GİRİŞ/KAYIT

Coğrafya 1 – Test 92016-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdakilerden hangisi hidrosferi oluşturan unsurlar arasında yer almaz?

 • A) Denizler
 • B) Okyanuslar
 • C) Göller
 • D) Magma
SORU 2

• Dağlar genellikle kırılma sonucunda oluşmuştur
• Ova tabanları alüvyon malzeme ile kaplıdır
• Platolar geniş alan kaplamaktadır
İnceleme yaptığı bölge ile ilgili yukarıdaki tespitlerde bulunan bilim adamının aşağıdaki bilim dallarından hangisiyle ilgilendiği söylenebilir?

 • A) Klimatoloji
 • B) Jeomorfoloji
 • C) Hidrografya
 • D) Biyocoğrafya
SORU 3

Ülkelerin haritadaki yerlerini bulmak isteyen bir öğrencinin aşağıdaki dünya haritalarının hangisinden faydalanması en uygun olur?

 • A) Fiziki harita
 • B) Beşeri harita
 • C) Siyasi harita
 • D) Ekonomi haritası
SORU 4

I- Enlem değerleri
II- Boylam değerleri
III- Yükselti değerleri
Ülkemize çok uzak konumda bulunan Falkland Adaları’nın yerini tarif etmek gerektiğinde yukarıdakilerden hangilerinden faydalanırız?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) II ve III
SORU 5

Paralel dairelerinin çapları Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kısalır.
Buna göre Türkiye üzerinden geçen paralel dairelerinden hangisinin çapı daha kısadır?

 • A) 36o Kuzey Paraleli
 • B) 38o Kuzey Paraleli
 • C) 40o Kuzey Paraleli
 • D) 42o Kuzey Paraleli
SORU 6

Yozgat il merkezi ile Yerköy ilçe merkezi arasındaki uzaklık 1/500.000 ölçekli bir haritada 8 cm ile gösterildiğine göre bu iki merkez arasındaki gerçek uzaklık kaç km’dir?

 • A) 30
 • B) 35
 • C) 40
 • D) 45
SORU 7

Kutba yakın bölgelerde sıcaklık değerlerinde mevsime bağlı yükselmeler kar ve buzullarda erimeleri artırır.

Buna göre haritada taralı alanda kar ve buzullardaki erime olayları aşağıda verilen zaman dilimlerinden hangisinde artar?

 • A) 10 Eylül – 10 Ekim
 • B) 10 Kasım – 10 Aralık
 • C) 10 Ocak – 10 Şubat
 • D) 10 Mayıs – 10 Haziran
SORU 8

Haritada verilen hava durumunun sunumu aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

 • A) Ülkemiz balkanlar üzerinden gelen nemli ve yağışlı hava kütlesinin etkisine girmeye başladı.
 • B) Yurdun tamamında etkili olan nemli ve yağışlı hava kütlesi etkisini bugün de sürdürecek
 • C) Yurdun tamamında hava açık ve yağışsız olmaya devam ederken sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerinde seyredecek
 • D) Sibirya’dan gelen ve yurdumuzu etkisi altına alan serin hava kütlesi kuzeye kayacaktır
SORU 9

Modern Türk haritacılığının kurucusu kimdir?

 • A) Abdurrahman Efendi
 • B) M. Şevki Paşa
 • C) Seydi Ali Reis
 • D) Piri Reis
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi atmosferin katmanlarından değildir?

 • A) Troposfer
 • B) Mezosfer
 • C) Termosfer
 • D) Litosfer
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi yıl içinde sürekli esen ve yönleri değişmeyen rüzgârlardandır?

 • A) Batı rüzgârları
 • B) Fön rüzgârları
 • C) Muson rüzgarları
 • D) Sirokko rüzgârları
SORU 12

Yağışın oluştuğu bir yerdeki nem durumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

 • A) Bağıl nem miktarı %100’e ulaşmıştır.
 • B) Sıcaklık değerlerinde artış olmuştur.
 • C) Mutlak nem miktarında artış olmuştur.
 • D) Nem açığı oranında artış olmuştur.
SORU 13

Haritada numaralandırılmış alanlardan hangilerinde yıl içinde konutların ısıtılmasına olan ihtiyaç sırasıyla en az ve en fazladır?

En az --- > En fazla

 • A) I -- > II
 • B) III -- > I
 • C) II -- > IV
 • D) IV -- > III
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde Akdeniz, Ege ve Marmara denizlerinin kıyılarında görülen iklimin özelliklerinden değildir?

 • A) Kışları ılık geçer.
 • B) Yazları sıcak geçer.
 • C) Her mevsim düzenli olarak yağış alır.
 • D) Kar ve don olaylarına sık rastlanmaz.
SORU 15

Aşağıdaki rüzgarlardan hangisi kara ve denizlerin farklı ısınmasına bağlı olarak gece ve gündüz yön değiştirmektedir?

 • A) Mistral rüzgarı
 • B) Meltem rüzgarları
 • C) Alize rüzgarları
 • D) Tayfun rüzgarları
SORU 16

Volkan patlaması sonucunda açığa çıkan lavların incelenmesi aşağıdaki katmanlardan hangisi hakkında daha fazla bilgi verir?

 • A) Yerkabuğu
 • B) Manto
 • C) Dış çekirdek
 • D) İç çekirdek
SORU 17

Paleozoikte oluşmaya başlamış, oluşumunu mezozoikte sürdürmüş ve neozoikte oluşumunu tamamlamıştır.
Yukarıda bir yerin hangi özelliği ile ilgili bilgiler verilmektedir?

 • A) Jeolojik geçmişi
 • B) Biyolojik çeşitliliği
 • C) Sosyo-ekonomik yapısı
 • D) Klimatolojik geçmişi
SORU 18

Ülkemizde depreme karşı hazırlıkların yapılması aşağıdakilerden hangisini azaltmaz?

 • A) Can kaybını
 • B) Ekonomik kaybı
 • C) Deprem şiddetini
 • D) Yıkım miktarını
SORU 19

Akarsu, eğimin azaldığı yerlerde aşağıdaki yer şekillerden hangisini oluşturur?

 • A) Çentik vadi
 • B) Dev kazanı
 • C) Şelale
 • D) Menderes
SORU 20

Ülkemizde buzul aşındırma ve biriktirme şekillerinin oluşumu nerelerde devam etmektedir?

 • A) Deniz kıyılarına yakın yerlerde
 • B) Çok yüksek yerlerde
 • C) Karstik arazilerde
 • D) Kurak bölgelerde
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBCEDCDABDAACCBBACDB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
0 kişi oy kullandı
Online Testler