Türk Edebiyatı 7 – Test 8 2016-2. Dönem

SORU 1

Millî Edebiyat Dönemi’nde sade dil ve hece ölçüsünü kullanan sanatçılar, Cumhuriyet Dönemi’nin ilk sanatçı kuşağını oluşturdu. Şiirde Millî Edebiyat akımını en tipik şekilde devam ettiren ________ oldu. Bunların ortak özelliği halk şiiri geleneğinden yararlanarak yurt güzelliklerini dile getiren duygusal şiirler yazmış olmalarıdır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Beş Hececiler
 • Yedi Meşaleciler
 • Garipçiler
 • Maviciler
SORU 2

Birkaç bahar, bir o kadar kış
Ömürdür: uzun, kısa.
Ne ise göreceğin
Kısmet ne kadarsa.

Bu dizelerde Ziya Osman Saba aşağıdaki konulardan hangisini ele almıştır?

 • Aşk
 • Kader
 • Gurbet
 • Yaşama sevinci
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi gelişmeleri arasında yer almaz?

 • Harf Devrimi’nin yapılması
 • Türk Dil Kurumunun açılması
 • İlk özel gazetenin çıkarılması
 • Çok partili sisteme geçilmesi
SORU 4

Yorgundum, uzakta güller vardı Yeni bir gül oluyordu bir gülün oynamasından
Bir ay yeni bir ay yapıyordu odaya girdiğini
Biz Bob’u çok seviyoruz,Bob çünkü umutsuzun biri

Bu dizeler biçim ve içerik özellikleri dikkate alındığında aşağıdaki şairlerden hangisine aittir?

 • Faruk Nafiz Çamlıbel
 • Necip Fazıl Kısakürek
 • Edip Cansever
 • Ziya Gökalp
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi hikâye ve romanı için doğru bir bilgidir?

 • Kahramanlar belirli bir zümreden seçilmiştir.
 • Sade ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.
 • Teknik yönden oldukça başarısızdır.
 • Belirli konuların dışına çıkılmamıştır.
SORU R
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi’nin ilk yıllarındaki en başarılı oyun yazarıdır?

 • Musahipzade Celâl
 • Necip Fazıl Kısakürek
 • Ahmet Muhip Dıranas
 • Oktay Rıfat Horozcu
SORU 7

Anadolu köy seyirlik oyunlarını ve geleneksel popüler halk tiyatrosunu çağdaş sanatsal etkinlikleri besleyecek önemli kaynaklar olarak görmüştür. “Koçyiğit Köroğlu, Bir Pazar Günü, Köşebaşı” tiyatro türündeki önemli eserlerindendir.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ahmet Kutsi Tecer
 • Fazıl Hüsnü Dağlarca
 • Abdurrahim Karakoç
 • Memduh Şevket Esendal
SORU 8

Türk hikâye ve romanı 1930’lara kadar Millî Edebiyat etkisinde gelişmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu doğrultuda eser veren sanatçılardan değildir?

 • Yakup Kadri Karaosmanoğlu
 • Halide Edip Adıvar
 • Cevat Şakir Kabaağaçlı
 • Reşat Nuri Güntekin
SORU 9

Cumhuriyet Dönemi’nde mizah edebiyatı güldürürken düşündürmeyi amaçlayan bir mizah anlayışıyla yeni boyutlara ulaştı.
Aşağıdakilerden hangisi bu alanın gelişmesine katkı sağlayan sanatçılar arasında gösterilemez?

 • Aziz Nesin
 • Nurullah Ataç
 • Rıfat Ilgaz
 • Muzaffer İzgü
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi İkinci Yeni akımının sanatçıları arasında sayılamaz?

 • Cemal Süreyya
 • Turgut Uyar
 • Edip Cansever
 • Cahit Külebi
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi deneme için doğru bir bilgi değildir?

 • Her türlü konu üzerinde yazılabilir.
 • Katı kuralları yoktur.
 • Samimi bir dil kullanılır.
 • Kesin hükümlere varılır.
SORU 12

Tanpınar; vezin, kafiye ve nazım şekillerini şiirin gerçek bünyesine sonradan eklemlenen, dışarıdan gelme lüzumsuz bir ilave olarak görmez. Tersine bunları şiirin düzenini oluşturmak, mükemmeliyet dediğimiz kıvılcımları çıkartmak için zekânın madde ile mücadelesini temin eden esaslı bir unsur olarak görür.
Bu parça hangi makale türüne örnektir?

 • Siyasal
 • iktisadi
 • edebî
 • Askerî
SORU 13

Aşağıdaki eser-sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 • Fatih Harbiye – Peyami Safa
 • Kuyucaklı Yusuf – Sabahattin Ali
 • Benim Adım Kırmızı – Orhan Pamuk
 • Anayurt Oteli – Yaşar Kemal
SORU 14

Edebiyatımızda ilk makale aşağıdaki gazetelerin hangisinde yayımlanmıştır?

 • Tercüman-ı Ahval
 • Takvim-i Vekâyi
 • Ceride-yi Havadis
 • Tercüman-ı Hakikat
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi makalenin özelliklerinden değildir?

 • Anlatım yalın ve yoğun olmalıdır.
 • Söz oyunlarına sıkça başvurulmalıdır.
 • Düşünceler inandırıcı bir şekilde ortaya konmalıdır.
 • Okuyucunun eğitim düzeyi dikkate alınmalıdır.
SORU 16

Aşağıdaki eserlerden hangisi tür olarak diğerlerinden farklıdır?

 • Tuna’dan Batı’ya
 • Bizim Akdeniz
 • Karalama Defteri
 • Yurttan Yazılar
SORU 17

Bir saat sonra Gürgenpınar’a vardık. Burası yarı yol. İsmi gibi kendi de güzel bir köy; hülyalı bir yer, keyifli keyifli ağaçlar ve kıyıya bağlanmış iki üç yüz tonluk bir sürü gemi… Gemilerin sudaki akisleri yüzünden gövdeleri bir kat daha büyümüş görünüyor.
Bu parça aşağıdaki türlerden hangisine örnektir?

 • Makale
 • Fıkra
 • Eleştiri
 • Gezi yazısı
SORU R
SORU 18

Toplumdaki hızlı değişimin ekonomik nedenlerden çok ahlaki sonuçları üzerinde durmuştur. Manevi değerlere sahip çıkılması gerektiğini eserlerinde dile getiren sanatçının “Tohum, Bir Adam Yaratmak” önemli eserlerindendir.
Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Necip Fazıl Kısakürek
 • Asaf Halet Çelebi
 • Reşat Nuri Güntekin
 • Sabahattin Kudret Aksal
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk tiyatrosu çeşitlerinden değildir?

 • Meddah
 • Karagöz
 • Komedi
 • Orta oyunu
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi Yedi Meşaleciler topluluğunun üyeleri arasında yer almaz?

 • Reşat Nuri Güntekin
 • Ziya Osman Saba
 • Yaşar Nabi Nayır
 • Kenan Hulusi Koray
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ABCCBAACBDDCDABCDACA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Türk Edebiyatı 7 Online Test 8

Açık lise Test çöz 2016 Türk Edebiyatı 7 testimiz 19 - 20 mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2015 - 2016 yılı eğitim öğretim yılı 2. Dönem Türk Edebiyatı 7 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Türk Edebiyatı 7 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 2. Dönem Türk Edebiyatı 7 sınav soru ve cevapları 2016 yılında çıkmış sorulardır. 19 - 20 mart 2016 tarihinde yapılan sınav soruları 2015 ve 2016 eğitim öğretim yılına aittir. Türk Edebiyatı 7 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Türk Edebiyatı 7 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Türk Edebiyatı 7 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Türk Edebiyatı 7 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Türk Edebiyatı 7 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Türk Edebiyatı 7 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Türk Edebiyatı 7 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 19 - 20 mart 2016 tarahinde yapılan 2015 - 2016 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Türk Edebiyatı 7 dersi için geçme notu nedir ?

Türk Edebiyatı 7 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Türk Edebiyatı 7 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Türk Edebiyatı 7 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Türk Edebiyatı 7 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Türk Edebiyatı 7 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 23 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Türk Edebiyatı 7 2016 2. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Türk Edebiyatı 7 soruları toplamda 10 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Türk Edebiyatı 7 2. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Türk Edebiyatı 7 testinin başarı yüzdesi %49. Sınava katılan 10 öğrenci arasından sadece 5 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 20.63 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Türk Edebiyatı 7 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Türk Edebiyatı 7 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler