Coğrafya 3 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki kayaçlardan hangisi fiziksel tortul kayaçlara örnektir?

 • Kil taşı
 • Kireç taşı
 • Kaya tuzu
 • Alçı taşı
Soru 2

Tüf ve bazalt farklı dirençteki iki kayaç türüdür. Kayaçlar arasındaki bu direnç farkı aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşmasına ortam hazırlamıştır?

 • Kobe şehri
 • Travertenler
 • Obruklar
 • Polyeler
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi kayaç döngüsünün aşamalarından değildir?

 • Erime
 • Aşınma
 • Yoğuşma
 • Soğuma
Soru 4

İzlanda hangi iki levhanın birleşme noktasında bulunmaktadır?

 • Naska – Kokos
 • Afrika – Arabistan
 • Hindistan – Avrasya
 • Avrasya – Kuzey Amerika
Soru 5

Ülkemiz aşağıdaki levhalardan hangileri arasında yer almaktadır?

 • Avrasya levhası – Pasifik levhası
 • Afrika levhası – Arabistan levhası
 • Avrasya levhası – Arabistan levhası
 • Afrika levhası – Antarktika levhası
REKLAM
Soru 6

I. Taşımacılıkta kullanılmasına
II. İçme suyu olarak kullanılmasına
III. Sulama suyu olarak kullanılmasına
Deniz sularının tuzlu olması yukarıdakilerden hangilerine engel olmaktadır?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve III
 • II ve III
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi set göllerinin oluşmasına neden olan faktörlerden değildir?

 • Volkanizma
 • Akarsular
 • Heyelan
 • Yer altı suları
Soru 8

Yukarıdaki tabloda dört farklı akarsuyun mevsimlere göre akım değerleri (m³/sn) verilmiştir.
Verilen akarsulardan hangisinin rejimi daha düzenlidir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 9

Yukarıda yağış ve sıcaklık ortalamaları verilen merkezlerden hangisinde fiziksel ayrışma şiddeti daha fazladır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 10

Toprağın tarımsal verimliliği üzerinde aşağıdaki katmanlardan hangisinin etkisi daha fazladır?

 • A horizonu
 • B horizonu
 • C horizonu
 • D horizonu
Soru 11

Çernezyom toprakların özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

 • Horizonları yoktur.
 • Çayır bitki örtüsünün altında oluşur.
 • Zonal toprakların en verimlisidir.
 • Karasal iklimin yarı nemli sahalarında oluşur.
Soru 12

Aşağıdaki bitki örtüsünden hangisinin yayılış alanı kereste üretimine en az uygundur?

 • Orta kuşağın karışık ormanları
 • Tayga ormanları
 • Muson ormanları
 • Savan
Soru 13

1953 yılında Çin’de ilk defa yapılan nüfus sayımı dünya nüfusunun tespiti için oldukça önemli bir olaydır.
Bu durumun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sayımların devlet kanalıyla ve resmi olarak yapılması
 • Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımının tespit edilmesi
 • Nüfusunun dünya nüfusu içindeki payının fazla olması
 • Nüfus artış hızının tespit edilebilmesi için veri elde edilmesi
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışının olumlu sonuçlarındandır?

 • Göçlerin artmasını sağlaması
 • Yeni iş alanlarının açılmasını sağlaması
 • Kişi başına düşen milli geliri azaltması
 • Altyapı hizmetlerini yetersiz bırakması
Soru 15

1923 yılında Lozan Antlaşması ile yapılan mübadele göçleri ülkemiz ile hangi ülke arasında yapılmıştır?

 • Bulgaristan
 • Ermenistan
 • Yunanistan
 • Gürcistan
Soru 16

Selim çalıştığı kurumda; online hizmetler, ağ işletmenliği, grafiktasarım hizmetleri gibi işleri yapmaktadır.
Selim hangi ekonomik faaliyet türünde çalışmaktadır?

 • Birincil ekonomik faaliyet
 • İkincil ekonomik faaliyet
 • Üçüncül ekonomik faaliyet
 • Dördüncül ekonomik faaliyet
Soru 17

Türkiye’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi özel konumunun sonuçlarından biridir?

 • Üç kıtanın birbirine en fazla yaklaştığı konumda yer alır.
 • Kuzeyden esen rüzgârlar sıcaklığı düşürürken güneyden esen rüzgarlar sıcaklığı yükseltir.
 • Dağların güney yamaçları kuzey yamaçlarına oranla daha sıcaktır.
 • Güneyden kuzeye gidildikçe güneş ışınlarının geliş açısı küçülür.
Soru 18

Haritada işaretlenmiş alanlardan hangisindeki plato sayısı daha fazladır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
Soru 19

I. Sıcaklık farkının az olması
II. Yağış miktarının fazla olması
III. Yükselti farkının fazla olması
Kıyılarımızda nem oranının yüksek olması yukarıdakilerden hangilerine neden olmaktadır?

 • Yalnız I
 • Yalnız III
 • I ve II
 • II ve III
Soru 20

Antalya ilinin yukarıdaki yıllık sıcaklık ve yağış grafiği ile ilgili hangisi söylenemez?

 • En fazla yağışı kış mevsiminde almaktadır.
 • Yıllık sıcaklık farkı 15C°’nin altındadır.
 • Temmuz ve Ağustos aylarında sıcaklık fazla, yağış azdır.
 • Sıcaklıklar kış mevsiminde 10C°’nin altına düşmektedir.
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
AACDCDDBBAADCBCDABCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?