GİRİŞ/KAYIT

Biyoloji 4 – Test 92016-3. Dönem

SORU 1

I. Heterozigot durumda bile etkisini gösteren genlerdir.
II. Sadece homozigot durumda etkisini gösteren genlerdir.
III. Aynı karakter üzerine etki gösteren genlerdir.
Verilen tanımlar,
a) Alel gen
b) Dominant gen
c) Resesif gen terimleri ile eşleştirilirse
Aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

I -- > II -- > III

 • A) b -- > a -- > c
 • B) b -- > c -- > a
 • C) c -- > b -- > a
 • D) c -- > a -- > b
SORU 2

Heterozigot sarı renkli iki bezelyenin çaprazlanması sonucu oluşabilecek fenotiplerin oranı aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?
(Bezelyelerde sarı renkli olma yeşil renkli olma üzerine baskındır.)

 • A) ½= Sarı, ½ = Yeşil
 • B) ¼ = Sarı, ¼ = Yeşil
 • C) ¾ = Sarı, ¼ = Yeşil
 • D) ¼ = Sarı, ¾ = Yeşil
SORU 3

2n=Aa BB cc Dd Ee GG HH genotipine sahip bir hücrenin mayoz bölünme yapmasıyla oluşabilecek gamet çeşit sayısı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 • A) 8
 • B) 16
 • C) 32
 • D) 64
SORU 4

Heterozigot sarı
buruşuk tohumlu bezelyelerle, yine heterozigot yeşil
düzgün tohumlu bezelyelerin çaprazlanması sonucu yeşil
buruşuk tohumlu bezelye oluşma ihtimali aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
( Bezelyelerde sarı renk ve düzgün tohumlu olma baskın özelliklerdir.)

 • A) 1/2
 • B) 1/4
 • C) 3/4
 • D) 3/8
SORU 5

Endülüs tavuklarında siyah tüy rengine sahip horozlarla beyaz tüy rengine sahip tavukların çaprazlanması sonucu mavi renkte civcivlerin oluşması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

 • A) Eş baskınlık
 • B) Eksik baskınlık
 • C) Çok alellik
 • D) Dominantlık
SORU 6

X kromozomu üzerinden baskın genle taşınan bir özellik için,
I. Sadece dişilerde etkisi görülür.
II. Dişiler bu özellik bakımından homozigot ya da heterozigot genotipte olabilir.
III. Dişilere bu özellik sadece annelerinden geçer.
Verilenlerden hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve III
 • D) II ve III
SORU 7

Annesinin kan grubu 0 Rh (-) olan kendisi A Rh (+) bir kadınla, babasının kan grubu 0 Rh (-) olan kendisi B Rh (+) bir erkeğin evliliğinden AB Rh (+) bir erkek çocuğun olma ihtimali aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 • A) Hidatot
 • B) 3/16
 • C) Kaliptra
 • D) 9/32
SORU 8

“r” renk körlüğü genini ifade ettiğine göre tabloda verilen çaprazlamaların hangisi sonucunda renk körü kız çocuğunun oluşma ihtimali vardır?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) I ve III
SORU 9

Aşağıda verilen bireylerden hangisi otozomlarda ayrılmama sonucu oluşmuştur?

 • A) Klinefelter erkek
 • B) Turner dişi
 • C) Tripl-X dişi
 • D) Down erkek
SORU 10

Aşağıda verilenlerden hangisi X kromozomu üzerinden çekinik genle taşınan hastalıklardan biri değildir?

 • A) Balık pulluluk
 • B) Kas distrofisi
 • C) Renk körlüğü
 • D) Hemofili
SORU 11

Canlılardaki varyasyonlara,
I. Mutasyon
II. Alellerin bağımsız ayrışımı
III. Modifikasyon
verilenlerden hangileri neden olabilir?

 • A) Yalnız II
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) I, II ve III
SORU 12

Aşağıda verilenlerden hangisi biyoteknolojik uygulamaların olumsuz yönlerinden biri olarak değerlendirilebilir?

 • A) Çevre koşullarına daha dirençli bitkilerin oluşturulması
 • B) Kalite ve verimi yüksek olan bitkilerin üretilebilmesi
 • C) Genetiği değiştirilmiş organizmaların tükettiğimiz besinlerin arasına girebilmesi
 • D) Kanser, felç gibi hastalıklara çözüm getirebilmesi
SORU 13

Gen klonlama çalışması sırasında,
I. Rekombinant DNA çoğaltılır.
II. Restriksiyon enzimi ile gen bölümü kesilir.
III. Genin yeri tespit edilir.
IV. Ligaz enzimi ile gen, plazmite yapıştırılır.
Olayları aşağıda verilen hangi sıraya göre uygulanır?

 • A) I – III – IV – II
 • B) II – I – III – IV
 • C) III – II – IV – I
 • D) IV – II – I – III
SORU 14

Ekosistemin bileşenleri düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi abiyotik faktörler grubundadır?

 • A) Üreticiler
 • B) Ayrıştırıcılar
 • C) Tüketiciler
 • D) Mineraller
SORU 15

Bir popülasyonu oluşturan bireyler başka bir popülasyonla aynı habitatı paylaşabilir.
Buna göre aynı habitattaki popülasyonların tümü aşağıdaki terimlerden hangisi ile tanımlanır?

 • A) Komünite
 • B) Ekosistem
 • C) Biyosfer
 • D) Biyom
SORU 16

Uzun gün bitkilerinin çiçeklenmeleri, uzun süreli güneş ışığı görmelerine bağlıdır. Günlük olarak aldıkları güneş ışığı miktarı, ihtiyaç duyduklarından daha az olduğunda çiçeklenmeleri azalır ve daha fazla yaprak çıkarırlar.
Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi uzun gün bitkilerine örnektir?

 • A) Patates
 • B) Buğday
 • C) Ayçiçeği
 • D) Şeker pancarı
SORU 17

Aşağıda verilen canlılardan hangisi beslenmesi yönüyle diğerlerinden ayrılır?

 • A) Fitoplanktonlar
 • B) Fotoototroflar
 • C) Siyanobakteriler
 • D) Saprofitler
SORU 18

Aşağıda verilen canlılar arasındaki simbiyoz yaşam şekilleri incelendiğinde, hangisi için birlikteliği oluşturan canlılardan en az biri zarar görür?

 • A) Küsküt otu – Domates
 • B) Termit – Selüloz sindiren bakteri
 • C) Timsah – Kürdan kuşu
 • D) Mantar – Alg
SORU 19

Böcekçil bitkiler için,
I. Besin ihtiyaçlarını böceklerden karşılar.
II. Hücre dışı sindirim yapabilir.
III. Kitinin yapısındaki azotu kullanabilir.
Verilenlerden hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız II
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) I ve III
SORU 20

Azot döngüsünde gerçekleşen olaylarla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

 • A) Nitrifikasyon olayını saprofitler gerçekleştirir.
 • B) Denitrifikasyon olayı ile toprağın azot miktarı artar.
 • C) Azot döngüsündeki en önemli besin grubu karbonhidratlardır.
 • D) Rhizobium bakterileri atmosfer azotunu bağlayabilir.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BCABBBCBDACCCDABDACD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?