GİRİŞ/KAYIT

Temel Dini Bilgiler 1 – Test 82016-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi monoteist anlayışın özelliklerinden biridir?

 • A) Tanrı evreni idare etmektedir.
 • B) Hakikatlere ulaşmada din yetersizdir.
 • C) Tanrının varlığı ya da yokluğu bilinemez.
 • D) Evrenin idaresinde her tanrının farklı bir görevi vardır.
SORU 2

• M.Ö 551-479 tarihlerinde yaşamış Çin’in büyük filozofu ve din kurucusudur.
• Metafiziğinin her türünü reddetmiş, akla hitap metoduna önem vermiştir.
• Faziletin, her zaman başarıda değil ancak iyilikte ısrarda aranmasına inanmıştır.
Hakkında bilgi verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Buda
 • B) Hz. İsa
 • C) Konfüçyüs
 • D) Guru Nanak
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi ilahi dinlerin ortak özelliklerinden biri değildir?

 • A) Vahye dayalıdırlar.
 • B) Belirli bir kabileye aittirler.
 • C) Ahirete iman ortak inançlarından biridir.
 • D) Peygambere itaat dinin esaslarından biridir.
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde mensubu en az olan dinlerdendir?

 • A) Hristiyanlık
 • B) İslamiyet
 • C) Hinduizm
 • D) Yahudilik
SORU 5

Müslümanların Habeşistan’a hicret etmesinde aşağıdaki olayların hangisinin etkisi olmuştur?

 • A) Hz. Hatice ve Ebu Talip’in vefat etmeleri
 • B) Müşriklerin Müslümanlar üzerindeki baskılarını artırmaları
 • C) Hz. Muhammed(sav.)’in Taif halkından destek görmemesi
 • D) Müşriklerin Müslümanlara uyguladığı boykotu sona erdirmeleri
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi Mekkeli müşriklerin Hudeybiye Antlaşmasını ihlal etmelerinin sonuçlarından biridir?

 • A) Medine sözleşmesinin yapılması
 • B) Hendek Savaşı’nın meydana gelmesi
 • C) Müslümanların Mekke’yi fethetmesi
 • D) Müslümanların Habeşistan’a hicret etmeleri
SORU 7

“Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı yer ve gök, kesinlikle bozulup gitmişti….”
(Enbiyâ suresi, 22. ayet)
Verilen ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

 • A) Evrende bir düzen vardır.
 • B) Evreni idare eden Allah’tır.
 • C) Allah’ın eşi ve dengi yoktur.
 • D) Evren bir gün yok olacaktır.
SORU 8

Allah’tan başka hiçbir varlıkta bulunmayan sıfatlara ________, diğer varlıklarda kısmen bulunan sıfatlara da _______ sıfatlar adı verilir.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere anlama uygun olarak aşağıdaki kelimelerden hangileri getirilmelidir?

 • A) semi – basar
 • B) zati – subuti
 • C) kıdem – beka
 • D) ilahi – insani
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi “melek” kelimesinin toplumumuzda ifade ettiği anlamlardan biri değildir?

 • A) İyilik
 • B) Saflık
 • C) Akıllılık
 • D) Güzellik
SORU 10

“Ba’sü ba’del mevt” teriminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mahşerde toplanmak
 • B) Ölümden sonra dirilmek
 • C) Sevap ve günahların tartılması
 • D) Hayır ve şerrin Allah’tan olması
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi insanın sorumlu tutulmasının sebebidir?

 • A) Canlı olması
 • B) Ölümlü olması
 • C) Akıllı ve İrade sahibi olması
 • D) Konuşma özelliğine sahip olması
SORU 12

Aşağıdaki davranışlardan hangisi ibadet olarak değerlendirilemez?

 • A) Yardımı menfaat beklentisiyle yapmak
 • B) İşlerde doğruluktan ayrılmamak
 • C) Helal rızık için çalışmak
 • D) Oruç tutmak
SORU 13

Usulüne uygun abdest alan bir kişinin, yüzünü yıkadıktan hemen sonra aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir?

 • A) Kolları yıkaması
 • B) Ayakları yıkaması
 • C) Başı mesh etmesi
 • D) Enseyi mesh etmesi
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi namaz kılan bir kişinin secdede okuduğu tespihattır?

 • A) Rabbenâ lekel hamd
 • B) Sübhâne Rabbiyel- a’lâ
 • C) Sübhâne Rabbiyel-azîm
 • D) Semi’allahü limen hamideh
SORU 15

Aşağıdakilerdan hangisi Ramazan ayı ile ilişkili değildir?

 • A) Terâvih namazı
 • B) Kadir gecesi
 • C) Fitre
 • D) Hac
SORU 16

Kıble ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) İnananların birliğini sembolize eder.
 • B) Müslümanların ilk kıblesi Kâbe’dir.
 • C) Namaz kılanların döndüğü yöndür.
 • D) Beytul Makdis de, Müslümanların kıblesi olmuştur.
SORU 17

Dua ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

 • A) Dua Arapça olmalıdır.
 • B) Dua yalnız söz ile yapılmalıdır.
 • C) Maddi talepler duada yer almamalıdır.
 • D) Diğer insanlar için de dua etmek güzeldir.
SORU 18

Kurban bayramı aşağıdaki ayların hangisinde yer almaktadır?

 • A) Recep
 • B) Zilkade
 • C) Zilhicce
 • D) Muharrem
SORU 19

Haçta “şeytan taşlama” görevinin yapıldığı mekân hangisidir?

 • A) Mina
 • B) Merve
 • C) Arafat
 • D) Müzdelife
SORU 20

Beş vakit namazın farzlarının toplamı kaç rekâttır?

 • A) 40
 • B) 33
 • C) 20
 • D) 17
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACBDBCDBCBCAABDBDCAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
0 kişi oy kullandı
Online Testler