GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 1 – Test 92016-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdaki davranışlardan hangisi ibadet kapsamında değerlendirilemez?

 • A) Çirkin ve kötü davranışlardan uzak durmak
 • B) İnsanların sevincini ve üzüntüsünü paylaşmak
 • C) Allah’ın rızasını kazanmak için güzel işler yapmak
 • D) Müslüman olmayan insanları toplumdan dışlamak
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi ibadetin yapılış amaçlarından biri değildir?

 • A) Allah’ın nimetlerine şükretmek
 • B) Toplumda saygınlık kazanmak
 • C) Cehennem azabından korunmak
 • D) Kulluk görevini yerine getirmek
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarındandır?

 • A) Başı mesh etmek
 • B) Boynu mesh etmek
 • C) Ağzı su ile çalkalamak
 • D) Besmele ile başlamak
SORU 4

Aşağıdakilerden hangisi teyemmümün şartlarındandır?

 • A) Başı mesh etmek
 • B) Yüzü mesh etmek
 • C) Ayakları mesh etmek
 • D) Ağzı ve burnu temizlemek
SORU 5

“Şayet yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı yerin ve göğün düzeni bozulurdu…’’
(Enbiyâ suresi, 22. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmaktadır?

 • A) Allah’ın birliğine
 • B) Kâinattaki düzene
 • C) Dünya’nın boş yere yaratılmadığına
 • D) Evrenin Allah tarafından yaratıldığına
SORU 6

Tanrı: Sadece kendisine inanılan, sadece kendisine ibadet edilen, ona ait vasıflar başkasına yakıştırılamayan tek yaratıcıdır.
Verilen tanım aşağıdaki inanma biçimlerinden hangisine aittir?

 • A) Politeizm
 • B) Ateizm
 • C) Monoteizm
 • D) Şirk
SORU 7

Kur’an-ı Kerim’de “yaratılanların en üstünü” olarak tanımlanan varlık aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Melek
 • B) Çin
 • C) Hayvan
 • D) İnsan
SORU 8

‘‘Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülemeyeceğinizi mi sandınız?’’
(Mü’minûn suresi, 115. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 • A) Yaratılışın bir amacı olduğuna
 • B) Ahiret hayatının gerçekliğine
 • C) Ahiret hayatının ebediliğine
 • D) İnsanı Allah’ın yarattığına
SORU 9

Cahiliye dönemi insanlarının çoğunun müşrik olarak adlandırılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Putların Allah’a ortak koşulması
 • B) Güçlü ve zenginlerin zayıfları ezmesi
 • C) Okuma yazma bilenlerin sayıca az olması
 • D) Kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesi
SORU 10

Hz. Peygamber’in, Hz. Mariye’den olan çocuğu hangisidir?

 • A) Abdullah
 • B) Rukiye
 • C) İbrahim
 • D) Zeynep
SORU 11

“Hira Mağarası”nın İslam tarihindeki önemi daha çok aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?

 • A) Mekke şehrinde yer alması
 • B) İlk vahyin burada nazil olması
 • C) Şehrin karmaşasından uzak ve sakin bir yer olması
 • D) Hz. Muhammed (sav.)’in inzivaya çekildiği yer olması
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in insani yönü ile ilgili değildir?

 • A) Ticaretle uğraşması
 • B) Çocuk sahibi olması
 • C) Allah’tan vahiy alması
 • D) Yetim olarak doğması
SORU 13

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in toplumsal barışa yönelik doğrudan attığı adımlardan biri değildir?

 • A) Hudeybiye Barış Antlaşmasını imzalaması
 • B) Muhacir-Ensar kardeşliğini tesis etmesi
 • C) Evs ve Hazreç kabilelerini barıştırması
 • D) Mescid-i Nebi’yi inşa ettirmesi
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi Medine’ye hicretin sonuçlarından biri değildir?

 • A) İslam’a davetin açıktan yapılmaya başlanması
 • B) Müslümanların ibadetlerini özgürce yerine getirmesi
 • C) Muhacirlerin, müşriklerin baskı ve zulümlerinden kurtulması
 • D) İslamiyet’in Medine ve çevresinde hızla yayılmaya başlaması
SORU 15

İslam tarihi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • A) İlk Cuma namazı Ranuna Vadisi’nde kılınmıştır.
 • B) Müşriklerle ilk savaş Uhud’da yapılmıştır.
 • C) İlk Mescid Kûba köyünde inşa edilmiştir.
 • D) İlk hicret Habeşistan’a yapılmıştır.
SORU 16

“Şüphesiz o Zikr’i biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz.’’
(Hicr suresi, 9. ayet)
Bu ayette “Zikr’’ kelimesi ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmiştir?

 • A) Hadisler
 • B) Melekler
 • C) Kıyamet
 • D) Kur’an-ı Kerim
SORU 17

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in ana konularından biri değildir?

 • A) İnanç
 • B) İbadet
 • C) Ahlâk
 • D) Hadis
SORU 18

Kur’an-ı Kerim’in ilk müfessiri aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hz. Osman
 • B) Hz. Muhammed (sav.)
 • C) Zeyd b. Sabit
 • D) Hz. Ebu Bekir
SORU 19

Kur’an-ı Kerim’i baştan sona okuyarak bitirmek anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hatim
 • B) Hafız
 • C) Tecvit
 • D) Meal
SORU 20

Kur’an-ı Kerim kaç sureden meydana gelmektedir?

 • A) 6666
 • B) 114
 • C) 30
 • D) 20
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DBABACDCACBCDABDDBAB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?