Dil ve Anlatim 8 – Test 9 2016-3. Dönem

SORU 1

- Amaç dinleyicileri coşturmak değil, bir topluluğu bilgilendirmektir.
- Genellikle bilim, sanat ve ekonomi alanlarında gerçekleştirilir.
- Bir kişinin uzmanı olduğu konuyla ilgili düzenlenir.
Bu özellikler aşağıdaki sözlü anlatım türlerinin hangisine aittir?

 • Açık oturum
 • Panel
 • Konferans
 • Sempozyum
SORU 2

“Yabancı dille eğitim gerekli midir, gereksiz midir?” konusunu tartışmaya en elverişli sözlü anlatım türü aşağıdakilerin hangisidir?

 • Münazara
 • Panel
 • Açık oturum
 • Sempozyum
SORU 3

Bilimsel yazılarda aşağıdaki anlatım türlerinden hangisinin kullanımı daha azdır?

 • Açıklayıcı anlatım
 • Tartışmacı anlatım
 • Öğretici anlatım
 • Destansı anlatım
SORU 4

Üniversitemizde 18-20 Aralık 2015 tarihlerinde yapılacak olan “Çocuk Eğitiminde Etik” konulu __________ tüm öğretim üyesi ve öğrencilerimiz davetlidir.
Bu duyuruda boş bırakılan yere aşağıdaki sözlü anlatım türlerinden hangisi getirilmelidir?

 • foruma
 • sempozyuma
 • münazaraya
 • açık oturuma
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yazıların bölümlerinden biri değildir?

 • Özet
 • Özet
 • Giriş
 • Asıl metin
SORU R
SORU 6

Aşağıdakilerin hangisinde bilimsel yazılarla makale türünün karşılaştırılması doğru yapılmıştır?

 • Bilimsel yazılarda anlatılanlar kanıtlanırken makalede kanıtlama amacı yoktur.
 • Bilimsel yazılarda ciddi, ağırbaşlı bir dil kullanılırken makalede samimi, okurla konuşur gibi bir üslup tercih edilir.
 • Bilimsel yazılar makaleye göre daha geniş bir araştırmaya dayanır.
 • Bilimsel yazılarda amaç okuyucuyu bilgilendirmek, makalede ise eğlendirmek ve güldürmektir.
SORU 7

Düzenlenen bir tartışmada başkan, dinleyicilerin de sorularını almak istediğini söylemiş ve dinleyicilere söz hakkı vermiştir. Böylece tartışma bir tür ________ dönüşmüştür.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • münazaraya
 • brifinge
 • söyleve
 • foruma
SORU 8

I. Konuşmaları özetlemek
II. Açık un yapılış nedeni
III. Açık u sonuca bağlamak
IV. Konuşmacılara sorulacak sorular
V. Açık un konusu ile ilgili olayın ya da gelişmelerin anlatımı
Numaralanmış ifadelerin açık planına göre doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

 • I – IV – V – II – III
 • II – I – IV – III – V
 • II – V – IV – I –III
 • V – I – II – IV – III
SORU 9

Aşağıdakilerin hangisinde münazara ile ilgili yanlış bir bilgi vardır?

 • Münazara, görüş ve karşı görüşün tartışılması esasına dayanır.
 • Asıl amaç, demogoji yoluyla düşünceleri kabul ettirmektir.
 • Hakem kurulu, başkan, konuşmacılar ve sözcü bulunur.
 • Öğrencilerin konuşma yeteneğinin gelişmesine katkıda bulunur.
SORU 10

Alınan kararların bilimsel değer taşıması yönüyle basılı materyal hâline getirilerek kamuoyu ile paylaşıldığı tartışma türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Münazara
 • Açık oturum
 • Sempozyum
 • Konferans
SORU 11

- Geniş halk kitlelerinin ilgi duyduğu konular ele alınır.
- Radyo ve televizyonlarda yayımlanmaya elverişlidir.
- Bir konu üzerinde birlikte düşünme amacı taşır.
Bu özellikler aşağıdaki tartışma türlerinden hangisine aittir?

 • Forum
 • Sempozyum
 • Konferans
 • Açık oturum
SORU 12

Forumla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Tartışılacak konu toplantıyı düzenleyen kişi tarafından açıklanır.
 • Amaç belli bir karara varmak, üzerinde uzlaşılan bir sonuca ulaşmaktır.
 • Söz alan dinleyiciler konuyla ilgisi olmayan noktalara değinmemelidir.
 • Sorular kısa, açık ve net olmalı; zihinleri karıştıracak sorulardan uzak durulmalıdır.
SORU 13

I. Bilimsel yazılar bilimsel buluşları iletmek için yazılır.
II. Bilimsel yazılarda öyküleyici ve betimleyici anlatıma sıkça başvurulur.
III. Bilimsel yazıların makale, deneme, fıkra gibi türlere göre daha samimi bir üslubu vardır.
IV. Bilimsel yazılarda başlık, okuyucu kitlesine ulaşması bakımından oldukça önemlidir.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde bilgi yanlışı vardır?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • III ve IV.
SORU 14

“Dipnot” terimi aşağıdaki cümlelerin hangisinde doğru tanımlanmıştır?

 • Belli bir konu veya dönemle ilgili yayınları kapsayan eser
 • Bir konu hakkındaki bilgilerin toplanması, analiz edilip duyurulması
 • Sayfa içinde geçen herhangi bir düşünce ile ilgili sayfa altına konan açıklama
 • Bir kitabın içindekileri yer numarasıyla belirten liste, dizin
SORU 15

Tartışmalarda dinleyicinin aşağıdakilerden hangisini yapması doğru olmaz?

 • Konuşmacıyı dikkat ve saygıyla dinlemek
 • Gerekli notlar alıp bunları tarafsız bir şekilde değerlendirmek
 • Gereken noktalarda katılımcılara sorular sormak
 • Tartışmanın ağır havasını dağıtmak için konuyla ilgisiz noktalara dikkati çekmek
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi münazara hakem kurulunun değerlendirme esasları için doğru bir ölçüt değildir?

 • Grup sözcüsünün görüşünün hakem kuruluyla uyuşup uyuşmadığı
 • Konuşmacıların sözcükleri ve cümleleri doğru bir şekilde kullanıp kullanmadıkları
 • Tartışmacıların beden dilini doğru bir şekilde kullanıp kullanmadıkları
 • Konuşmacıların savunmalarında inandırıcı olup olmadıkları
SORU 17

I. Konuşmalardan sonra konuşmacılar birbirlerine konu ile ilgili soru soramazlar.
II. Sempozyum bildirisi sempozyumun sonunda dinleyici topluluğu önünde okunur.
III. Konuşmacılar metinlerini okuyucuyu sıkmadan ve konuyu dağıtmadan sunmalıdır.
Sempozyumla ilgili numaralanmış bu bilgiler doğru(D)yanlış(Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

I -- > II -- > III

 • D -- > D -- > Y
 • Y -- > D -- > D
 • Y -- > Y -- > D
 • D -- > Y -- > Y
SORU R
SORU 18

Konferansta dil _________ kullanılırken söylevde genel olarak ________ kullanılır.
Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

 • heyecana bağlı işleviyle – göndergesel işleviyle
 • kanalı kontrol işleviyle – şiirsel işleviyle
 • göndergesel işleviyle – alıcıyı harekete geçirme işleviyle
 • alıcıyı harekete geçirme işleviyle – kanalı kontrol işleviyle
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi açık başkanının görevlerinden değildir?

 • Tartışmanın tarafı olarak kendi düşüncelerini ispatlamaya çalışmak
 • Konuyu ortaya atarak soruları düzenli bir şekilde sormak
 • Meydana gelebilecek tatsız ve çirkin saldırıları önlemek
 • sonunda genel değerlendirme yapmak
SORU 20

Bu tartışma türü, özgür düşüncenin ve demokrasinin en önemli sonuçlarından biridir. İnsanlar hem konuşa konuşa anlaşırlar hem de tartışa tartışa birbirlerini tanıma imkânı bulurlar. Sonunda bir sonuca varırlar. Her ne kadar hakem heyeti bir grubu galip ilan etse de burada unutulmaması gereken nokta şudur ki tartışmada üstün gelme, galip çıkma değil; düşünceleri hoşgörüyle karşılama esas olmalıdır.

Bu parçada bahsedilen tartışma türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • Münazara
 • Forum
 • Açık oturum
 • Konferans
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CADBBCDCBCDBCCDABCAA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Dil ve Anlatim 8 Online Test 9

Açık lise Test çöz 2016 Dil ve Anlatim 8 testimiz 11 - 12 haziran 2016 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2015 - 2016 yılı eğitim öğretim yılı 3. Dönem Dil ve Anlatim 8 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Dil ve Anlatim 8 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 3. Dönem Dil ve Anlatim 8 sınav soru ve cevapları 2016 yılında çıkmış sorulardır. 11 - 12 haziran 2016 tarihinde yapılan sınav soruları 2015 ve 2016 eğitim öğretim yılına aittir. Dil ve Anlatim 8 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Dil ve Anlatim 8 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Dil ve Anlatim 8 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Dil ve Anlatim 8 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Dil ve Anlatim 8 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Dil ve Anlatim 8 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Dil ve Anlatim 8 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 11 - 12 haziran 2016 tarahinde yapılan 2015 - 2016 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Dil ve Anlatim 8 dersi için geçme notu nedir ?

Dil ve Anlatim 8 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Dil ve Anlatim 8 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Dil ve Anlatim 8 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Dil ve Anlatim 8 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Dil ve Anlatim 8 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 22 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 16 mayıs 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Dil ve Anlatim 8 2016 3. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Dil ve Anlatim 8 soruları toplamda kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Dil ve Anlatim 8 3. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Dil ve Anlatim 8 testinin başarı yüzdesi %85. Sınava katılan öğrenci arasından sadece 0 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama INF puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Dil ve Anlatim 8 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Dil ve Anlatim 8 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler