Temel Dini Bilgiler 1 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi monoteist anlayışın özelliklerinden biridir?

 • Tanrı evreni idare etmektedir.
 • Hakikatlere ulaşmada din yetersizdir.
 • Tanrının varlığı ya da yokluğu bilinemez.
 • Evrenin idaresinde her tanrının farklı bir görevi vardır.
Soru 2

• M.Ö 551-479 tarihlerinde yaşamış Çin’in büyük filozofu ve din kurucusudur.
• Metafiziğinin her türünü reddetmiş, akla hitap metoduna önem vermiştir.
• Faziletin, her zaman başarıda değil ancak iyilikte ısrarda aranmasına inanmıştır.
Hakkında bilgi verilen kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Buda
 • Hz. İsa
 • Konfüçyüs
 • Guru Nanak
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi ilahi dinlerin ortak özelliklerinden biri değildir?

 • Vahye dayalıdırlar.
 • Belirli bir kabileye aittirler.
 • Ahirete iman ortak inançlarından biridir.
 • Peygambere itaat dinin esaslarından biridir.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde mensubu en az olan dinlerdendir?

 • Hristiyanlık
 • İslamiyet
 • Hinduizm
 • Yahudilik
Soru 5

Müslümanların Habeşistan’a hicret etmesinde aşağıdaki olayların hangisinin etkisi olmuştur?

 • Hz. Hatice ve Ebu Talip’in vefat etmeleri
 • Müşriklerin Müslümanlar üzerindeki baskılarını artırmaları
 • Hz. Muhammed(sav.)’in Taif halkından destek görmemesi
 • Müşriklerin Müslümanlara uyguladığı boykotu sona erdirmeleri
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Mekkeli müşriklerin Hudeybiye Antlaşmasını ihlal etmelerinin sonuçlarından biridir?

 • Medine sözleşmesinin yapılması
 • Hendek Savaşı’nın meydana gelmesi
 • Müslümanların Mekke’yi fethetmesi
 • Müslümanların Habeşistan’a hicret etmeleri
Soru 7

“Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka tanrılar bulunsaydı yer ve gök, kesinlikle bozulup gitmişti….”
(Enbiyâ suresi, 22. ayet)
Verilen ayetten aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

 • Evrende bir düzen vardır.
 • Evreni idare eden Allah’tır.
 • Allah’ın eşi ve dengi yoktur.
 • Evren bir gün yok olacaktır.
Soru 8

Allah’tan başka hiçbir varlıkta bulunmayan sıfatlara ________, diğer varlıklarda kısmen bulunan sıfatlara da _______ sıfatlar adı verilir.

Bu cümlede boş bırakılan yerlere anlama uygun olarak aşağıdaki kelimelerden hangileri getirilmelidir?

 • semi – basar
 • zati – subuti
 • kıdem – beka
 • ilahi – insani
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi “melek” kelimesinin toplumumuzda ifade ettiği anlamlardan biri değildir?

 • İyilik
 • Saflık
 • Akıllılık
 • Güzellik
Soru 10

“Ba’sü ba’del mevt” teriminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mahşerde toplanmak
 • Ölümden sonra dirilmek
 • Sevap ve günahların tartılması
 • Hayır ve şerrin Allah’tan olması
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi insanın sorumlu tutulmasının sebebidir?

 • Canlı olması
 • Ölümlü olması
 • Akıllı ve İrade sahibi olması
 • Konuşma özelliğine sahip olması
Soru 12

Aşağıdaki davranışlardan hangisi ibadet olarak değerlendirilemez?

 • Yardımı menfaat beklentisiyle yapmak
 • İşlerde doğruluktan ayrılmamak
 • Helal rızık için çalışmak
 • Oruç tutmak
Soru 13

Usulüne uygun abdest alan bir kişinin, yüzünü yıkadıktan hemen sonra aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir?

 • Kolları yıkaması
 • Ayakları yıkaması
 • Başı mesh etmesi
 • Enseyi mesh etmesi
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi namaz kılan bir kişinin secdede okuduğu tespihattır?

 • Rabbenâ lekel hamd
 • Sübhâne Rabbiyel- a’lâ
 • Sübhâne Rabbiyel-azîm
 • Semi’allahü limen hamideh
Soru 15

Aşağıdakilerdan hangisi Ramazan ayı ile ilişkili değildir?

 • Terâvih namazı
 • Kadir gecesi
 • Fitre
 • Hac
Soru 16

Kıble ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • İnananların birliğini sembolize eder.
 • Müslümanların ilk kıblesi Kâbe’dir.
 • Namaz kılanların döndüğü yöndür.
 • Beytul Makdis de, Müslümanların kıblesi olmuştur.
Soru 17

Dua ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Dua Arapça olmalıdır.
 • Dua yalnız söz ile yapılmalıdır.
 • Maddi talepler duada yer almamalıdır.
 • Diğer insanlar için de dua etmek güzeldir.
Soru 18

Kurban bayramı aşağıdaki ayların hangisinde yer almaktadır?

 • Recep
 • Zilkade
 • Zilhicce
 • Muharrem
Soru 19

Haçta “şeytan taşlama” görevinin yapıldığı mekân hangisidir?

 • Mina
 • Merve
 • Arafat
 • Müzdelife
Soru 20

Beş vakit namazın farzlarının toplamı kaç rekâttır?

 • 40
 • 33
 • 20
 • 17
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACBDBCDBCBCAABDBDCAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?