GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Coğrafya 3 – Test 92016-3. Dönem

SORU 1

Türkiye’de karasal tropikal hava kütlesinin hangi yönden etkili olması ekstrem sıcaklıkların yaşanmasına neden olur?

 • A) Doğu ve Kuzeydoğu
 • B) Batı ve Güneybatı
 • C) Kuzey ve Kuzeydoğu
 • D) Güney ve Güneydoğu
SORU 2

1556 yılında yaşanan ve 830 bin kişinin ölümü ile tarihin en fazla can kaybına neden olan deprem hangi ülkede olmuştur?

 • A) Çin
 • B) Japonya
 • C) Endonezya
 • D) Hindistan
SORU 3

I. Buzulların erimesi
II. Kıyı çizgilerinin değişmesi
III. Ormanların genişlemesi
IV. Yer altı sularının artması
Verilenlerden hangileri küresel ısınmanın olası sonuçlarındandır?

 • A) Yalnız I
 • B) I ve II
 • C) III ve IV
 • D) II, III ve IV
SORU 4

Mezopotamya’da bataklıkların kurutulması ve sulama kanallarının yapılmasına bağlı olarak tarım alanları genişlemiş, tarımsal üretim artmıştır.
Bu gelişmelerin en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Yerleşik hayatın başlaması
 • B) Hayvanların evcilleştirilmesi
 • C) Nüfus artış hızının yükselmesi
 • D) Köylerin gelişerek kentlere dönüşmesi
SORU 5

İlk medeniyetlerde kültürün gelişmesi ve birbirlerine aktarılmasına en büyük katkıyı aşağıdakilerden hangisi yapmıştır?

 • A) Yazının icadı
 • B) Demirin işlenmesi
 • C) Kentlerin kurulması
 • D) Sulu tarıma geçilmesi
SORU 6

Sanayi Devrimi’nden önce tarım ve hayvancılığın en önemli ekonomik faaliyet olması aşağıdakilerden hangisini desteklemiştir?

 • A) Ulaşım araçlarının icadını
 • B) Yeraltı kaynaklarının keşfedilmesini
 • C) Ülkeler arasındaki sömürgecilik yarışını
 • D) Ailelerin çok sayıda çocuğa sahip olma isteğini
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi Ruhr Bölgesinin günümüzdeki önemli gelir kaynakları arasında gösterilemez?

 • A) Bilişim teknolojisi
 • B) İnşaat faaliyetleri
 • C) Alternatif enerji
 • D) Lojistik hizmetler
SORU 8

Fransa’nın güneyindeki Cannes şehrine şöhretini aşağıdakilerden hangisi sağlamıştır?

 • A) Müzeleri
 • B) Film festivali
 • C) Tarım ürünleri
 • D) Spor kulübü
SORU 9

Yer altı kaynaklarının keşfi küçük bir yerleşim merkezinin hızla gelişerek büyük bir şehir haline gelmesini sağlar.
Hangi şehrimiz bu duruma örnek gösterilebilir?

 • A) Artvin
 • B) Eskişehir
 • C) Zonguldak
 • D) Edirne
SORU 10

Sanayileşme

Göç
Nüfüs Artışı
?
Yukarıda bir şehrin gelişim süreciyle ilgili verilen sıralamada soru işareti ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi gelemez?

 • A) İş gücü açığı
 • B) Asayiş sorunları
 • C) Gecekondulaşma
 • D) Altyapı sorunları
SORU 11

Aşağıdaki ülkelerden hangisi 2014 verilerine göre Dünya’nın en fazla nüfusa sahip on ülkesi listesinde iken 2050’de bu listenin dışında kalacağı öngörülmektedir?

 • A) Rusya
 • B) ABD
 • C) Hindistan
 • D) Nijerya
SORU 12

Dünya ekonomisinin geleceği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • A) İletişim ve ulaşım maliyetleri düşecektir
 • B) Ülkelerin ekonomileri birbirini daha çok etkileyecektir
 • C) Sermaye ve iş gücü büyümede tek belirleyici olacaktır
 • D) Ekonomide ağırlığı hizmet sektörü oluşturacaktır
SORU 13

Bir ülkenin kendi sınırları içinde ve diğer ülkelerle ekonomik bağlantısını sağlayan en önemli sektör aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Turizm
 • B) Sağlık
 • C) Ulaşım
 • D) Eğitim
SORU 14

Ülkemizde kara ve demiryolu geçitlerinin akarsu vadilerini, çöküntü alanlarını ve plato yüzeylerini takip etmesinin sebebi nedir?

 • A) Ülkemizde üç ana tipte iklimin görülmesi
 • B) Nüfus yoğunluğumuzun kıyılarda artması
 • C) Sanayinin kıyı şehirlerimizde yoğunlaşması
 • D) Ülkemizin yüksek ve engebeli topoğrafyaya sahip olması
SORU 15

1 Kasım 1926’da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu hangi ulaşım sisteminde düzenlemeler yapmıştır?

 • A) Kara yolu
 • B) Demir yolu
 • C) Deniz yolu
 • D) Hava yolu
SORU 16

Marmaray ulaşım projesi, haritada numaralandırılarak verilen alanların hangisinde yer almaktadır?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
SORU 17

I. Nüfus artışının düşmesi
II. Ekonomik daralma
III. Üretimin artması
IV. Ulaşım ağının gelişmesi
Verilenlerden hangileri bir yerde ticaretin canlanıp gelişmesine katkı yapar?

 • A) I ve II
 • B) I ve III
 • C) II ve IV
 • D) III ve IV
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisini yapmamız turizm potansiyelimizi olumsuz etkiler?

 • A) Sit alanlarına otel yapmamız
 • B) Tarihi mekân ve yapıtları restore etmemiz
 • C) Turizm alanında vasıflı eleman çalıştırmamız
 • D) Eşsiz plajlarımızı kirlilikten korumamız
SORU 19

2014 yılı turizm gelirlerinde Dünya’da ilk sırada yer alan ülke hangisidir?

 • A) Fransa
 • B) ABD
 • C) İngiltere
 • D) Türkiye
SORU 20

Aşağıdaki medeniyetlerden hangisi Amerika kıtasında hüküm sürmüştür?

 • A) İnka
 • B) Mısır
 • C) Mezopotamya
 • D) Hint
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DABDADBBCAACCDCCDABA
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?