Türk Edebiyatı 2 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

ALİ RIZA (oğlunu ancak önünde durduğu zaman fark ederek başını kaldırır, ürkerek ve şaşkınlıkla)
– Sen misin Şevket? Hayırdır inşallah, ne işin var burada senin?
ŞEVKET (gülümseyerek) – Seni aramaya çıktım baba.
ALİ RIZA – Merak ettiniz korkarım, ben annene söyledimdi bir parça dolaşacağımı, ama unutmuş olacak.
Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır?

 • Anlatmaya bağlı edebî metin
 • Göstermeye bağlı edebî metin
 • Kişisel hayatı anlatan metin
 • Gazete çevresinde oluşan metin
Soru 2

Öykü türünün kaynağı, Hint edebiyatında __________ kadar uzanır. 13. yüzyılda İtalyan edebiyatında Boccacio’nun _________ adını taşıyan eseri bu türün ilk örneğidir.
Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Billur Köşk Masalları’na – Don Kişot
 • Leyla ile Mecnun hikâyesine – Telemaque
 • Kelile ve Dimne’ye – Romeo ve Jüliet
 • Binbir Gece Masalları’na – Dekameron
Soru 3

Masalla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Anlatımda abartılı olaylara yer verilir.
 • Anlatım genellikle duyulan geçmiş zaman kipiyle yapılır.
 • Olayın geçtiği yer ve zaman genelde belirlidir.
 • Başında, ortasında ve sonunda kalıplaşmış sözler kullanılır.
Soru 4

Aşağıdaki parçalardan hangisi ilahi bakış açısıyla kaleme alınmıştır?

 • Bir gün, balıkçı kahvesinin önündeki yarısı kırmızı, yarısı beyaz çiçek açan akasyanın dalına asılmış bir dülger balığı gördüm. Rengi denizden çıktığı zamanki esmer renkteydi önce. Vücudunda hiç kımıldama yoktu.
 • Doğruldu. Üstündeki kertenkeleler kaçıştılar. Limana baktı. Hakikaten kalenin karşısına bir donanma gelmişti. Kadırgaların, yelkenlerin, küreklerin biçimine dikkat etti. Sarardı.
 • Ahmet de dalmış uykuya. Battaniyesinin yarısı üzerinde, yarısı denizde, güverteye uzanmış. Göğsüne, başına, ayaklarına, kollarına kuşlar konmuş! Adamı uyandırdık. Gözlerini oğuşturdu. Bizi görünce gülümsedi.
 • Mümtaz onu dinlerken aydınlıktan aydınlığa koştuğunu sanıyordu. Bir gün kitabın planını beraberce münakaşa ettiler. İhsan kronolojik bir tarih olmasını istiyordu. Osmanlı İmparatorluğu’na Bizans’tan devredilmiş iktisadi şartlardan başlayacak, sene sene bugüne kadar getirecekti.
Soru 5

I. Destanlarda anlatılan olaylar tamamen gerçektir.
II. Destanlarda ulusal karakterler değil, evrensel karakterler vardır.
III. Destanlarda toplumların ortak duyguları dile getirilir.
IV. Destanlar, doğal ve yapma olmak üzere iki türe ayrılır.
Yukarıda verilen bilgilerden hangileri destanın özelliklerinden değildir?

 • I. ve II.
 • I ve III
 • II. ve IV.
 • III. ve IV.
REKLAM
Soru 6

Mesnevi, divan edebiyatında bulunmayan ________ ve ________ türünü karşılamaktadır.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • fıkra – makale
 • öykü – roman
 • mektup – günlük
 • deneme – sohbet
Soru 7

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi manzum hikâye türünde önemli eserler vermiştir?

 • Ahmet Haşim
 • Yahya Kemal Beyatlı
 • Tevfik Fikret
 • Namık Kemal
Soru 8

Martın yirmi beşinde kendime gelir olmuştum. İhsan’la döndüğüm son akşamın sabahı kırk derece hararetle uyandım. Hastalığımı belli etmemeye ne kadar çalıştımsa muvaffak olamadım. Üç gün kadar sonra doktorlar bunu İspanyol nezlesi diye teşhis ediyorlardı. Esasen bir haftadır kırıklık hissediyordum.
Bir romandan alınan bu parçada romanın yapı unsurlarından hangisi belirgin değildir?

 • Yer
 • Zaman
 • Olay
 • Kişi
Soru 9

18. yüzyıl sonlarına doğru komedi ve dram türlerinin karışmasıyla meydana gelmiştir. Hayatın hem acıklı hem gülünç yanlarını bir arada veren bir oyundur. Genel olarak orta tabaka insanlarının hayat çatışmaları bu oyunlarda işlenir.
Bu parçada özellikleri verilen tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Vodvil
 • Fars
 • Opera
 • Dram
Soru 10

________ Karagöz’le Hacivat’ın aralarında geçen konuşmaların yer aldığı bölümdür, asıl oyunla ilgisi yoktur.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Giriş
 • Muhavere
 • Fasıl
 • Bitiş
Soru 11

I. Makale yazmak için geniş bilgi ve kültür birikimine ihtiyaç vardır.
II. Ele alınan konu işlenirken öznel bir tutum takınılmalıdır.
III. Gazete makalelerinde günlük olaylar işlenir.
IV. Anlatımda sanatlı, süslü bir dil kullanılmalıdır.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde makale ile ilgili yanlış bilgi verilmiştir?

 • I. ve II.
 • II. ve III.
 • II. ve IV.
 • III. ve IV.
Soru 12

Türkçede “fıkra” sözcüğü, aşağıdaki anlamların hangisi için kullanılmaz?

 • Tiyatro eleştirisi
 • Gazete yazısı
 • Küçük nükteli hikâye
 • Kanun maddelerinin alt bölümleri
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında denemeleriyle tanınan yazarlardan biridir?

 • İbrahim Şinasi
 • Orhan Veli Kanık
 • Ahmet Muhip Dıranas
 • Nurullah Ataç
REKLAM
Soru 14

Ben yazılarımda eseri ve sanatçıyı işlerim. Bir eserin veya sanatçının gerçek değerinin ortaya çıkarılmasına çalışırım.Yazılarımda geniş bir bilgi birikiminin izleri görülür. İncelediğim eserleri bütün olarak ele alır, peşin yargılardan kaçınırım.
Yazılarını bu şekilde nitelendiren bir yazar aşağıdaki türlerin hangisinde yazmaktadır?

 • Eleştiri
 • Makale
 • Deneme
 • Fıkra
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi gazete çevresinde oluşan metinlerden biri değildir?

 • Fıkra
 • Makale
 • Gezi yazısı
 • Deneme
Soru 16

Anı türü ile ilgili aşağıdakilerin hangisinde yanlış bir bilgi vardır?

 • Bir yazarın, başından geçen olayları anlattığı yazılardır.
 • Anılar yazar tarafından hatırlandığı şekliyle yazılır.
 • Tanınmış kişilerin anıları belge niteliği taşır.
 • Gazete çevresinde gelişen metin türlerindedir.
Soru 17

- Birbirini tanıyan iki kişi arasında yazılır.
– Eşe, dosta, akrabaya yazılır.
– En belirgin niteliği içten geldiği gibi yazılmasıdır.
Bu özellikler aşağıdaki mektup türlerinden hangisine aittir?

 • İş mektubu
 • Özel mektup
 • Açık mektup
 • Dilekçe
Soru 18

Bir toplumda ahlakın ilerlemesini, düzelmesini istiyor musunuz? O toplumda edebiyat, sanat merakını uyandırmaya, geliştirmeye çalışın. Çocuklara, gençlere şiirler, romanlar, hikâyeler okutturun; onları tiyatrolara, sinemalara gönderin. O hikâyelerin, romanların, oyunların insanları ile tanışsınlar, onların hayatlarını hayallerinde yaşasınlar, öğrensinler. Böylece gerçekteki insanları da daha iyi anlarlar. Çocuğunuz büyüyünce ne olacaksa olsun, küçükken siz ona edebiyatı sevdirmeye bakın; ilim, bilgi sonradan gelecektir, önce insanlığını kurmak, hayalini işletmek gerekir.
Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

 • İnsanlar, çocukluk ve gençlik çağlarında sanata daha ilgilidir.
 • İnsanları anlamanın yolu sanatı anlamaktır.
 • Toplumların ahlaki olgunlaşması edebiyat ve sanatla mümkündür.
 • Bilgi ve sanat arasında çok sıkı bir bağ vardır.
Soru 19

Aşağıdaki terimlerden hangisi orta oyunuyla ilgili değildir?

 • Adaptasyon
 • Dükkân
 • Yeni Dünya
 • Şakşak (pastav)
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi yapma destanlara örnektir?

 • Şehname
 • Kaybolmuş Cennet
 • İlyada ve Odissea
 • Ergenekon
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDCDABCADBCADACDBCAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler