Temel Dini Bilgiler 1 – Test 8 2016-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi monoteist anlayışın özelliklerinden biridir?

 • Tanrı evreni idare etmektedir.
 • Hakikatlere ulaşmada din yetersizdir.
 • Tanrının varlığı ya da yokluğu bilinemez.
 • Evrenin idaresinde her tanrının farklı bir görevi vardır.
SORU 2

• M.Ö 551-479 tarihlerinde yaşamış Çin’in büyük filozofu ve din kurucusudur.
• Metafiziğinin her türünü reddetmiş, akla hitap metoduna önem vermiştir.
• Faziletin, her zaman başarıda değil ancak iyilikte ısrarda aranmasına inanmıştır.
Hakkında bilgi verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Buda
 • Hz. İsa
 • Konfüçyüs
 • Guru Nanak
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi ilahi dinlerin ortak özelliklerinden biri değildir?

 • Vahye dayalıdırlar.
 • Belirli bir kabileye aittirler.
 • Ahirete iman ortak inançlarından biridir.
 • Peygambere itaat dinin esaslarından biridir.
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde mensubu en az olan dinlerdendir?

 • Hristiyanlık
 • İslamiyet
 • Hinduizm
 • Yahudilik
SORU 5

Müslümanların Habeşistan’a hicret etmesinde aşağıdaki olayların hangisinin etkisi olmuştur?

 • Hz. Hatice ve Ebu Talip’in vefat etmeleri
 • Müşriklerin Müslümanlar üzerindeki baskılarını artırmaları
 • Hz. Muhammed(sav.)’in Taif halkından destek görmemesi
 • Müşriklerin Müslümanlara uyguladığı boykotu sona erdirmeleri
SORU R
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi Mekkeli müşriklerin Hudeybiye Antlaşmasını ihlal etmelerinin sonuçlarından biridir?

 • Medine sözleşmesinin yapılması
 • Hendek Savaşı’nın meydana gelmesi
 • Müslümanların Mekke’yi fethetmesi
 • Müslümanların Habeşistan’a hicret etmeleri
SORU 7

“Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı yer ve gök, kesinlikle bozulup gitmişti….”
(Enbiyâ suresi, 22. ayet)
Verilen ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

 • Evrende bir düzen vardır.
 • Evreni idare eden Allah’tır.
 • Allah’ın eşi ve dengi yoktur.
 • Evren bir gün yok olacaktır.
SORU 8

Allah’tan başka hiçbir varlıkta bulunmayan sıfatlara ________, diğer varlıklarda kısmen bulunan sıfatlara da _______ sıfatlar adı verilir.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere anlama uygun olarak aşağıdaki kelimelerden hangileri getirilmelidir?

 • semi – basar
 • zati – subuti
 • kıdem – beka
 • ilahi – insani
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi “melek” kelimesinin toplumumuzda ifade ettiği anlamlardan biri değildir?

 • İyilik
 • Saflık
 • Akıllılık
 • Güzellik
SORU 10

“Ba’sü ba’del mevt” teriminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mahşerde toplanmak
 • Ölümden sonra dirilmek
 • Sevap ve günahların tartılması
 • Hayır ve şerrin Allah’tan olması
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi insanın sorumlu tutulmasının sebebidir?

 • Canlı olması
 • Ölümlü olması
 • Akıllı ve İrade sahibi olması
 • Konuşma özelliğine sahip olması
SORU 12

Aşağıdaki davranışlardan hangisi ibadet olarak değerlendirilemez?

 • Yardımı menfaat beklentisiyle yapmak
 • İşlerde doğruluktan ayrılmamak
 • Helal rızık için çalışmak
 • Oruç tutmak
SORU 13

Usulüne uygun abdest alan bir kişinin, yüzünü yıkadıktan hemen sonra aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir?

 • Kolları yıkaması
 • Ayakları yıkaması
 • Başı mesh etmesi
 • Enseyi mesh etmesi
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi namaz kılan bir kişinin secdede okuduğu tespihattır?

 • Rabbenâ lekel hamd
 • Sübhâne Rabbiyel- a’lâ
 • Sübhâne Rabbiyel-azîm
 • Semi’allahü limen hamideh
SORU 15

Aşağıdakilerdan hangisi Ramazan ayı ile ilişkili değildir?

 • Terâvih namazı
 • Kadir gecesi
 • Fitre
 • Hac
SORU 16

Kıble ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • İnananların birliğini sembolize eder.
 • Müslümanların ilk kıblesi Kâbe’dir.
 • Namaz kılanların döndüğü yöndür.
 • Beytul Makdis de, Müslümanların kıblesi olmuştur.
SORU 17

Dua ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Dua Arapça olmalıdır.
 • Dua yalnız söz ile yapılmalıdır.
 • Maddi talepler duada yer almamalıdır.
 • Diğer insanlar için de dua etmek güzeldir.
SORU R
SORU 18

Kurban bayramı aşağıdaki ayların hangisinde yer almaktadır?

 • Recep
 • Zilkade
 • Zilhicce
 • Muharrem
SORU 19

Haçta “şeytan taşlama” görevinin yapıldığı mekân hangisidir?

 • Mina
 • Merve
 • Arafat
 • Müzdelife
SORU 20

Beş vakit namazın farzlarının toplamı kaç rekâttır?

 • 40
 • 33
 • 20
 • 17
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACBDBCDBCBCAABDBDCAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Temel Dini Bilgiler 1 Online Test 8

Açık lise Test çöz 2016 Temel Dini Bilgiler 1 testimiz 19 - 20 mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2015 - 2016 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Temel Dini Bilgiler 1 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Temel Dini Bilgiler 1 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Temel Dini Bilgiler 1 sınav soru ve cevapları 2016 yılında çıkmış sorulardır. 19 - 20 mart 2016 tarihinde yapılan sınav soruları 2015 ve 2016 eğitim öğretim yılına aittir. Temel Dini Bilgiler 1 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Temel Dini Bilgiler 1 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Temel Dini Bilgiler 1 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Temel Dini Bilgiler 1 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Temel Dini Bilgiler 1 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Temel Dini Bilgiler 1 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Temel Dini Bilgiler 1 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 19 - 20 mart 2016 tarahinde yapılan 2015 - 2016 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Temel Dini Bilgiler 1 dersi için geçme notu nedir ?

Temel Dini Bilgiler 1 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Temel Dini Bilgiler 1 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Temel Dini Bilgiler 1 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Temel Dini Bilgiler 1 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Temel Dini Bilgiler 1 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 21 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Temel Dini Bilgiler 1 2016 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Temel Dini Bilgiler 1 soruları toplamda kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Temel Dini Bilgiler 1 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Temel Dini Bilgiler 1 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Temel Dini Bilgiler 1 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Temel Dini Bilgiler 1 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler