GİRİŞ/KAYIT

Trafik ve İlk Yardım 1 – Test 82016-2. Dönem

SORU 1

Taşıt yolunun yalnız bir yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı kara yoluna ne ad verilir?

 • Erişme kontrollü kara yolu
 • Bölünmüş kara yolu
 • Tek yönlü kara yolu
 • İki yönlü kara yolu
SORU 2

Araç sürücüleri, taşıt yolunun dar olduğu yerlerdeki karşılaşmalarda, aksini gösteren bir trafik işareti yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş hakkı vermek suretiyle geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?

 • Otomobili süren otobüse
 • Motorsuz aracı süren motorlu araca
 • Motorlu aracı süren motorsuz araca
 • Minibüsü süren lastik tekerlekli traktöre
SORU 3

Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumsuz etkilenir?

 • Kurallara uyulması
 • Hoşgörülü olunması
 • Bencillikten uzak durulması
 • Kaba ve saldırgan davranılması
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi, toplu taşıma araçlarında yolcuların uymak zorunda olduğu kurallardandır?

 • Taşıttan inileceği zaman durağa gelmeden önce iniş kapısına yönelmek
 • Belirlenen duraklar dışında inip binmek için ısrar etmek
 • Kendi eşyaları arasında tehlikeli madde taşımak
 • Fazla yük ve bagajla binmek
SORU 5

I. Egzoz gazlarının hava kirliliğine neden olması
II. Gereksiz yere ya da gereğinden uzun kornaya basılması
III. Araçların egzoz borusu ve susturucularında orijinalliğin korunması

Verilenlerden hangileri, trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkilerindendir?

 • Yalnız I
 • I ve II
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 6

2013-2014 yılları itibariyle ülkemizde meydana gelen trafik kazalarındaki kusur oranları tabloda verilmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına en fazla neden olmuştur?

 • Araç
 • Yaya
 • Sürücü
 • Yolcu
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?

 • Trafik işaretlerinin hasar görmesi
 • Kara yollarının zamanından önce yıpranması
 • Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması
 • Yol kenarındaki oto korkuluklarının tahrip olması
SORU 8

Şekildeki trafik görevlisinin duruş pozisyonuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • Yol bütün yönlerdeki trafiğe açıktır.
 • Yol bütün yönlerdeki trafiğe kapalıdır.
 • Görevlinin ön ve arka cephesinde kalan yollar trafiğe açıktır.
 • Görevlinin sağ ve sol kol istikametinde kalan yollar trafiğe açıktır.
SORU 9

Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir?

 • Sarı ışık
 • Yeşil ışık
 • Kırmızı ışık
 • Kırmızı oklu ışık
SORU 10

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 • Bütün yasakların sona erdiğini
 • Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
 • Duraklama ve park etme yasağını
 • Yolun araç trafiğine kapalı olduğunu
SORU 11

Taşıt yolu (Kaplama) üzerine çizilen hangi çizgi, taşıt yolunu bölünmüş yol durumuna getiren ayırıcı anlamındadır?

 • Kesik yol çizgisi
 • Devamlı yol çizgisi
 • Kesik ve devamlı yol çizgisi
 • Yan yana iki devamlı yol çizgisi
SORU 12

Seyir esnasında araçlarda hangisinin kullanılması, olası bir kaza anında ölüm ve yaralanma riskini azaltır?

 • Reflektör
 • Polen filtresi
 • Çekme halatı
 • Emniyet kemeri
SORU 13

Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?

 • Dinç ve zinde olma
 • Reflekslerinde zayıflama
 • Manevra kabiliyetinde artma
 • Aşırı hareketli ve uyumlu olma
SORU 14

Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

 • İki şeridi birden kullanması
 • Aracını gidiş yönüne göre yolun en sağından sürmesi
 • Gidişe ayrılan yol bölümünün en sol şeridini sürekli işgal etmekten kaçınması
 • Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi
SORU 15

Aracın 2 saniyede gideceği yol uzunluğu, hangi mesafenin belirlenmesinde kullanılır?

 • İntikal mesafesi
 • Görüş mesafesi
 • Geçiş mesafesi
 • Takip mesafesi
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleri seyrederken yapılması yasaktır?

 • Karşılaşmalarda ışıkların söndürülmesi
 • Geçme sırasında öndeki aracın ışıkla uyarılması
 • Öndeki araç yakından izlenirken kısa hüzmeli farların yakılması
 • Sis ışıklarının sadece sis, kar ve şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hallerde kullanılması
SORU 17

Şekildeki kavşakta 1 numaralı araç sağa, 2 numaralı araç ise sola dönüş yapmak istemektedir.

Bu araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
I. Her iki araçta dar kavisle dönmelidir.
II. 1 numaralı araç geniş, 2 numaralı araç dar kavisle dönmelidir.
III. 1 numaralı araç dar, 2 numaralı araç geniş kavisle dönmelidir.

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • Yalnız III
 • I, II ve III
SORU 18

• Yolun genişliği
• Yayanın yürüme hızı
• Yayanın sağlık durumu
Yukarıda verilenler, kara yollarında karşıdan karşıya güvenli geçiş yapmak isteyen bir yaya için, hangi durumu belirlemeye yöneliktir?

 • Asfalt kalitesini
 • Karşıya geçiş süresini
 • Trafikteki görevli sayısını
 • Trafikteki araçların modelini
SORU 19

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 • Geçme yaparken sinyal verilmesi
 • Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
 • Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
 • Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi, cumhurbaşkanına tahsis edilen araçların plakasıdır?

CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBDABCCDACDDBADACBDA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler