GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Biyoloji 3 – Test 92016-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi canlılar için önemli olan başlıca enerji çeşitlerinden biri değildir?

 • A) Işık enerjisi
 • B) Kimyasal bağ enerjisi
 • C) Isı enerjisi
 • D) Hidrotermik enerji
SORU 2

Canlılar solunum yaparak enerji üretirken aşağıda verilen besin maddelerinden hangisini enerji verici olarak kullanmaz?

 • A) Vitamin
 • B) Karbonhidrat
 • C) Protein
 • D) Yağ
SORU 3

ADP molekülünden bir fosfat molekülünün ayrılmasıyla aşağıdakilerden hangisi oluşur?

 • A) Adenozin
 • B) Adenozin monofosfat
 • C) Adenin organik bazı
 • D) Adenozin trifosfat
SORU 4

Pirüvik asitin oksijensiz koşullarda oluşturacağı maddeler “a”, oksijenli koşullarda oluşturacağı maddeler “b” ise aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

a -- > b

 • A) CO2 ve H2O -- > Laktik asit ve Etil alkol
 • B) Laktik asit ve CO2 -- > Etil alkol ve H2O
 • C) Laktik asit ve Etil alkol -- > CO2 ve H2O
 • D) Etil alkol ve CO2 -- > Laktik asit ve H2O
SORU 5

I. NADH + H+’nın yükseltgenmesi
II. Aset aldehitin oluşması
III. CO2’nin oluşması
Etil alkol fermentasyonu sırasında verilen olaylar aşağıdaki hangi sıraya göre gerçekleşir?

 • A) I – II – III
 • B) I – III – II
 • C) III – I – II
 • D) III – II – I
SORU 6

2 molekül glikozun glikolizi sonucunda,
a) Üretilen toplam ATP sayısı
b) Oluşan pirüvik asit sayısı
değerleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

a -- > b

 • A) 8 -- > 8
 • B) 8 -- > 4
 • C) 4 -- > 4
 • D) 4 --- > 2
SORU 7

Etil alkol ve Laktik asit fermentasyonları için aşağıdakilerden hangisi ortak değildir?

 • A) Oluşan son ürünün üç karbonlu organik bileşik olması
 • B) Glikoliz tepkimeleri sonucunda pirüvik asitin oluşması
 • C) Tepkimelerin tamamının enzim denetiminde olması
 • D) Tepkimelerin başlangıcında glikozun aktifleşebilmesi için 2 ATP’nin harcanması
SORU 8

Fotosentez denklemi yukarıda verildiği gibidir;
XCO2 + YH2O → ZC6H12O6+TO2
Buna göre X, Y, Z ve T kat sayı değerleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

X -- > Y -- > Z -- > T

 • A) 6 -- > 6 -- > 1 -- > 1
 • B) 6 -- > 6 -- > 1 -- > 6
 • C) 6 -- > 1 -- > 6 -- > 1
 • D) 6 -- > 6 -- > 6 -- > 6
SORU 9

Fotosentez için,
I. Sadece ışık varlığında gerçekleşir.
II. Tepkimeler için klorofil bulunmak zorundadır.
III. Tüm ototrof canlılar gerçekleştirebilir.
Verilenlerden hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) I, II ve III
SORU 10

Aşağıda verilenlerden hangisi kloroplastın mitokondriye benzeyen özelliklerinden biri değildir?

 • A) Zarla çevrili olması
 • B) Kendisine özgü elektron taşıma sistemi içermesi
 • C) Enerji dönüşümü gerçekleştirmesi
 • D) CO2 yardımıyla organik besin üretmesi
SORU 11

Fotosentezin ışık reaksiyonları sırasında gerçekleşen evrelerle ilgili verilen tablo incelendiğinde hangi özelliklerin yanlış olduğu görülür?

 • A) Yalnız II
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) II ve III
SORU 12

Aşağıda verilen çevresel fak törlerden hangisinin sürekli artması fotosentez hızını olumsuz yönde etkiler?

 • A) CO2 yoğunluğu
 • B) Işık şiddeti
 • C) Işığın dalga boyu
 • D) Sıcaklık
SORU 13

Oksijenli solunumun krebs çemberi reaksiyonlarında,
I. NAD+ molekülünün yükseltgenmesi
II. CO2 oluşması
III. ATP sentezlenmesi
olaylarından hangileri görülür?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve III
 • D) I, II ve III
SORU 14

ETS üzerinde,
I. Koenzim Q
II. Sitokrom b
III. Sitokrom c
IV. Sitokrom a
molekülleri aşağıda verilen hangi sıraya göre sıralanır?

 • A) I – II – III – IV
 • B) I – IV – II – III
 • C) II – III – IV – I
 • D) IV – II – III – I
SORU 15

Oksijenli solunumun elektron taşıma sistemi evresinde bir çift hidrojen atomuna ait elektronlar, ETS’ye NAD ile ulaştırılırsa a sayıda ATP, FAD ile ulaştırılırsa b sayıda ATP sentezlenir.
Buna göre a ve b için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a -- > b

 • A) 2 -- > 2
 • B) 2 -- > 3
 • C) 3 -- > 2
 • D) 3 -- > 3
SORU 16

I. ATP kullanılması
II. Karbondioksit kullanılması
III. Enzimlerin görev alması
Oksijenli solunum ve fotosentez tepkimeleri için verilenlerden hangileri ortaktır?

 • A) Yalnız III
 • B) I ve II
 • C) I ve III
 • D) I, II ve III
SORU 17

Ökaryot yapılı bir hücrede DNA molekülü aşağıda verilen hücresel yapıların hangisinde bulunmaz?

 • A) Çekirdek
 • B) Sitoplazma
 • C) Mitokondri
 • D) Kloroplast
SORU 18

Bir DNA molekülünün I. ipliğindeki nükleotit dizilimi,
A – T – G – C – T – A – A – G – G – C
şeklinde ise
II. ipliğindeki nükleotit dizilimi aşağıdakilerden hangisindeki gibi olmalıdır?

 • A) A – T – G – C – T – A – A – G – G – C
 • B) A – A – G – G – T – A – T – G – A – G
 • C) T – T – C – C – T – T – A – G – C – C
 • D) T – A – C – G – A – T – T – C – C – G
SORU 19

Aşağıda verilenlerden hangisine bakılarak incelen nükleik asitin DNA ya da RNA olduğuna ilişkin kesin bir yorum yapılamaz?

 • A) Pürin bazlarını taşıması
 • B) Riboz şekeri taşıması
 • C) İki zincirli olması
 • D) Timin organik bazı taşıması
SORU 20

Protein sentezi sırasında aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesine gerek yoktur?

 • A) Peptitleşme
 • B) Translasyon
 • C) Replikasyon
 • D) Transkripsiyon
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DABCDBABCDADCACCBDAC
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?