GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 – Test 92016-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi 1963’te Moskova’da yapılan “Nükleer Denemelerin Kısmen Yasaklanması Antlaşması”nı imzalayan devletlerden değildir?

 • A) Fransa
 • B) İngiltere
 • C) SSCB
 • D) ABD
SORU 2

ABD’nin SSCB ile yaptığı SALT-II Antlaşması’nı onaylamamasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

 • A) Küba Buhranı
 • B) Vietnam Savaşı
 • C) Helsinki Nihai Senedi
 • D) SSCB’nin Afganistan’ı işgali
SORU 3

Yumuşama Dönemi çatışmalarında aşağıdaki devletlerden hangilerinin rekabeti rol oynamıştır?

 • A) SSCB – Fransa
 • B) ABD – Almanya
 • C) ABD – SSCB
 • D) İngiltere- İtalya
SORU 4

ABD’nin Fidel Castro yönetimine karşı muhalifleri desteklemesi Küba’yı hangi devlete yaklaştırmıştır?

 • A) İngiltere
 • B) SSCB
 • C) İtalya
 • D) Fransa
SORU 5

Pakistan, Keşmir meselesini aşağıdaki devletlerden hangisiyle yaşamaktadır?

 • A) Afganistan
 • B) Hindistan
 • C) Çin
 • D) Bangladeş
SORU 6

Asya – Afrika ülkeleri arasında dayanışma düşüncesi oluşturan “Bağlantısızlık” akımı hangi konferansta ortaya çıkmıştır?

 • A) Helsinki Konferansı
 • B) İslam Ülkeleri Konferansı
 • C) Tahran Konferansı
 • D) Bandung Konferansı
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi petrolü siyasi amaçla kullanmak için kurulmuş kuruluşun İngilizce kısa adıdır?

 • A) OAPEC
 • B) ICAO
 • C) CENTO
 • D) EOKA
SORU 8

Camp David Antlaşması’yla Orta Doğu’da etkinliğini kaybeden devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mısır
 • B) Irak
 • C) Ürdün
 • D) Suriye
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi Kıbrıs Sorunu’nu Birleşmiş Milletler Teşkilatı’na taşıyarak meseleyi uluslararası bir konu hâline getirmiştir?

 • A) İngiltere
 • B) Fransa
 • C) Yunanistan
 • D) ABD
SORU 10

Türkiye hangi denizde Yunanistan ile “Kıta Sahanlığı Sorunu” yaşamıştır?

 • A) Karadeniz
 • B) Ege Denizi
 • C) Akdeniz
 • D) Marmara Denizi
SORU 11

Demokrat Parti iktidarına son veren gelişme, aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) 24 Ocak Kararları
 • B) 12 Eylül 1980 Askerî Müdahalesi
 • C) 12 Mart 1971 Askerî Muhtırası
 • D) 27 Mayıs 1960 Askerî Darbesi
SORU 12

SSCB’de “Açıklık ve yeniden yapılanma” politikasını başlatan devlet başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Lenin
 • B) Stalin
 • C) Yöneticilerin kendi güçlerini artırmak istemeleri
 • D) Boris Yeltsin
SORU 13

Aşağıdaki devletlerden hangisinin dağılmasıyla Doğu Blok’u çökmüştür?

 • A) SSCB
 • B) Çekoslovakya
 • C) Yugoslavya
 • D) Almanya
SORU 14

Azerbaycan “Dağlık Karabağ Sorunu”nu aşağıdakilerden hangisiyle yaşamaktadır?

 • A) Gürcistan
 • B) Türkmenistan
 • C) Kazakistan
 • D) Ermenistan
SORU 15

Kırım Özerk Cumhuriyeti aşağıdaki devletlerden hangisine bağlıdır?

 • A) Azerbaycan
 • B) Moldova
 • C) Ukrayna
 • D) Gürcistan
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nin dağılması sonucunda ortaya çıkan devletlerden biri değildir?

 • A) Slovenya
 • B) Makedonya
 • C) Arnavutluk
 • D) Hırvatistan
SORU 17

Ürdün, Suriye ve İsrail arasında hangi nehrin suyunun kullanımı konusunda sorun yaşanmaktadır?

 • A) Dicle
 • B) Şeria
 • C) Nil
 • D) Asi
SORU 18

Mavi Akım Projesi ile Samsun’a ulaştırılan doğal gaz hangi ülkeden alınmaktadır?

 • A) Rusya
 • B) Azerbaycan
 • C) İran
 • D) Türkmenistan
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin barış operasyonlarına katıldığı yerlerden biri değildir?

 • A) Somali
 • B) Arnavutluk
 • C) Afganistan
 • D) Pakistan
SORU 20

Süleyman Demirel’den önceki cumhurbaşkanımız aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Abdullah Gül
 • B) Turgut Özal
 • C) Kenan Evren
 • D) Ahmet Necdet Sezer
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ADCBBDAACBDCADCCBADB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?