GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 – Test 92016-3. Dönem

SORU 1

Alsas – Loren bölgesi yüzünden aşağıdaki devletlerden hangileri arasında anlaşmazlık yaşanmıştır?

 • A) İngiltere – Almanya
 • B) FKÖ
 • C) Almanya – Fransa
 • D) Fransa – İtalya
SORU 2

I. Dünya Savaşı sonunda Avusturya ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Sen Jermen
 • B) Triyanon
 • C) Versay
 • D) Nöyyi
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi döneminde eski Rus İmparatorluğu federasyona dönüştürülerek “Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri” adını almıştır?

 • A) II. Nikola
 • B) Gorbaçov
 • C) Stalin
 • D) Lenin
SORU 4

Altın Orda Devleti’nin yıkılmasıyla aşağıdaki devletlerden hangisi Orta Asya’da yayılmaya başlamıştır?

 • A) Almanya
 • B) Rusya
 • C) İngiltere
 • D) İtalya
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’ndan sonra İngiliz mandasına bırakılan yerlerden değildir?

 • A) Irak
 • B) Suriye
 • C) Ürdün
 • D) Filistin
SORU 6

İtalya’da Mussoli’nin iktidara gelmesiyle ülke yönetiminde aşağıdaki akımlardan hangisi etkili olmuştur?

 • A) Faşizm
 • B) Nazizm
 • C) Komünizm
 • D) Demokrasi
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi Balkan Antantı’nı imzalayan devletlerden biridir?

 • A) İtalya
 • B) Arnavutluk
 • C) Bulgaristan
 • D) Yugoslavya
SORU 8

II. Dünya Savaşı öncesinde komünizmle mücadeleyi esas alan Anti – Komintern Paktı, aşağıdakilerden hangileri arasında imzalanmıştır?

 • A) İngiltere – Fransa
 • B) Japonya – İtalya
 • C) Almanya – Japonya
 • D) İtalya – Fransa
SORU 9

San Francisco Konferansı’nda kurulan uluslararası kuruluş, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Milletler Cemiyeti
 • B) Varşova Paktı
 • C) Kuzey Atlantik İttifakı
 • D) Birleşmiş Milletler Teşkilatı
SORU 10

II. Dünya Savaşı sırasında Ödünç Verme ve Kiralama Kanunu’nu çıkaran ülke, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Almanya
 • B) İngiltere
 • C) SSCB
 • D) ABD
SORU 11

Aşağıdaki konferansların hangisinde Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’na katılması gündeme getirilmiştir?

 • A) Kazablanka Konferansı
 • B) Potsdam Konferansı
 • C) Tahran Konferansı
 • D) San Francisco Konferansı
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye’de sıkıyönetim ilan edilen illerden değildir?

 • A) Ankara
 • B) İstanbul
 • C) Edirne
 • D) Kocaeli
SORU 13

II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye’de görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisi savaşın ekonomik etkilerinin bir sonucu değildir?

 • A) Millî Korunma Kanunu’nun çıkarılması
 • B) Köy Enstitülerinin kurulması
 • C) Varlık Vergisi uygulaması
 • D) Ekmeğin karne ile dağıtılması
SORU 14

Doğu Bloku’nun kuruluşuna aşağıdakilerden hangisi öncülük etmiştir?

 • A) Çin
 • B) ABD
 • C) SSCB
 • D) Küba
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi komünist ülkeler arasında iş birliği ve dayanışmayı sağlamak için kurulmuştur?

 • A) NATO
 • B) AET
 • C) COMECON
 • D) CENTO
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi ABD’nin, SSCB’nin yayılmacı politikasını önlemek amacıyla aldığı tedbirlerden biridir?

 • A) Molotof Planı
 • B) Marshall Planı
 • C) Varşova Paktı
 • D) Kominform
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi Batı Bloku’nun, Doğu Bloku’na karşı kurmuş olduğu bir savunma ittifakıdır?

 • A) NATO
 • B) ASEAN
 • C) Varşova Paktı
 • D) Afrika Birliği Teşkilatı
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi 24 Şubat 1955’te kurulan Bağdat Paktı’na üye devletlerden biri değildir?

 • A) SSCB
 • B) Pakistan
 • C) İran
 • D) İngiltere
SORU 19

28 Şubat 1953’te Türkiye, Yugoslavya ve Yunanistan arasında imzalanan pakt, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Kellogg Paktı
 • B) Sadabat Paktı
 • C) Balkan Paktı
 • D) Bağdat Paktı
SORU 20

Aşağıdakilerden hangisi Demokrat Parti’nin kurucularından değildir?

 • A) Adnan Menderes
 • B) İsmet İnönü
 • C) Celal Bayar
 • D) Fuat Köprülü
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CADBBADCDDCABCCBAACB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?