Türk Edebiyatı 8 Dersi 2015 - 2016 Yılı 2. Dönem Sınavı
Soru 1

İçinden tanırım ben o elleri
Onlar ki zahirde viran olurlar
Ardıçlı dağları çamlı belleri
Aşanlar seyrine hayran olurlar

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu şiirin şekil ve içeriğine benzer şiirler yazmamıştır?

 • Faruk Nafiz Çamlıbel
 • Ercüment Behzat Lav
 • Kemalettin Kamu
 • Ömer Bedrettin Uşaklı
Soru 2

Tam otuz yıl saatim işlemiş ben durmuşum;
Gökyüzünden habersiz, uçurtma uçurmuşum…

Bu dizelerdeki hâkim duygu aşağıdakilerin hangisidir?

 • Pişmanlık
 • Yalnızlık
 • Umutsuzluk
 • Öfke
Soru 3

Hecenin beş şairinden biridir. Anadolucu edebiyatın en tanınmış şairidir. Şair; Anadolu’nun acısına, yerinde ve kuvvetli çizgilerle dokunarak halkımızın incelik ve üstünlüklerini gösteren bir edebiyat oluşturmuştur. Anadolu’yu anlattığı şiirlerinde dört yüz yıl önceki saz şairi Karacaoğlan’ın şiirlerinin çıkış noktası olan yurt güzelliklerine ait yerli çizgiler bulunur. Şiirlerindeki uyumu ölçü ve uyak ile sağlamıştır. Aşırı ve özentili abartmalara başvurmadan içten duygularla, anlaşılır bir dille söylemiştir şiirlerini. “Çoban Çeşmesi” en tanınmış şiirlerindendir.

Bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerin hangisidir?

 • Ahmet Kutsi Tecer
 • Arif Nihat Asya
 • Faruk Nafiz Çamlıbel
 • Fazıl Hüsnü Dağlarca
Soru 4

Aşağıdaki şiir → şair eşleştirmelerinin hangisi yanlıştır?

 • Bingöl Çobanları → Kemalettin Kamu
 • Hikâye → Cahit Külebi
 • Merdiven → Ahmet Haşim
 • Karadut → Yahya Kemal Beyatlı
Soru 5

Aşağıdakilerin hangisi Garipçilerin şiirdeki ilkelerinden biri değildir?

 • Günlük hayatı, küçük sorunları, küçük tasa ve sevinçleri işlemek
 • Ölçü, uyak gibi biçimsel kalıpları kırmak, gelenekten kopmak
 • Süslü, söz oyunlarına dayalı, imgeli bir dili yeğlemek
 • Nükteye yer vermek, gülmeceden, şaşırtmacadan yararlanmak
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Garip Hareketi içinde yer almıştır?

 • Melih Cevdet Anday
 • Ahmet Kutsi Tecer
 • Necip Fazıl Kısakürek
 • Ahmet Arif
Soru 7

Dayanmak onlara düştü
Onların hâline acımak bize
Seninle daha çok konuşuruz
Böyle birbirimizden uzak
Böyle kendi kendimize

Topraktan ekmek
Pancardan şeker
Tezgahtan çulâki

Ama gene insanların ekmeği yok
Ama gene çocuklar kemik veremi

Bu şiir içerik ve şekil özellikleri bakımından hangi şiir anlayışının özelliklerini taşımaktadır?

 • Öz şiir
 • Serbest nazım ve toplumcu şiir
 • Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir
 • İkinci Yeni şiiri
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi İkinci Yeni sanatçılarının özelliklerinden değildir?

 • Dadaizm ve sürrealizm akımlarından etkilenmişlerdir.
 • Anlaşılırlık yerine anlamca kapalılığı, imgeci söyleyişi benimsemişlerdir.
 • Şiirde önceliğin biçimde olduğunu söylemişler, biçimi önemli ve gerekli görmüşlerdir.
 • Yaşama sevinci, hayata bağlılık, tabiat güzellikleri, aşk gibi temalara sıkça yer vermişlerdir.
Soru 9

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi İkinci Yeni şiir anlayışıyla eser vermemiştir?

 • Turgut Uyar
 • Edip Cansever
 • Ece Ayhan
 • Attila İlhan
Soru 10

Aşk ile var olmuş devr-i âlem
Sevgi armağanı verilen selam
Adını satıra yazınca kalem
Parmağım, tırnağım, elim titriyor

Bu şiir halk şiiri nazım türlerinden hangisine örnektir?

 • Koçaklama
 • Güzelleme
 • Taşlama
 • Ağıt
Soru 11

Toplum hayatını anlatmak, mahallî bir edebiyat yapmak, sanatının en önemli özelliğidir. Kuvvetli gözlemleriyle, hayat sahnelerini, olayları, konuşmaları bütün özellikleri ve canlılıklarıyla eserlerine yansıttı. İslam duyarlılığı ile millî kaygıları birleştirdi. “Seyfi Baba” adlı şiiri, konuşma dilinin şiire girdiği ilk örnekler arasında yer aldı. Şiirlerini “Safahat” adlı eserinde topladı.
Bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Necip Fazıl Kısakürek
 • Yahya Kemal Beyatlı
 • Mehmet Âkif Ersoy
 • Sezai Karakoç
Soru 12

“Anadolucu” ya da “memleketçi” edebiyata çıkardıkları ortak kitapla tepkilerini göstermişlerdir. Türk şiirini yeni ufuklara açmayı amaçlamışlar fakat biçim ve özde yenilik getiremedikleri için başarılı olamamışlardır. Topluluk üyelerinden yalnız Ziya Osman Saba topluluk dağıldıktan sonra da şiir yazmaya devam etmiştir.
Aşağıdaki sanatçılardan hangisi bu parçada tanıtılan topluluk içinde yer almaz?

 • Yusuf Ziya Ortaç
 • Kenan Hulusi Koray
 • Cevdet Kudret Solok
 • Yaşar Nabi Nayır
Soru 13

Özü biçimden kurtararak serbest şiir olarak nitelenen ve şiirden ölçü, uyak gibi bağları atan bir akımın başlatıcısı oldu. “Kuvayi Milliye Destanı” ve “Memleketimden İnsan Manzaraları” adlı eserlerinde hayatı ve toplumu daha geniş ve gerçekçi açıdan ele aldı.
Bu parçada hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

 • Enver Gökçe
 • Ercüment Behzat Lav
 • Rıfat Ilgaz
 • Nazım Hikmet
REKLAM
Soru 14

Yalnızca şiirin öne çıkarıldığı, “asıl olan üründür” anlayışının egemen olduğu bir dönemdir. Bu dönemde şiirle yeniden yüzleşilir. İnsani duyarlılık ve evrensel deneyimler şiirin gözde değerleri olur. Türk şiir birikiminin yeniden değerlendirilmesinin yanında İkinci Yeni şiirine özgü uzak çağrışımlar önem kazanır. Yapı ve söyleyişe içerikten fazla önem verilir. Şiirin düzyazıya yaklaşmasına imkân veren temalar öne çıkarılır. Büyük metropollerde yaşayan kişilerin şehre ve insana yabancılaşması, gelenek ve teknoloji arasında sıkışıp kalmaları, alt kimlik gruplarının ortaya çıkması en belirgin temaları oluşturur.

Aşağıdakilerden hangisi bu dönemde eser veren sanatçılardandır?

 • Haydar Ergülen
 • Orhan Veli Kanık
 • Ahmet Kutsi Tecer
 • Turgut Uyar
Soru 15

Aşağıdakilerin hangisi anlatmaya bağlı metin türlerindendir?

 • Deneme
 • Tiyatro
 • Roman
 • Eleştiri
Soru 16

Roman, kahramanın okuduğu bir kitabın etkisinde kalarak daha önceki değerlerinden uzaklaşmasını ve yolculuğa çıkmasını konu alır. Kahraman bu yolculuk sırasında “kendi olmaya” çalışır. Yazar, kişinin kendini bulma sürecindeki yozlaşmadan, aydındaki aşağılık duygusuna, yitip giden değerlere kadar çok yönlü bir hesaplaşmaya girişir ve sorunun çözümünün Doğu’ya özgü değerlerle Batı akılcılığının sentezi neticesinde mümkün olacağı yargısına ulaşır. Anlatılanlar belli bir zamanda değil, kahramanın iç dünyasında başlar ve biter. Mekân ise “Viranbağ” ya da “ışıktan bir ülke” sözleriyle nitelenen simgesel bir ülkedir.
Bu parçada tanıtılan roman aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cevdet Bey ve Oğulları
 • Yeni Hayat
 • Tutunamayanlar
 • Anayurt Oteli
Soru 17

Aşağıdaki yazar → eser eşleştirmelerinin hangisi yanlıştır?

 • Orhan Pamuk → Kara Kitap
 • Sabahattin Ali → Kuyucaklı Yusuf
 • Yusuf Atılgan → Aylak Adam
 • Peyami Safa → Tutunamayanlar
Soru 18

Mehmet Rauf’un Eylül romanıyla ilk örneğini verdiği psikolojik roman, Cumhuriyet Dönemi’nde Peyami Safa, Samet Ağaoğlu gibi yazarların eserleriyle yeni örneklere kavuştu.
Aşağıdaki eserlerin hangisi bu açıklamada adı geçen yazarların birine ait psikolojik bir romandır?

 • Küçük Paşa
 • Dokuzuncu Hariciye Koğuşu
 • Karabibik
 • Memleket Hikâyeleri
Soru 19

Aşağıdakilerin hangisi modernizmi esas alan eserlerdendir?

 • Anayurt Oteli
 • Sodom ve Gomore
 • Yeşil Gece
 • Hüküm Gecesi
Soru 20

Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatında önemli bir gelişme de deneme ve eleştiri türlerinde görülmüştür. Önceki dönemlerde bir yan uğraş olarak ele alınan deneme ve eleştiri _______ gibi Cumhuriyet Dönemi usta yazarlarının bu türleri uğraş edinmeleriyle gelişip yaygınlaşmıştır.

Bu parçadaki boşluğa aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilemez?

 • Nurullah Ataç
 • Cemil Meriç
 • Ahmet Kutsi Tecer
 • Suut Kemal Yetkin
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BACDCABDDBCADACBDBAC
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

8 kişi oy kullandı
Online Testler