Temel Dini Bilgiler 2 – Test 8 2016-2. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi “suhuf” verilen peygamberlerden biridir?

 • Hz. İbrahim
 • Hz. Salih
 • Hz. Harun
 • Hz. Nuh
SORU 2

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Zebur, Hz. Musa’ya indirilmiştir.
 • Ahd-i Atik, İncil’e verilen isimdir.
 • Tevrat, Zebur’dan sonra indirilmiştir.
 • Ahid Sandığı, Yahudilerin kutsallarındandır.
SORU 3

Kur’an-ı Kerim’in kitap haline getirilmesinde veya çoğaltılmasında aşağıdaki sahabelerden hangisi katkıda bulunmamıştır?

 • Hz. Zeyd b. Sabit
 • Hz. Ebu Bekir
 • Hz. Abbas
 • Hz. Ömer
SORU 4

Kur’an, öncelikle indirildiği toplumu muhatap almış, bununla birlikte tüm insanları ilgilendiren genel mesajlara da yer vermiştir.
Buna göre aşağıdaki ayetlerin hangisi, indirildiği topluma özel bir mesaj içermektedir?

 • “İnsan neden yaratıldığına bir baksın!”(Târık suresi, 5.ayet)
 • “Anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur’an olarak indirdik.” (Yûsuf suresi, 2. ayet)
 • “Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık… ”(Hucurat suresi, 13.ayet)
 • “Gerçek şu ki, insan kendini kendisine yeterli görerek azar.”(Alak suresi, 6-7.ayetler)
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili değildir?

 • Cüz
 • Sure
 • Hizb
 • Tecvit
SORU R
SORU 6

Kur’an’ı Kerim’in genellikle on ayetten oluşan, özel işaretlerle ayrılmış ve çoğunlukla namazların sonunda okunan kısımlarına ne denir?

 • Aşîr
 • Hatim
 • Tertîl
 • Mukabele
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın ana konularından biri değildir?

 • İnanç
 • Ahlâk
 • Ticaret
 • İbadet
SORU 8

• Çevremizde Yasin, Taha ve Ecrin gibi isimlerin varlığı
• Taziyelerde “inna lillah ve inna ileyhi raciun” ayetinin okunması
• Evlere nazardan koruduğuna inanılan ayetlerin asılması
Verilen bilgiler Kur’an ile ilgili aşağıdakilerden hangisine delil oluşturur?

 • Kültürümüzdeki etkisine
 • Allah tarafından korunduğuna
 • Aklı kullanmayı teşvik ettiğine
 • Kamil insan modeli sunduğuna
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisinin peygamber olup olmadığı tartışmalıdır?

 • Hz. İsmail
 • Hz. İdris
 • Hz. Üzeyr
 • Hz. Hud
SORU 10

“Ben, Allah’tan, hepinizden daha çok çekinir ve sakınırım. Lakin ben, bazen nafile oruç tutarım bazen de tutmam, gecenin üçte birinde namaz kılarım, üçte birinde uyurum.”
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

 • Peygambere olan ihtiyaç
 • İbadetlerde dengeli olma
 • İbadetlerde devamlılık
 • İman amel ilişkisi
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’e verilen lakaptır?

 • el-Hakem
 • es-Sıddık
 • el-Faruk
 • el-Emin
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi Medine’ye hicretten önce vefat etmiştir?

 • Hz. Mus’ab b.Umeyr
 • Hz. Halid b. Velid
 • Hz. Hatice
 • Hz. Aişe
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi Mekke’nin fethi sırasında Hz. Peygamber’in “sığınmaları durumunda insanların emin olacakları”nı ilan ettiği yerlerden biri değildir?

 • Ebû Süfyan’nın evi
 • Kişinin kendi evi
 • Harem-i Şerîf
 • Dârü’l-Erkâm
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Barış Antlaşması’ndan önce gerçekleşmiştir?

 • Veda Haccı
 • Uhud Savaşı
 • Mekke’nin fethi
 • Hz. Peygamberin vefatı
SORU 15

Ahlakın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • İnsan davranışları
 • Yaşayan dinler
 • İman esasları
 • Örf ve âdetler
SORU 16

“Artık kim (elinde bulunandan) verir ve (Allah’tan) sakınırsa, en güzeli (Allah’ın birliğini) tasdik ederse, biz de onu en kolaya hazırlarız.
(Leyl suresi, 5-7. ayetler)
Bu ayetlerde aşağıdaki konuların hangisinden bahsedilmemiştir?

 • İyilik etmek
 • Cömert olmak
 • Hoşgörülü olmak
 • Kötülükten sakınmak
SORU 17

Selamın yaygınlaştığı bir toplumda aşağıdakilerden hangisinin artması beklenmez?

 • Sevgi ve saygı
 • Güven ve dostluk
 • Barış ve hoşgörü
 • Küskünlük ve dargınlık
SORU R
SORU 18

Başkaları hakkında önyargılı bir şekilde olumsuz tahminlerde bulunmaktır.
Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yalan
 • Sui zan
 • Gıybet
 • İftira
SORU 19

Hz. Muhammed (sav.)’den günümüze kadar Müslüman toplumların din, sosyal hayat, siyaset, kültür ve medeniyet alanlarında yaşadıklarını inceleyen bir ilim dalıdır.
Hakkında bilgi verilen ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Peygamberler Tarihi
 • Mezhepler Tarihi
 • Dinler Tarihi
 • İslam Tarihi
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi matematik alanında tanınmış bilim insanlarından biridir?

 • Harezmî
 • İbn Batuta
 • Kâtip Çelebi
 • Evliya Çelebi
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADCBDACACBDCDBACDBDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Temel Dini Bilgiler 2 Online Test 8

Açık lise Test çöz 2016 Temel Dini Bilgiler 2 testimiz 19 - 20 mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2015 - 2016 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Temel Dini Bilgiler 2 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Temel Dini Bilgiler 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Temel Dini Bilgiler 2 sınav soru ve cevapları 2016 yılında çıkmış sorulardır. 19 - 20 mart 2016 tarihinde yapılan sınav soruları 2015 ve 2016 eğitim öğretim yılına aittir. Temel Dini Bilgiler 2 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Temel Dini Bilgiler 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Temel Dini Bilgiler 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Temel Dini Bilgiler 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Temel Dini Bilgiler 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Temel Dini Bilgiler 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Temel Dini Bilgiler 2 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 19 - 20 mart 2016 tarahinde yapılan 2015 - 2016 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Temel Dini Bilgiler 2 dersi için geçme notu nedir ?

Temel Dini Bilgiler 2 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Temel Dini Bilgiler 2 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Temel Dini Bilgiler 2 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Temel Dini Bilgiler 2 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Temel Dini Bilgiler 2 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 21 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Temel Dini Bilgiler 2 2016 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Temel Dini Bilgiler 2 soruları toplamda kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Temel Dini Bilgiler 2 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Temel Dini Bilgiler 2 testinin başarı yüzdesi %54. Sınava katılan öğrenci arasından sadece 0 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama INF puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Temel Dini Bilgiler 2 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Temel Dini Bilgiler 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler