Coğrafya 2 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Azerbaycan petrollerini Gürcistan ve Türkiye üzerinden Akdeniz’e ulaştıran Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Petrol Boru Hattı coğrafyanın hangi dalının inceleme alanında yer alır?

 • Nüfus coğrafyası
 • Enerji coğrafyası
 • Turizm coğrafyası
 • Tarım coğrafyası
Soru 2

İlk yerleşim alanlarının uygun iklim koşullarının görüldüğü yerlerde ortaya çıktığı dikkate alınırsa aşağıdakilerden hangisi insanların yerleşik hayata geçtiği ilk yerler arasında gösterilemez?

 • Mezopotamya
 • İndus Vadisi
 • Orta Amerika
 • Kuzey Sibirya
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi köy altı yerleşmelerinin ortaya çıkmasının nedenlerinden değildir?

 • Hayvanlar için otlak ve barınak ihtiyacı
 • Tarım topraklarının parçalanmış olması
 • Kırsal nüfus oranının azalması
 • Tarım arazilerinin yetersiz ve birbirinden uzak olması
Soru 4

Aşağıdaki şehirlerden hangisi idari merkezdir?

 • Tokyo
 • Musul
 • Selanik
 • Halep
Soru 5

Yaşadığımız yerin sadece fiziki özelliklerini tanıtmak istediğimizde aşağıdakilerden hangisine değinmek uygun olmaz?

 • Yer şekilleri
 • Akarsu ve gölleri
 • İklim özellikleri
 • Sanayi faaliyetleri
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi bir yerin konumu ile ilgilidir?

 • Yazları sıcak ve kurak geçer.
 • Bitki türü çeşitliliği oldukça fazladır.
 • Geniş çayır ve meralar küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinin yaygınlaşmasını sağlamıştır.
 • Aras nehrinin kenarında ve Ağrı dağının eteklerinde yer alır.
Soru 7

Mimar Sinan memleketi Ağırnas için ‘’Eğer Ağırnas olmasaydı bende olmayacaktım. Köyüm beni yetiştirdi.’’ der.
Bu ifade o dönemde Ağırnas’ta aşağıdaki faaliyetlerden hangisinin geliştiğine kanıt oluşturur?

 • Tarım
 • Mimari
 • Ticaret
 • Hayvancılık
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi Tersiyer’de meydana gelen durumlardan değildir?

 • Alp kıvrımları oluşmuştur.
 • Masif adı verilen kütleler oluşmuştur.
 • Anadolu yükselerek su yüzeyine çıkmıştır.
 • Petrol, linyit ve kaya tuzu yatakları oluşmuştur.
Soru 9

Karadeniz Bölgesi’nin arazi özellikleri üzerinde aşağıdaki dağlardan hangisi belirleyici olmuştur?

 • Kuzey Anadolu Dağları
 • Güney Anadolu Dağları
 • Batı Anadolu Dağları
 • Doğu Anadolu Dağları
Soru 10

Haritada taranarak numaralandırılan yerlerden hangisi deprem kuşağı içerisinde yer alır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 11

I. Karstik ovalar
II. Delta ovaları
III. Kıyı ovalar
Bulunduğu yere ve oluşumuna göre sınıflandırıldığında Çukurova yukarıdakilerden hangilerinin içerisinde yer alır?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve III
 • II ve III
Soru 12

Haritada verilen alanlardan hangisi birinci dereceden deprem kuşağında yer alır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi akarsuların oluşturduğu aşındırma şekillerine örnektir?

 • Vadi
 • Birikinti konisi
 • Traverten
 • Irmak adası
REKLAM
Soru 14

I. Volkanizma
II. Akarsu aşındırması
III. Buzul biriktirmesi
Peribacalarının oluşumunda yukarıdakilerden hangilerinin etkisi bulunmaktadır?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve II
 • I ve III
Soru 15

Şekilde verilen gölün türü ve gölün oluşumuna neden olan etken aşağıdakilerden hangisinde sırayla verilmiştir?

 • Volkan set gölü – volkanizma
 • Kıyı set gölü – kıyı oku
 • Heyelan set gölü – heyelan
 • Alüvyal set gölü – akarsu
Soru 16

Ülkemizde buzulların etkili olduğu alanların ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yüksek olması
 • Volkanik olması
 • Kıyılara yakın olması
 • Güney yamaçlarda bulunması
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin genel iklim özelliklerinden değildir?

 • Yıllık sıcaklık farkı oldukça fazladır.
 • Güneş ışınları her zaman dik açıyla gelir.
 • Yazın tropikal, kışın kutup ikliminin etkisi altındadır.
 • Dört mevsim belirgin olarak yaşanır.
Soru 18

I. Sıcaklık ortalamaları düşer.
II. Ortalama yükselti artar.
III. Ormanların kapladığı alan artar.
Türkiye’de batıdan doğuya doğru gidildikçe genellikle yukarıdakilerden hangileri gerçekleşir?

 • Yalnız I
 • Yalnız III
 • I ve II
 • II ve III
Soru 19

Avrupa Birliği hangi bölge sınıflandırması içerisinde yer almaktadır?

 • Siyasi ve jeopolitik özelliklerine göre bölgeler
 • Nüfus özelliklerine göre bölgeler
 • Yer şekillerine göre bölgeler
 • Tarım bölgeleri
Soru 20

İnsanların çevreye verdiği zararı en aza indirebilmek için yapabilecekleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

 • Arıtma faaliyetlerine önem vermek
 • Geri dönüşüm faaliyetlerine önem vermek
 • Kaynakların kullanımında israftan uzak durmak
 • Daha fazla doğal kaynak kullanmak
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BDCADDBBACDAACBABCAD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?