Trafik ve İlk Yardım 1 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Taşıt yolunun yalnız bir yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı kara yoluna ne ad verilir?

 • Erişme kontrollü kara yolu
 • Bölünmüş kara yolu
 • Tek yönlü kara yolu
 • İki yönlü kara yolu
Soru 2

Araç sürücüleri, taşıt yolunun dar olduğu yerlerdeki karşılaşmalarda, aksini gösteren bir trafik işareti yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş hakkı vermek suretiyle geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?

 • Otomobili süren otobüse
 • Motorsuz aracı süren motorlu araca
 • Motorlu aracı süren motorsuz araca
 • Minibüsü süren lastik tekerlekli traktöre
Soru 3

Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumsuz etkilenir?

 • Kurallara uyulması
 • Hoşgörülü olunması
 • Bencillikten uzak durulması
 • Kaba ve saldırgan davranılması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi, toplu taşıma araçlarında yolcuların uymak zorunda olduğu kurallardandır?

 • Taşıttan inileceği zaman durağa gelmeden önce iniş kapısına yönelmek
 • Belirlenen duraklar dışında inip binmek için ısrar etmek
 • Kendi eşyaları arasında tehlikeli madde taşımak
 • Fazla yük ve bagajla binmek
Soru 5

I. Egzoz gazlarının hava kirliliğine neden olması
II. Gereksiz yere ya da gereğinden uzun kornaya basılması
III. Araçların egzoz borusu ve susturucularında orijinalliğin korunması

Verilenlerden hangileri, trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkilerindendir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
REKLAM
Soru 6

2013-2014 yılları itibariyle ülkemizde meydana gelen trafik kazalarındaki kusur oranları tabloda verilmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına en fazla neden olmuştur?

 • Araç
 • Yaya
 • Sürücü
 • Yolcu
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?

 • Trafik işaretlerinin hasar görmesi
 • Kara yollarının zamanından önce yıpranması
 • Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması
 • Yol kenarındaki oto korkuluklarının tahrip olması
Soru 8

Şekildeki trafik görevlisinin duruş pozisyonuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Yol bütün yönlerdeki trafiğe açıktır.
 • Yol bütün yönlerdeki trafiğe kapalıdır.
 • Görevlinin ön ve arka cephesinde kalan yollar trafiğe açıktır.
 • Görevlinin sağ ve sol kol istikametinde kalan yollar trafiğe açıktır.
Soru 9

Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir?

 • Sarı ışık
 • Yeşil ışık
 • Kırmızı ışık
 • Kırmızı oklu ışık
Soru 10

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 • Bütün yasakların sona erdiğini
 • Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
 • Duraklama ve park etme yasağını
 • Yolun araç trafiğine kapalı olduğunu
Soru 11

Taşıt yolu (Kaplama) üzerine çizilen hangi çizgi, taşıt yolunu bölünmüş yol durumuna getiren ayırıcı anlamındadır?

 • Kesik yol çizgisi
 • Devamlı yol çizgisi
 • Kesik ve devamlı yol çizgisi
 • Yan yana iki devamlı yol çizgisi
Soru 12

Seyir esnasında araçlarda hangisinin kullanılması, olası bir kaza anında ölüm ve yaralanma riskini azaltır?

 • Reflektör
 • Polen filtresi
 • Çekme halatı
 • Emniyet kemeri
Soru 13

Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?

 • Dinç ve zinde olma
 • Reflekslerinde zayıflama
 • Manevra kabiliyetinde artma
 • Aşırı hareketli ve uyumlu olma
REKLAM
Soru 14

Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

 • İki şeridi birden kullanması
 • Aracını gidiş yönüne göre yolun en sağından sürmesi
 • Gidişe ayrılan yol bölümünün en sol şeridini sürekli işgal etmekten kaçınması
 • Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi
Soru 15

Aracın 2 saniyede gideceği yol uzunluğu, hangi mesafenin belirlenmesinde kullanılır?

 • İntikal mesafesi
 • Görüş mesafesi
 • Geçiş mesafesi
 • Takip mesafesi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleri seyrederken yapılması yasaktır?

 • Karşılaşmalarda ışıkların söndürülmesi
 • Geçme sırasında öndeki aracın ışıkla uyarılması
 • Öndeki araç yakından izlenirken kısa hüzmeli farların yakılması
 • Sis ışıklarının sadece sis, kar ve şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hallerde kullanılması
Soru 17

Şekildeki kavşakta 1 numaralı araç sağa, 2 numaralı araç ise sola dönüş yapmak istemektedir.

Bu araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
I. Her iki araçta dar kavisle dönmelidir.
II. 1 numaralı araç geniş, 2 numaralı araç dar kavisle dönmelidir.
III. 1 numaralı araç dar, 2 numaralı araç geniş kavisle dönmelidir.

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • Yalnız III
 • I, II ve III
Soru 18

• Yolun genişliği
• Yayanın yürüme hızı
• Yayanın sağlık durumu
Yukarıda verilenler, kara yollarında karşıdan karşıya güvenli geçiş yapmak isteyen bir yaya için, hangi durumu belirlemeye yöneliktir?

 • Asfalt kalitesini
 • Karşıya geçiş süresini
 • Trafikteki görevli sayısını
 • Trafikteki araçların modelini
Soru 19

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 • Geçme yaparken sinyal verilmesi
 • Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
 • Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
 • Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi, cumhurbaşkanına tahsis edilen araçların plakasıdır?

Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CBDABCCDACDDBADACBDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler