GİRİŞ/KAYIT

Türkiye Cumhuriyeti İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 1 – Test 92016-3. Dönem

SORU 1

I. ve II. Meşrutiyet’i ilan eden Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) II. Abdülhamit
 • B) Mehmet Reşat
 • C) Vahdettin
 • D) Abdülaziz
SORU 2

Osmanlı Devleti Trablusgarp Savaşı’nı aşağıdaki devletlerden hangisiyle yapmıştır?

 • A) Almanya
 • B) Fransa
 • C) İtalya
 • D) Rusya
SORU 3

Jön Türkler tarafından savunulan fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İslamcılık
 • B) Osmanlıcılık
 • C) Türkçülük
 • D) Batıcılık
SORU 4

Padişaha baskı yaparak II. Meşrutiyet’i ilan ettiren grup aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Ahrar Fırkası
 • B) Ahali Fırkası
 • C) Hürriyet ve İtilaf Fırkası
 • D) İttihat ve Terakki Fırkası
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi I. Balkan Savaşı’nda Osmanlıya karşı savaşan devletlerden değildir?

 • A) Bulgaristan
 • B) Yunanistan
 • C) Sırbistan
 • D) Romanya
SORU 6

I. Dünya Savaşı’nda Türk ordusunun düşmana karşı zafer kazandığı cephe, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Çanakkale Cephesi
 • B) Kafkasya Cephesi
 • C) Kanal Cephesi
 • D) Irak Cephesi
SORU 7

İtilaf Devletleri I. Dünya Savaşı’nı bitiren aşağıdaki antlaşmalardan hangisini Almanya ile imzalamışlardır?

 • A) Sen Jerman
 • B) Versay
 • C) Nöyyi
 • D) Sevr
SORU 8

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Muğla, Antalya ve Konya’yı işgal eden İtilaf Devleti, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Fransa
 • B) İtalya
 • C) İngiltere
 • D) Yunanistan
SORU 9

Paris Barış Konferansı’nda Yunanistan tarafından işgal edilmesine karar verilen ilimiz, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Samsun
 • B) Erzurum
 • C) Sivas
 • D) İzmir
SORU 10

Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Ermeniler tarafından kurulmuştur?

 • A) Mavri Mira
 • B) Etniki Etarya
 • C) Taşnak
 • D) Pontus
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in öğrenim amacıyla bulunduğu şehirlerden biri değildir?

 • A) İstanbul
 • B) Sofya
 • C) Selanik
 • D) Manastır
SORU 12

Çukurova Bölgesi’nin Fransızlar ve Ermeniler tarafından işgal edilmesini önlemek amacıyla kurulan millî cemiyet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kilikyalılar Cemiyeti
 • B) Millî Kongre Cemiyeti
 • C) İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti
 • D) Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
SORU 13

31 Mart Ayaklanması’nı bastıran Hareket Ordusu’nun kurmay başkanlığını aşağıdakilerden hangisi yapmıştır?

 • A) Mustafa Kemal
 • B) İsmet İnönü
 • C) Rauf Orbay
 • D) Kâzım Karabekir
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi Kuvayımilliye’nin oluşmasında etkili değildir?

 • A) Osmanlı ordusunun terhis edilmesi
 • B) Anadolu’nun işgale uğraması
 • C) Düzenli ordunun kurulması
 • D) Azınlıkların zararlı faaliyetleri
SORU 15

22 Haziran 1919’da aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir?

 • A) Erzurum Kongresi
 • B) Amasya Genelgesi
 • C) Sivas Kongresi
 • D) Amasya Görüşmesi
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi Misakımilli’de Elviye-i Selase olarak geçen yerlerden biri değildir?

 • A) Kars
 • B) Ardahan
 • C) Batum
 • D) Elazığ
SORU 17

Sevr Antlaşması’na göre Antalya ve Konya yöresi aşağıdaki devletlerden hangisine verilmiştir?

 • A) İtalya
 • B) Fransa
 • C) Rusya
 • D) İngiltere
SORU 18

TBMM Hükûmeti Gümrü Antlaşması’nı aşağıdakilerden hangisiyle imzalamıştır?

 • A) Fransa
 • B) Yunanistan
 • C) Ermenistan
 • D) İtalya
SORU 19

Türk ordusu, Kurtuluş Savaşı’nın Batı Cephesi’nde yaptığı aşağıdaki savaşların hangisinde başarısız olmuştur?

 • A) I. İnönü
 • B) II. İnönü
 • C) Sakarya
 • D) Eskişehir-Kütahya
SORU 20

Millî Mücadele Dönemi’nde TBMM Hükûmeti ile Fransa arasındaki savaş, aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle sona ermiştir?

 • A) Gümrü
 • B) Ankara
 • C) Moskova
 • D) Kars
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ACBDDABBDCBAACBDACDB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?