GİRİŞ/KAYIT

Coğrafya 2 – Test 92016-3. Dönem

SORU 1

Azerbaycan petrollerini Gürcistan ve Türkiye üzerinden Akdeniz’e ulaştıran Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Petrol Boru Hattı coğrafyanın hangi dalının inceleme alanında yer alır?

 • A) Nüfus coğrafyası
 • B) Enerji coğrafyası
 • C) Turizm coğrafyası
 • D) Tarım coğrafyası
SORU 2

İlk yerleşim alanlarının uygun iklim koşullarının görüldüğü yerlerde ortaya çıktığı dikkate alınırsa aşağıdakilerden hangisi insanların yerleşik hayata geçtiği ilk yerler arasında gösterilemez?

 • A) Mezopotamya
 • B) İndus Vadisi
 • C) Orta Amerika
 • D) Kuzey Sibirya
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi köy altı yerleşmelerinin ortaya çıkmasının nedenlerinden değildir?

 • A) Hayvanlar için otlak ve barınak ihtiyacı
 • B) Tarım topraklarının parçalanmış olması
 • C) Kırsal nüfus oranının azalması
 • D) Tarım arazilerinin yetersiz ve birbirinden uzak olması
SORU 4

Aşağıdaki şehirlerden hangisi idari merkezdir?

 • A) Tokyo
 • B) Musul
 • C) Selanik
 • D) Halep
SORU 5

Yaşadığımız yerin sadece fiziki özelliklerini tanıtmak istediğimizde aşağıdakilerden hangisine değinmek uygun olmaz?

 • A) Yer şekilleri
 • B) Akarsu ve gölleri
 • C) İklim özellikleri
 • D) Sanayi faaliyetleri
SORU 6

Aşağıdakilerden hangisi bir yerin konumu ile ilgilidir?

 • A) Yazları sıcak ve kurak geçer.
 • B) Bitki türü çeşitliliği oldukça fazladır.
 • C) Geniş çayır ve meralar küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinin yaygınlaşmasını sağlamıştır.
 • D) Aras nehrinin kenarında ve Ağrı dağının eteklerinde yer alır.
SORU 7

Mimar Sinan memleketi Ağırnas için ‘’Eğer Ağırnas olmasaydı bende olmayacaktım. Köyüm beni yetiştirdi.’’ der.
Bu ifade o dönemde Ağırnas’ta aşağıdaki faaliyetlerden hangisinin geliştiğine kanıt oluşturur?

 • A) Tarım
 • B) Mimari
 • C) Ticaret
 • D) Hayvancılık
SORU 8

Aşağıdakilerden hangisi Tersiyer’de meydana gelen durumlardan değildir?

 • A) Alp kıvrımları oluşmuştur.
 • B) Masif adı verilen kütleler oluşmuştur.
 • C) Anadolu yükselerek su yüzeyine çıkmıştır.
 • D) Petrol, linyit ve kaya tuzu yatakları oluşmuştur.
SORU 9

Karadeniz Bölgesi’nin arazi özellikleri üzerinde aşağıdaki dağlardan hangisi belirleyici olmuştur?

 • A) Kuzey Anadolu Dağları
 • B) Güney Anadolu Dağları
 • C) Batı Anadolu Dağları
 • D) Doğu Anadolu Dağları
SORU 10

Haritada taranarak numaralandırılan yerlerden hangisi deprem kuşağı içerisinde yer alır?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
SORU 11

I. Karstik ovalar
II. Delta ovaları
III. Kıyı ovalar
Bulunduğu yere ve oluşumuna göre sınıflandırıldığında Çukurova yukarıdakilerden hangilerinin içerisinde yer alır?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve III
 • D) II ve III
SORU 12

Haritada verilen alanlardan hangisi birinci dereceden deprem kuşağında yer alır?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi akarsuların oluşturduğu aşındırma şekillerine örnektir?

 • A) Vadi
 • B) Birikinti konisi
 • C) Traverten
 • D) Irmak adası
SORU 14

I. Volkanizma
II. Akarsu aşındırması
III. Buzul biriktirmesi
Peribacalarının oluşumunda yukarıdakilerden hangilerinin etkisi bulunmaktadır?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I ve III
SORU 15

Şekilde verilen gölün türü ve gölün oluşumuna neden olan etken aşağıdakilerden hangisinde sırayla verilmiştir?

 • A) Volkan set gölü – volkanizma
 • B) Kıyı set gölü – kıyı oku
 • C) Heyelan set gölü – heyelan
 • D) Alüvyal set gölü – akarsu
SORU 16

Ülkemizde buzulların etkili olduğu alanların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Yüksek olması
 • B) Volkanik olması
 • C) Kıyılara yakın olması
 • D) Güney yamaçlarda bulunması
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin genel iklim özelliklerinden değildir?

 • A) Yıllık sıcaklık farkı oldukça fazladır.
 • B) Güneş ışınları her zaman dik açıyla gelir.
 • C) Yazın tropikal, kışın kutup ikliminin etkisi altındadır.
 • D) Dört mevsim belirgin olarak yaşanır.
SORU 18

I. Sıcaklık ortalamaları düşer.
II. Ortalama yükselti artar.
III. Ormanların kapladığı alan artar.
Türkiye’de batıdan doğuya doğru gidildikçe genellikle yukarıdakilerden hangileri gerçekleşir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) II ve III
SORU 19

Avrupa Birliği hangi bölge sınıflandırması içerisinde yer almaktadır?

 • A) Siyasi ve jeopolitik özelliklerine göre bölgeler
 • B) Nüfus özelliklerine göre bölgeler
 • C) Yer şekillerine göre bölgeler
 • D) Tarım bölgeleri
SORU 20

İnsanların çevreye verdiği zararı en aza indirebilmek için yapabilecekleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

 • A) Arıtma faaliyetlerine önem vermek
 • B) Geri dönüşüm faaliyetlerine önem vermek
 • C) Kaynakların kullanımında israftan uzak durmak
 • D) Daha fazla doğal kaynak kullanmak
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
BDCADDBBACDAACBABCAD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?