Dil ve Anlatim 4 – Test 9 2016-3. Dönem

SORU 1

Öyküleyici anlatım aşağıdaki türlerin hangisinde en az kullanılır?

 • Anı
 • Hikâye
 • Söylev
 • Roman
SORU 2

Üçüncü gün şafak sökmeden kardeşi ile nişanlısını bir araya getirmiş, zamanı geçirmemek için mümkün olduğu kadar acele geri dönüyordu. Fakat yağmur, yürümesine mâni olmuştu. Geçtiği dağlarda kaynaklar sel hâline gelmiş, dereler ırmak hâlini almıştı. Yolcu, değneğine dayana dayana bir ırmağın kenarına geldiği zaman, çoğalan suların iki kıyıyı birleştiren köprüyü yıkıp götürdüğünü ve kemerlerin harap olduğunu gördü. Böyle bir engel karşısında ümitsizliğe düşerek kıyıda çırpınmaya, sabırsız bakışlarla uzakları süzmeye başladı.

Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Öyküleyici anlatımla kaleme alınmıştır.
 • Olayın kahramanıyla olayı aktaran aynı kişidir.
 • Olay, kişi, zaman ögelerine yer verilmiştir.
 • Betimleyici ögeler kullanılmıştır.
SORU 3

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim türünde bir sözcük yoktur?

 • Madem buraya kadar geldik, şurada biraz soluklanalım.
 • Boğaz’dan vızır vızır geçen gemiler çevre kirliliğine davetiye çıkarıyor.
 • Bütün yazılarını okuduğum o yazarı oldukça başarılı buluyorum.
 • Bazı fırsatlar insanın kapısını ömründe bir kere çalar.
SORU 4

Yere düşürülen bir bıçak sesi
Kristali tuzla buz olmuş gözlerinin
Biliyorum ay kanatıyor
Ne zaman sussak geceyi
Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

 • Cins isim
 • Tekil isim
 • Topluluk ismi
 • Somut isim
SORU 5

Kayınlı’ya giderken yolun solundaki tarlada yaprakları altın gibi sarı, çok büyük bir ağaç gözüme takılıyor. Bir an için bu büyüklükteki bir ağacın ancak kavak olabileceğini düşünsem de yanına gidince bunun dev bir huş olduğunu anlıyorum. Ağacın güzelliği ve görkemi karşısında gözlerim yaşarıyor. Bir huş için inanılmayacak büyüklükte. Boyu 25 metre kadar, gövde çapı da 2 metreden fazla.

Bu parçada aşağıdaki anlatım türlerinden hangisi kullanılmıştır?

 • Fantastik
 • Tartışmacı
 • Mizahi
 • Betimleyici
SORU R
SORU 6

Sıfatlar isimlerden önce gelerek onları sayı, renk, durum, hareket, biçim, yer, işaret ve soru yönünden tamamlar; onları niteler veya belirtir.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi sıfat görevinde kullanılmıştır?

 • Bazı yolcular olup biteni anlamaya çalışıyordu.
 • Seni dün durakta kardeşimle epey bekledim.
 • Çocuk gibi davranmakla bir şey elde edemezsin.
 • Evin önünde beyaz bir araba bekliyordu.
SORU 7

Soluk bir ay dolanıyor
Kentin üstünde her gece
Bu dizelerdeki altı çizili sıfa tın türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • İşaret
 • Belgisiz
 • Sayı
 • Soru
SORU 8

I. Sözcükler daha çok mecaz ve yan anlamdadır.
II. Dil göndergesel işlevde kullanılır.
III. Duygular içten geldiği gibi anlatılır.
IV. Daha çok düşünceler ön plandadır.
Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangileri coşku ve heyecana bağlı anlatımın özelliklerindendir?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • II ve IV.
SORU 9

Aşklar uçup gitmiş olmalı bir yazla
Halay çeken kızlar misali kol kola
Ya sizler! Ey geçmiş zaman etekleri
İhtiyar ağaçlı kuytu bahçelerden
Bu dörtlükte kullanılan zamirin türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • İşaret
 • Soru
 • Şahıs (kişi)
 • Belgisiz
SORU 10

Demir kapıları söktük
Nice kaleleri yıktık
Senin için kanlar döktük
Ne güzelsin sen bayrağım
Bu dörtlükte kullanılan anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Destansı (epik)
 • Tartışmacı
 • Betimleyici
 • Düşsel (fantastik)
SORU 11

- Kanun, yönetmelik ve talimatlarda bu anlatım türü tercih edilir.
- Dil alıcıyı harekete geçirme işleviyle kullanılır.
- Telkin, öneri anlamı taşıyan ifadelere yer verilir.
Bu özellikler aşağıdaki anlatım türlerinden hangisine aittir?

 • Emredici
 • Söyleşmeye bağlı
 • Mizahi
 • Kanıtlayıcı
SORU 12

(I) Çalan kapıyla dağıldı düşüncelerim. (II) Odaya döndüğümde kahvemi getirmişlerdi. (III) Koltuğuma gömülüp tadını çıkara çıkara kahvemi içtim. (IV) Sonrasında tekrar masama dönüp yazmaya başladım.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı fiil kullanılmıştır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
SORU 13

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi geçişsiz bir fiildir?

 • En güzel Türk kahvesini o mekânda içtim.
 • Kaybolan çantayı iki saat boyunca aradık.
 • Dükkânın camlarını kimliği belirsiz kişiler kırmış.
 • Sait Faik bu şirin adada doğup büyümüş.
SORU 14

Okurun bilmediği varsayılan bir konuda onu bilgilendirmek ve bu bilgilere göre davranmasını istemek için hazırlanan metinlerde _________ kullanılır.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • Tartışmacı anlatım
 • Öyküleyici anlatım
 • Öğretici anlatım
 • Betimleyici anlatım
SORU 15

Aşağıdakilerin hangisinde açıklayıcı anlatım diğerlerine göre daha az kullanılır?

 • Makale
 • Roman
 • Eleştiri
 • Ders kitapları
SORU 16

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf (belirteç) yoktur?

 • Aradığınız kişi az önce buraya geldi.
 • Hava almak için dışarı çıkacağım.
 • Bugünün gençleri geçmişten ders almalıdır.
 • Çocuklar yolun karşısında gülerek yürüyorlardı.
SORU 17

Sormama müsaade eder misiniz? Shakespeare (Şekspir) yeni midir? Beş yüz yıl önce yaşamıştır. Modern çağın en eski şairidir. Shakespeare eski midir? Piyesleri hâlâ oynanıyor, tiyatro salonlarını dolduruyor. Hâlâ ona dair monografiler birbirini kovalamakta. Hakkında en çok eser yazılan sanatçı odur.
Bu metnin anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Tartışmacı
 • Betimleyici
 • Destansı
 • Coşku ve heyecana bağlı
SORU R
SORU 18

Aşağıdakilerin hangisinde düşsel anlatımla ilgili yanlış bir bilgi vardır?

 • Konu; olağanüstü ve fantastik özellikler gösterir ve hayal ürünüdür.
 • Kişiler çoğu zaman gerçek veya gerçeğe yakın kişilerdir.
 • Daha çok geçmiş zaman kipleri kullanılır.
 • Hayal, varsayım, abartma, kişileştirme gibi unsurlar çokça kullanılır.
SORU 19

(I) Çiçek sevgisi birçok insanın, birçok ulusun kanına işlemiştir. (II) Japonlar çiçeğe gösterdikleri saygı oranında ruhlarının yüceleceğine inanırlar. (III) Onlara göre doğanın özüne yakın olmak, insana da yakın olmaktır. (IV) Onlar yollarda rastladıkları çiçeklere de hiç dokunmazlar.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde hem edat hem bağlaç kullanılmıştır?

 • I.
 • II.
 • III.
 • IV.
SORU 20

Söylenen sözün tersini kastederek kişiyle veya olayla alay etmeye ________, güldürmekten çok düşündürmeyi ve yergiyi amaçlayan mizaha_________ denir.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

 • humor – karikatür
 • kara mizah – parodi
 • ironi – humor
 • ironi – kara mizah
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBACDDBBCAABDCBCABCD
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Dil ve Anlatim 4 Online Test 9

Açık lise Test çöz 2016 Dil ve Anlatim 4 testimiz 11 - 12 haziran 2016 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2015 - 2016 yılı eğitim öğretim yılı 3. Dönem Dil ve Anlatim 4 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Dil ve Anlatim 4 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 3. Dönem Dil ve Anlatim 4 sınav soru ve cevapları 2016 yılında çıkmış sorulardır. 11 - 12 haziran 2016 tarihinde yapılan sınav soruları 2015 ve 2016 eğitim öğretim yılına aittir. Dil ve Anlatim 4 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Dil ve Anlatim 4 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Dil ve Anlatim 4 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Dil ve Anlatim 4 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Dil ve Anlatim 4 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Dil ve Anlatim 4 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Dil ve Anlatim 4 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 11 - 12 haziran 2016 tarahinde yapılan 2015 - 2016 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Dil ve Anlatim 4 dersi için geçme notu nedir ?

Dil ve Anlatim 4 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Dil ve Anlatim 4 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Dil ve Anlatim 4 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Dil ve Anlatim 4 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Dil ve Anlatim 4 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 22 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 16 mayıs 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Dil ve Anlatim 4 2016 3. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Dil ve Anlatim 4 soruları toplamda kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Dil ve Anlatim 4 3. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Dil ve Anlatim 4 testinin başarı yüzdesi %NAN. Sınava katılan öğrenci arasından sadece NAN tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama NAN puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Dil ve Anlatim 4 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Dil ve Anlatim 4 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler