Tarih 4 – Test 8 2016-2. Dönem

SORU 1

Avrupa’da Rönesans ve Reform hareketleri ile başlayan pozitif ve özgür düşüncenin etkisiyle aşağıdakilerden hangisi yıkılmıştır?

 • Meşrutiyet
 • Panslavizm
 • Merkantilizm
 • Skolastik düşünce
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi 1739 tarihli Belgrat Antlaşması’nın özelliklerinden biri değildir?

 • Karadeniz’in Osmanlıya ait olduğunu belirten en son antlaşma olması
 • Osmanlı’nın Gerileme Dönemi’nde imzaladığı en kazançlı antlaşma olması
 • Kırım Hanlığı’nın bağımsızlığını kazanması
 • Belgrat’ın geri alınmasını sağlaması
SORU 3

Fransız İhtilali’nin toplumlar üzerindeki en belirgin etkisi, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Meşrutiyetçilik
 • Milliyetçilik
 • Sömürgecilik
 • Devletçilik
SORU 4

Fransız İhtilali ile sona eren çağ, aşağıdakilerden hangisidir?

 • İlk Çağ
 • Orta Çağ
 • Yeni Çağ
 • Yakın Çağ
SORU 5

Avrupa’da XVIII. yüzyılda görülen savaşlar, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Veraset Savaşları
 • Otuz Yıl Savaşları
 • Yüzyıl Savaşları
 • Haçlı Savaşları
SORU R
SORU 6

Aşağıdakilerin hangisinde ilk defa “Şark Meselesi” deyimi kullanılmıştır?

 • Londra Konferansı
 • Viyana Kongresi
 • Lozan Konferansı
 • Colombo Konferansı
SORU 7

Müsadere usulünü kaldıran Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • III. Selim
 • Abdülaziz
 • IV. Murat
 • II. Mahmut
SORU 8

Amerika Kıtası’nı 1492 yılında bularak kıtaya adını veren Americo Vespucci, aşağıdaki hangi ülkenin denizcisidir?

 • Avusturya
 • Fransa
 • İtalya
 • Rusya
SORU 9

1829 Edirne Antlaşması’yla bağımsızlığını kazanan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Karadağ
 • Yunanistan
 • Bulgaristan
 • Arnavutluk
SORU 10

Osmanlı Devleti’ndeki azınlık ayaklanmalarının çıkmasında, Avrupa’da yaşanan aşağıdaki hangi olayın etkisi olduğu savunulabilir?

 • Rönesans hareketlerinin
 • Reform hareketlerinin
 • Sanayi İnkılabı’nın
 • Fransız İhtilali’nin
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın sonuçlarından biri değildir?

 • Pozitif düşüncenin gelişmesi
 • Küçük atölyelerin kapanması
 • Sendikaların kurulması
 • Refahın artması
SORU 12

Osmanlı halkı, aşağıdaki dönemlerin hangisinde devlet yönetimine katılmaya başlamıştır?

 • Lale Devri
 • Kuruluş Devri
 • Tanzimat Devri
 • Meşrutiyet Devri
SORU 13

Aşağıdaki dağılmayı önleme çabalarından hangisi, yeni Türk devletinin temel taşlarından birini oluşturmuştur?

 • Batıcılık
 • İslamcılık
 • Turancılık
 • Osmanlıcılık
SORU 14

Tanzimat Fermanı’yla yenilik yapılmayan alan, aşağıdaki hangisidir?

 • Hukuk
 • Tarım
 • Yönetim
 • Askerlik
SORU 15

Türk tarihinde “Vakayıhayriye” (Hayırlı Olay) olarak bilinen olay, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Asakirimansureimuhammediye Ordusu’nun kurulması
 • 31 Mart Olayı’nın bastırılması
 • II. Meşrutiyet’in ilan edilmesi
 • Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin âyanlara söz geçiremeyecek hâle geldiğinin göstergesidir?

 • Senediittifak’ın imzalanması
 • Tanzimat Fermanı’nın ilanı
 • Mecelle’nin hazırlanması
 • Islahat Fermanı’nın ilanı
SORU 17

31 Mart Olayı’nı bastıran ordunun adı, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kuvayımilliye birlikleri
 • Kuvayıinzibatiye
 • Hareket Ordusu
 • 7. Ordu
SORU R
SORU 18

I. Dünya Savaşı’nın cephelerinden olan Kanal Cephesi, aşağıdakilerden hangisinin isteği üzerine açılmıştır?

 • İngiltere’nin
 • Almanya’nın
 • Fransa’nın
 • İtalya’nın
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi, I. Dünya Savaşı’nın sonunda imzalanan Sen Jermen Antlaşması ile bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkmıştır?

 • Kosova
 • Karadağ
 • Arnavutluk
 • Çekoslovakya
SORU 20

İtilaf Devletleri, I. Dünya Savaşı’nı bitiren antlaşmalardan biri olan Sevr Antlaşması’nı, aşağıdaki hangi İttifak Devleti ile imzalamıştır?

 • Osmanlı
 • Almanya
 • Bulgaristan
 • Avusturya – Macaristan
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DCBCABDCBDADABDACBDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Tarih 4 Online Test 8

Açık lise Test çöz 2016 Tarih 4 testimiz 19 - 20 mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2015 - 2016 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Tarih 4 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Tarih 4 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Tarih 4 sınav soru ve cevapları 2016 yılında çıkmış sorulardır. 19 - 20 mart 2016 tarihinde yapılan sınav soruları 2015 ve 2016 eğitim öğretim yılına aittir. Tarih 4 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Tarih 4 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Tarih 4 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Tarih 4 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Tarih 4 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Tarih 4 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Tarih 4 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 19 - 20 mart 2016 tarahinde yapılan 2015 - 2016 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Tarih 4 dersi için geçme notu nedir ?

Tarih 4 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Tarih 4 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Tarih 4 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Tarih 4 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Tarih 4 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 22 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Tarih 4 2016 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Tarih 4 soruları toplamda 25 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Tarih 4 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Tarih 4 testinin başarı yüzdesi %53. Sınava katılan 25 öğrenci arasından sadece 14 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 7.69 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Tarih 4 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Tarih 4 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?