Tarih 3 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Osman Bey, 1281 yılında aşağıdakilerden hangisinin ölümü sonrasında Kayı boyunun başına geçmiştir?

 • Orhan Bey’in
 • Ertuğrul Bey’in
 • Şeyh Edebali’nin
 • III. Alaeddin Keykubat’ın
Soru 2

I. Çirmen Savaşı
II. Niğbolu Savaşı
III. Sırpsındığı Savaşı
IV. Ankara Savaşı
Yukarıdaki savaşların hangileri Osmanlı padişahı I. Murat Dönemi siyasi olaylarındandır?

 • Yalnız II
 • I ve II
 • I ve III
 • II, III ve IV
Soru 3

“Koyunhisar Savaşı” denilince akla ilk, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • İlk Osmanlı – Bizans savaşı olduğu
 • Bursa’nın fethini gerçekleştirdiği
 • Balkanlara yerleşmenin önünü açtığı
 • Roma İmparatorluğu’nun ikiye bölünmesine neden olduğu
Soru 4

Eflak ve Boğdan beylerine verilen unvan, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tekfur
 • Despot
 • Şövalye
 • Voyvoda
Soru 5

Tımar sisteminin bozulması Osmanlı Devleti’ni, aşağıdaki alanların hangisinde olumsuz etkilediği söylenemez?

 • Ekonomik
 • Askerî
 • Siyasi
 • Dinî
REKLAM
Soru 6

Osmanlı Devleti’nde sancaklara gönderilen şehzadelere yardımcı olan tecrübeli ve bilgili kişilere ne ad verilirdi?

 • Kadı
 • Lala
 • Subaşı
 • Nişancı
Soru 7

İslam halifesi, Osmanlı padişahı Yıldırım Bayezit’e “Sultanıiklimirum” (Anadolu’nun Sultanı) unvanını, aşağıdaki hangi başarısından dolayı vermiştir?

 • İstanbul’u fethetmek için Anadolu Hisarı’nı yaptırması
 • İstanbul’u kuşatan ilk Osmanlı padişahı olması
 • Niğbolu’da büyük bir Haçlı ordusunu yenmesi
 • Anadolu Türk birliğini sağlamaya çalışması
Soru 8

Fetret Devri’ne son veren Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • II. Murat
 • II. Mehmet
 • Mehmet Çelebi
 • Yıldırım Bayezit
Soru 9

Osmanlılarda herhangi bir esnafın dükkân açma hakkına ne ad verilirdi?

 • Gedik
 • Dirlik
 • Ağnam
 • İltizam
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlıların İstanbul’u fethetmek için yaptığı hazırlıklar arasında sayılamaz?

 • Rumeli Hisarı’nın inşa edilmesi
 • Haliç’in girişine kalın zincirlerin çekilmesi
 • Aşırtma gülleler atacak havan toplarının yapılması
 • Surları aşmak için yürüyen tekerlekli kulelerin yapılması
Soru 11

Osmanlı padişahları “Hüdavendigâr” unvanını, aşağıdaki hangi padişahla birlikte kullanmaya başlamışlardır?

 • I. Murat
 • Orhan Bey
 • II. Mehmet
 • I. Süleyman
Soru 12

Amasra’yı Cenevizlilerden alan Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kanuni Sultan Süleyman
 • Yavuz Sultan Selim
 • Yıldırım Bayezit
 • Fatih Sultan Mehmet
Soru 13

Osmanlılarda gelirleri sınır boylarındaki askerlere verilen topraklar, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Paşmaklık
 • Mukataa
 • Ocaklık
 • Yurtluk
REKLAM
Soru 14

Osmanlı donanması, aşağıdaki hangi padişah döneminde Trabzon İmparatorluğu’nu tehdit edecek bir güce ulaşmıştır?

 • II. Murat
 • II. Osman
 • II. Mehmet
 • II. Süleyman
Soru 15

Celali İsyanları, Osmanlı Devleti’nde hangi yüzyılda yoğun olarak yaşanmıştır?

 • 15. yy
 • 17. yy
 • 18. yy
 • 20. yy
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Yavuz Sultan Selim Dönemi olaylarından biri değildir?

 • Memluk Devleti’nin hâkimiyetine son verilmesi
 • Kutsal Emanetlerin İstanbul’a getirilmesi
 • I. Viyana Kuşatması
 • Çaldıran Savaşı
Soru 17

Karlofça Antlaşması’yla Osmanlı Devleti’nden toprak almayan Kutsal İttifak devleti, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Malta
 • Venedik
 • Lehistan
 • Avusturya
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin 17. yüzyılda savaştığı devletlerden biri değildir?

 • İran
 • Fransa
 • Lehistan
 • Avusturya
Soru 19

Hümanizm akımının aşağıdakilerden hangisine karşı olduğu söylenebilir?

 • Bilime
 • Ticari faaliyetlere
 • Skolastik düşünceye
 • Bilimsel çalışmalara
Soru 20

Osmanlı Devleti’nin batıda toprak kazandığı son antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

 • Bucaş
 • Hotin
 • Vasvar
 • Karlofça
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BCADDBCCABADDABCABCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?