?

 • A) I. Murat
 • B) Orhan Bey
 • C) II. Mehmet
 • D) I. Süleyman
SORU 12

Amasra’yı Cenevizlilerden alan Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kanuni Sultan Süleyman
 • B) Yavuz Sultan Selim
 • C) Yıldırım Bayezit
 • D) Fatih Sultan Mehmet
SORU 13

Osmanlılarda gelirleri sınır boylarındaki askerlere verilen topraklar, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Paşmaklık
 • B) Mukataa
 • C) Ocaklık
 • D) Yurtluk
SORU 14

Osmanlı donanması, aşağıdaki hangi padişah döneminde Trabzon İmparatorluğu’nu tehdit edecek bir güce ulaşmıştır?

 • A) II. Murat
 • B) II. Osman
 • C) II. Mehmet
 • D) II. Süleyman
SORU 15

Celali İsyanları, Osmanlı Devleti’nde hangi yüzyılda yoğun olarak yaşanmıştır?

 • A) 15. yy
 • B) 17. yy
 • C) 18. yy
 • D) 20. yy
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi Yavuz Sultan Selim Dönemi olaylarından biri değildir?

 • A) Memluk Devleti’nin hâkimiyetine son verilmesi
 • B) Kutsal Emanetlerin İstanbul’a getirilmesi
 • C) I. Viyana Kuşatması
 • D) Çaldıran Savaşı
SORU 17

Karlofça Antlaşması’yla Osmanlı Devleti’nden toprak almayan Kutsal İttifak devleti, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Malta
 • B) Venedik
 • C) Lehistan
 • D) Avusturya
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin 17. yüzyılda savaştığı devletlerden biri değildir?

 • A) İran
 • B) Fransa
 • C) Lehistan
 • D) Avusturya
SORU 19

Hümanizm akımının aşağıdakilerden hangisine karşı olduğu söylenebilir?

 • A) Bilime
 • B) Ticari faaliyetlere
 • C) Skolastik düşünceye
 • D) Bilimsel çalışmalara
SORU 20

Osmanlı Devleti’nin batıda toprak kazandığı son antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Bucaş
 • B) Hotin
 • C) Vasvar
 • D) Karlofça
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCADDBCCABADDABCABCA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?