Türkiye Cumhuriyeti İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük 1 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

I. ve II. Meşrutiyet’i ilan eden Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

 • II. Abdülhamit
 • Mehmet Reşat
 • Vahdettin
 • Abdülaziz
Soru 2

Osmanlı Devleti Trablusgarp Savaşı’nı aşağıdaki devletlerden hangisiyle yapmıştır?

 • Almanya
 • Fransa
 • İtalya
 • Rusya
Soru 3

Jön Türkler tarafından savunulan fikir akımı aşağıdakilerden hangisidir?

 • İslamcılık
 • Osmanlıcılık
 • Türkçülük
 • Batıcılık
Soru 4

Padişaha baskı yaparak II. Meşrutiyet’i ilan ettiren grup aşağıdakilerden hangisidir?

 • Ahrar Fırkası
 • Ahali Fırkası
 • Hürriyet ve İtilaf Fırkası
 • İttihat ve Terakki Fırkası
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi I. Balkan Savaşı’nda Osmanlıya karşı savaşan devletlerden değildir?

 • Bulgaristan
 • Yunanistan
 • Sırbistan
 • Romanya
REKLAM
Soru 6

I. Dünya Savaşı’nda Türk ordusunun düşmana karşı zafer kazandığı cephe, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Çanakkale Cephesi
 • Kafkasya Cephesi
 • Kanal Cephesi
 • Irak Cephesi
Soru 7

İtilaf Devletleri I. Dünya Savaşı’nı bitiren aşağıdaki antlaşmalardan hangisini Almanya ile imzalamışlardır?

 • Sen Jerman
 • Versay
 • Nöyyi
 • Sevr
Soru 8

Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra Muğla, Antalya ve Konya’yı işgal eden İtilaf Devleti, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Fransa
 • İtalya
 • İngiltere
 • Yunanistan
Soru 9

Paris Barış Konferansı’nda Yunanistan tarafından işgal edilmesine karar verilen ilimiz, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Samsun
 • Erzurum
 • Sivas
 • İzmir
Soru 10

Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi Ermeniler tarafından kurulmuştur?

 • Mavri Mira
 • Etniki Etarya
 • Taşnak
 • Pontus
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in öğrenim amacıyla bulunduğu şehirlerden biri değildir?

 • İstanbul
 • Sofya
 • Selanik
 • Manastır
Soru 12

Çukurova Bölgesi’nin Fransızlar ve Ermeniler tarafından işgal edilmesini önlemek amacıyla kurulan millî cemiyet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kilikyalılar Cemiyeti
 • Millî Kongre Cemiyeti
 • İzmir Redd-i İlhak Cemiyeti
 • Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
Soru 13

31 Mart Ayaklanması’nı bastıran Hareket Ordusu’nun kurmay başkanlığını aşağıdakilerden hangisi yapmıştır?

 • Mustafa Kemal
 • İsmet İnönü
 • Rauf Orbay
 • Kâzım Karabekir
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Kuvayımilliye’nin oluşmasında etkili değildir?

 • Osmanlı ordusunun terhis edilmesi
 • Anadolu’nun işgale uğraması
 • Düzenli ordunun kurulması
 • Azınlıkların zararlı faaliyetleri
Soru 15

22 Haziran 1919’da aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmiştir?

 • Erzurum Kongresi
 • Amasya Genelgesi
 • Sivas Kongresi
 • Amasya Görüşmesi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Misakımilli’de Elviye-i Selase olarak geçen yerlerden biri değildir?

 • Kars
 • Ardahan
 • Batum
 • Elazığ
Soru 17

Sevr Antlaşması’na göre Antalya ve Konya yöresi aşağıdaki devletlerden hangisine verilmiştir?

 • İtalya
 • Fransa
 • Rusya
 • İngiltere
Soru 18

TBMM Hükûmeti Gümrü Antlaşması’nı aşağıdakilerden hangisiyle imzalamıştır?

 • Fransa
 • Yunanistan
 • Ermenistan
 • İtalya
Soru 19

Türk ordusu, Kurtuluş Savaşı’nın Batı Cephesi’nde yaptığı aşağıdaki savaşların hangisinde başarısız olmuştur?

 • I. İnönü
 • II. İnönü
 • Sakarya
 • Eskişehir-Kütahya
Soru 20

Millî Mücadele Dönemi’nde TBMM Hükûmeti ile Fransa arasındaki savaş, aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle sona ermiştir?

 • Gümrü
 • Ankara
 • Moskova
 • Kars
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
ACBDDABBDCBAACBDACDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?