GİRİŞ/KAYIT

Trafik ve İlk Yardım 1 – Test 82016-2. Dönem

SORU 1

Taşıt yolunun yalnız bir yöndeki taşıt trafiği için kullanıldığı kara yoluna ne ad verilir?

 • A) Erişme kontrollü kara yolu
 • B) Bölünmüş kara yolu
 • C) Tek yönlü kara yolu
 • D) İki yönlü kara yolu
SORU 2

Araç sürücüleri, taşıt yolunun dar olduğu yerlerdeki karşılaşmalarda, aksini gösteren bir trafik işareti yoksa aşağıdakilerden hangisine geçiş hakkı vermek suretiyle geçiş kolaylığı sağlamak zorundadır?

 • A) Otomobili süren otobüse
 • B) Motorsuz aracı süren motorlu araca
 • C) Motorlu aracı süren motorsuz araca
 • D) Minibüsü süren lastik tekerlekli traktöre
SORU 3

Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumsuz etkilenir?

 • A) Kurallara uyulması
 • B) Hoşgörülü olunması
 • C) Bencillikten uzak durulması
 • D) Kaba ve saldırgan davranılması
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi, toplu taşıma araçlarında yolcuların uymak zorunda olduğu kurallardandır?

 • A) Taşıttan inileceği zaman durağa gelmeden önce iniş kapısına yönelmek
 • B) Belirlenen duraklar dışında inip binmek için ısrar etmek
 • C) Kendi eşyaları arasında tehlikeli madde taşımak
 • D) Fazla yük ve bagajla binmek
SORU 5

I. Egzoz gazlarının hava kirliliğine neden olması
II. Gereksiz yere ya da gereğinden uzun kornaya basılması
III. Araçların egzoz borusu ve susturucularında orijinalliğin korunması

Verilenlerden hangileri, trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkilerindendir?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 6

2013-2014 yılları itibariyle ülkemizde meydana gelen trafik kazalarındaki kusur oranları tabloda verilmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına en fazla neden olmuştur?

 • A) Araç
 • B) Yaya
 • C) Sürücü
 • D) Yolcu
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?

 • A) Trafik işaretlerinin hasar görmesi
 • B) Kara yollarının zamanından önce yıpranması
 • C) Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması
 • D) Yol kenarındaki oto korkuluklarının tahrip olması
SORU 8

Şekildeki trafik görevlisinin duruş pozisyonuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • A) Yol bütün yönlerdeki trafiğe açıktır.
 • B) Yol bütün yönlerdeki trafiğe kapalıdır.
 • C) Görevlinin ön ve arka cephesinde kalan yollar trafiğe açıktır.
 • D) Görevlinin sağ ve sol kol istikametinde kalan yollar trafiğe açıktır.
SORU 9

Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir?

 • A) Sarı ışık
 • B) Yeşil ışık
 • C) Kırmızı ışık
 • D) Kırmızı oklu ışık
SORU 10

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

 • A) Bütün yasakların sona erdiğini
 • B) Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
 • C) Duraklama ve park etme yasağını
 • D) Yolun araç trafiğine kapalı olduğunu
SORU 11

Taşıt yolu (Kaplama) üzerine çizilen hangi çizgi, taşıt yolunu bölünmüş yol durumuna getiren ayırıcı anlamındadır?

 • A) Kesik yol çizgisi
 • B) Devamlı yol çizgisi
 • C) Kesik ve devamlı yol çizgisi
 • D) Yan yana iki devamlı yol çizgisi
SORU 12

Seyir esnasında araçlarda hangisinin kullanılması, olası bir kaza anında ölüm ve yaralanma riskini azaltır?

 • A) Reflektör
 • B) Polen filtresi
 • C) Çekme halatı
 • D) Emniyet kemeri
SORU 13

Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?

 • A) Dinç ve zinde olma
 • B) Reflekslerinde zayıflama
 • C) Manevra kabiliyetinde artma
 • D) Aşırı hareketli ve uyumlu olma
SORU 14

Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

 • A) İki şeridi birden kullanması
 • B) Aracını gidiş yönüne göre yolun en sağından sürmesi
 • C) Gidişe ayrılan yol bölümünün en sol şeridini sürekli işgal etmekten kaçınması
 • D) Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi
SORU 15

Aracın 2 saniyede gideceği yol uzunluğu, hangi mesafenin belirlenmesinde kullanılır?

 • A) İntikal mesafesi
 • B) Görüş mesafesi
 • C) Geçiş mesafesi
 • D) Takip mesafesi
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleri seyrederken yapılması yasaktır?

 • A) Karşılaşmalarda ışıkların söndürülmesi
 • B) Geçme sırasında öndeki aracın ışıkla uyarılması
 • C) Öndeki araç yakından izlenirken kısa hüzmeli farların yakılması
 • D) Sis ışıklarının sadece sis, kar ve şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hallerde kullanılması
SORU 17

Şekildeki kavşakta 1 numaralı araç sağa, 2 numaralı araç ise sola dönüş yapmak istemektedir.

Bu araçlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
I. Her iki araçta dar kavisle dönmelidir.
II. 1 numaralı araç geniş, 2 numaralı araç dar kavisle dönmelidir.
III. 1 numaralı araç dar, 2 numaralı araç geniş kavisle dönmelidir.

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) Yalnız III
 • D) I, II ve III
SORU 18

• Yolun genişliği
• Yayanın yürüme hızı
• Yayanın sağlık durumu
Yukarıda verilenler, kara yollarında karşıdan karşıya güvenli geçiş yapmak isteyen bir yaya için, hangi durumu belirlemeye yöneliktir?

 • A) Asfalt kalitesini
 • B) Karşıya geçiş süresini
 • C) Trafikteki görevli sayısını
 • D) Trafikteki araçların modelini
SORU 19

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

 • A) Geçme yaparken sinyal verilmesi
 • B) Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi
 • C) Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi
 • D) Sürücü arkasında yeterli oturma yeri olsa bile bir kişiden fazlasının taşınması
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi, cumhurbaşkanına tahsis edilen araçların plakasıdır?

 • A)
 • B)
 • C)
 • D)
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBDABCCDACDDBADACBDA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?