Coğrafya 3 – Test 9 2016-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdaki kayaçlardan hangisi fiziksel tortul kayaçlara örnektir?

 • Kil taşı
 • Kireç taşı
 • Kaya tuzu
 • Alçı taşı
SORU 2

Tüf ve bazalt farklı dirençteki iki kayaç türüdür. Kayaçlar arasındaki bu direnç farkı aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin oluşmasına ortam hazırlamıştır?

 • Kobe şehri
 • Travertenler
 • Obruklar
 • Polyeler
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi kayaç döngüsünün aşamalarından değildir?

 • Erime
 • Aşınma
 • Yoğuşma
 • Soğuma
SORU 4

İzlanda hangi iki levhanın birleşme noktasında bulunmaktadır?

 • Naska – Kokos
 • Afrika – Arabistan
 • Hindistan – Avrasya
 • Avrasya – Kuzey Amerika
SORU 5

Ülkemiz aşağıdaki levhalardan hangileri arasında yer almaktadır?

 • Avrasya levhası – Pasifik levhası
 • Afrika levhası – Arabistan levhası
 • Avrasya levhası – Arabistan levhası
 • Afrika levhası – Antarktika levhası
SORU R
SORU 6

I. Taşımacılıkta kullanılmasına
II. İçme suyu olarak kullanılmasına
III. Sulama suyu olarak kullanılmasına
Deniz sularının tuzlu olması yukarıdakilerden hangilerine engel olmaktadır?

 • Yalnız I
 • Yalnız II
 • I ve III
 • II ve III
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi set göllerinin oluşmasına neden olan faktörlerden değildir?

 • Volkanizma
 • Akarsular
 • Heyelan
 • Yer altı suları
SORU 8

Yukarıdaki tabloda dört farklı akarsuyun mevsimlere göre akım değerleri (m³/sn) verilmiştir.
Verilen akarsulardan hangisinin rejimi daha düzenlidir?

 • I
 • II
 • III
 • IV
SORU 9

Yukarıda yağış ve sıcaklık ortalamaları verilen merkezlerden hangisinde fiziksel ayrışma şiddeti daha fazladır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
SORU 10

Toprağın tarımsal verimliliği üzerinde aşağıdaki katmanlardan hangisinin etkisi daha fazladır?

 • A horizonu
 • B horizonu
 • C horizonu
 • D horizonu
SORU 11

Çernezyom toprakların özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

 • Horizonları yoktur.
 • Çayır bitki örtüsünün altında oluşur.
 • Zonal toprakların en verimlisidir.
 • Karasal iklimin yarı nemli sahalarında oluşur.
SORU 12

Aşağıdaki bitki örtüsünden hangisinin yayılış alanı kereste üretimine en az uygundur?

 • Orta kuşağın karışık ormanları
 • Tayga ormanları
 • Muson ormanları
 • Savan
SORU 13

1953 yılında Çin’de ilk defa yapılan nüfus sayımı dünya nüfusunun tespiti için oldukça önemli bir olaydır.
Bu durumun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Sayımların devlet kanalıyla ve resmi olarak yapılması
 • Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımının tespit edilmesi
 • Nüfusunun dünya nüfusu içindeki payının fazla olması
 • Nüfus artış hızının tespit edilebilmesi için veri elde edilmesi
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi nüfus artışının olumlu sonuçlarındandır?

 • Göçlerin artmasını sağlaması
 • Yeni iş alanlarının açılmasını sağlaması
 • Kişi başına düşen milli geliri azaltması
 • Altyapı hizmetlerini yetersiz bırakması
SORU 15

1923 yılında Lozan Antlaşması ile yapılan mübadele göçleri ülkemiz ile hangi ülke arasında yapılmıştır?

 • Bulgaristan
 • Ermenistan
 • Yunanistan
 • Gürcistan
SORU 16

Selim çalıştığı kurumda; online hizmetler, ağ işletmenliği, grafiktasarım hizmetleri gibi işleri yapmaktadır.
Selim hangi ekonomik faaliyet türünde çalışmaktadır?

 • Birincil ekonomik faaliyet
 • İkincil ekonomik faaliyet
 • Üçüncül ekonomik faaliyet
 • Dördüncül ekonomik faaliyet
SORU 17

Türkiye’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi özel konumunun sonuçlarından biridir?

 • Üç kıtanın birbirine en fazla yaklaştığı konumda yer alır.
 • Kuzeyden esen rüzgârlar sıcaklığı düşürürken güneyden esen rüzgarlar sıcaklığı yükseltir.
 • Dağların güney yamaçları kuzey yamaçlarına oranla daha sıcaktır.
 • Güneyden kuzeye gidildikçe güneş ışınlarının geliş açısı küçülür.
SORU R
SORU 18

Haritada işaretlenmiş alanlardan hangisindeki plato sayısı daha fazladır?

 • I
 • II
 • III
 • IV
SORU 19

I. Sıcaklık farkının az olması
II. Yağış miktarının fazla olması
III. Yükselti farkının fazla olması
Kıyılarımızda nem oranının yüksek olması yukarıdakilerden hangilerine neden olmaktadır?

 • Yalnız I
 • Yalnız III
 • I ve II
 • II ve III
SORU 20

Antalya ilinin yukarıdaki yıllık sıcaklık ve yağış grafiği ile ilgili hangisi söylenemez?

 • En fazla yağışı kış mevsiminde almaktadır.
 • Yıllık sıcaklık farkı 15C°’nin altındadır.
 • Temmuz ve Ağustos aylarında sıcaklık fazla, yağış azdır.
 • Sıcaklıklar kış mevsiminde 10C°’nin altına düşmektedir.
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
AACDCDDBBAADCBCDABCB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Coğrafya 3 Online Test 9

Açık lise Test çöz 2016 Coğrafya 3 testimiz 11 - 12 haziran 2016 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2015 - 2016 yılı eğitim öğretim yılı 3. Dönem Coğrafya 3 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Coğrafya 3 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 3. Dönem Coğrafya 3 sınav soru ve cevapları 2016 yılında çıkmış sorulardır. 11 - 12 haziran 2016 tarihinde yapılan sınav soruları 2015 ve 2016 eğitim öğretim yılına aittir. Coğrafya 3 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Coğrafya 3 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Coğrafya 3 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Coğrafya 3 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Coğrafya 3 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Coğrafya 3 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Coğrafya 3 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 11 - 12 haziran 2016 tarahinde yapılan 2015 - 2016 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Coğrafya 3 dersi için geçme notu nedir ?

Coğrafya 3 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Coğrafya 3 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Coğrafya 3 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Coğrafya 3 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Coğrafya 3 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 22 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Coğrafya 3 2016 3. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Coğrafya 3 soruları toplamda kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Coğrafya 3 3. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Coğrafya 3 testinin başarı yüzdesi %50. Sınava katılan öğrenci arasından sadece 0 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama INF puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Coğrafya 3 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Coğrafya 3 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?