Trafik ve İlk Yardım 2 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi, eğitim almış kişilerce yapılan doğru ilk yardım uygulamalarının sağladığı yararlardandır?

 • Ağrıyı artırması
 • Şoku engellemesi
 • Zedelenmeye sebep olması
 • Ciddi sakatlıklara yol açması
Soru 2

İlk yardımın ABC’si olarak kabul edilen uygulamalardan “C” dolaşımın değerlendirilmesini ifade etmektedir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi dolaşımın değerlendirilmesi aşamasında ilk yardımcının yaptığı uygulamalardandır?

 • Kazazedeye “iyi misiniz?” diye sorulması
 • Kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi
 • İlk yardımcının yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırması
 • Kazazedenin şah damarından 5 saniye süreyle nabız alınması
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi, araç ilk yardım çantasında bulunması gereken malzemelerden biri değildir?

 • Flaster
 • Küçük makas
 • Tansiyon aleti
 • Esmark bandajı
Soru 4

I. Nefes alma ve verme işlemidir.
II. Kalbin kasılma ve gevşeme anında damar duvarında yaptığı basınçtır.
III. Kalp atımlarının atardamar duvarına yaptığı basıncın, damar duvarında parmak uçlarıyla hissedilmesidir.
Bulmaca her kutuya bir harf gelecek şekilde tamamlandığında, II numaralı alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 • Vücut ısısı
 • Kan basıncı
 • Acil yardım
 • Baş dönmesi
Soru 5

Kalp masajı uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır?

 • Kalp çalıştığında
 • 112´ye haber verildiğinde
 • Kazazedenin akrabaları geldiğinde
 • Kazazedenin cildinde kızarıklıklar gözlemlendiğinde
REKLAM
Soru 6

I. Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.
II. Kazazedenin arkasına geçip sarılarak gövdesi kavranır.
III. Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur. Diğer el ile yumruk yapılan el kavranır.
Bilinci yerinde ve tam tıkanıklık yaşayan bir kazazedeye Heimlich Manevrası uygulayan bir ilk yardımcının, uygulama sıralaması nasıl olmalıdır?

 • II – I – III
 • II – III – I
 • III – I – II
 • III – II – I
Soru 7

Suda boğulmalarda uygulanan ilk yardım uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

 • Suni solunum uygulamasının sığ sularda yapılması mümkün olmadığı için, kazazedenin derin suya doğru çekilmesi beklenmelidir.
 • Suya atlama sonucu oluşan boğulmalarda, baş iyice arkaya itilerek kazazedeye pozisyon verilir.
 • Soğuk havalarda, 20-30 dakika geçse bile yapay solunum ve kalp masajına başlanır.
 • Ağızdan buruna suni solunum uygulaması tercih edilmez.
Soru 8

Uzuv kopması durumunda, kopan parça kazazedeyle birlikte en geç kaç saat içinde sağlık kuruluşuna sevk edilmelidir?

 • 6
 • 9
 • 12
 • 15
Soru 9

Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan, tansiyon düşüklüğü ile seyreden ve ani gelişen dolaşım yetmezliğine _________ denir.
Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 • Şok
 • Koma
 • Epilepsi
 • Bayılma
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?

 • Kanamanın durdurulması
 • Yara yerinin değerlendirilmesi
 • Yaşam bulgularının kontrol edilmesi
 • Yara üzerinin pamukla kapatılması
Soru 11

I. Kulağın su ile iyice yıkanması
II. Acil Yardım Servisinin aranarak tıbbi yardım istenmesi
III. Kesinlikle sivri ve delici bir cisimle müdahale edilmemesi
Verilenlerden hangileri, kulağa yabancı bir cisim kaçması durumunda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 12

Birinci derece yanıklarla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

 • Sinirler zarar gördüğü için ağrı hissinin olmaması
 • Derinin yalnızca üst kısmının zarar görmesi
 • Deride içi su dolu kabarcıkların oluşması
 • İyileşince deride yanık izi kalması
Soru 13

Zorlama, çarpma, düşme veya çeşitli darbeler sonucu oluşan ve eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasına sebep olan duruma ne ad verilir?

 • Kırık
 • Donma
 • Çıkık
 • Burkulma
REKLAM
Soru 14

Kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 • Yaralı bölgenin düzeltilmeye çalışılması
 • Yara varsa üzerinin temiz bir bezle kapatılması
 • Tespit edilecek bölgenin öncelikle yumuşak malzemeyle kaplanması
 • Tespitin, yaralı bölgenin üstünde ve altında kalan eklemleri de içine alacak şekilde yapılması
Soru 15

I. Yüksek ateş
II. Beyin yaralanmaları
III. Beyin enfeksiyonları
Yukarıdakilerden hangileri havale nedenleri arasında yer alır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi, göğüs ağrısı yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

 • Yarı oturur pozisyon verilmesi
 • Egzersiz yapmasının sağlanması
 • Kullandığı ilaçları varsa almasının engellenmesi
 • Yaşam bulgularından, sadece solunumun değerlendirilmesi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi, cilt yoluyla zehirlenmelerde yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

 • Zehirli maddenin vücuda girdiği bölge, ilk yardımcı tarafından emilir.
 • Zehrin vücuda girdiği bölgenin dolaşımı engellenir.
 • Zehir bulaşmış giysiler çıkartılır.
 • Su ile temastan kaçınılır.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi, yılan ısırmalarının özelliklerinden biri değildir?

 • Deride diş izleri vardır.
 • Isırık genellikle yarım ay şeklindedir.
 • Zehrin beyne herhangi bir etkisi yoktur.
 • Isırılan yerde ağrı ve yanma duygusu olur.
Soru 19

• İlk yardımcı, kazazedeye sırtı dönük olarak çömelir ve bacaklarını kavrar.
• Kazazedenin kolları ilk yardımcının göğsünde birleştirilir.
• Ağırlık dizlere verilerek kazazede kaldırılır.
Yukarıda uygulama basamakları verilen taşıma tekniği hangisidir?

 • Sandalyeyle taşıma
 • Omuzda taşıma
 • Kucakta taşıma
 • Sırtta taşıma
Soru 20

Yukarıdaki resimlerde uygulama basamakları gösterilen teknik, sedye üzerine yerleştirme tekniklerinden hangisine aittir?

 • Köprü tekniği
 • Kaşık tekniği
 • İtfaiyeci yöntemi
 • Karşılıklı durarak kaldırma
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDCBABCAADCBCADACCDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler