Din Kültürü 1 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki davranışlardan hangisi ibadet kapsamında değerlendirilemez?

 • Çirkin ve kötü davranışlardan uzak durmak
 • İnsanların sevincini ve üzüntüsünü paylaşmak
 • Allah’ın rızasını kazanmak için güzel işler yapmak
 • Müslüman olmayan insanları toplumdan dışlamak
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi ibadetin yapılış amaçlarından biri değildir?

 • Allah’ın nimetlerine şükretmek
 • Toplumda saygınlık kazanmak
 • Cehennem azabından korunmak
 • Kulluk görevini yerine getirmek
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarındandır?

 • Başı mesh etmek
 • Boynu mesh etmek
 • Ağzı su ile çalkalamak
 • Besmele ile başlamak
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi teyemmümün şartlarındandır?

 • Başı mesh etmek
 • Yüzü mesh etmek
 • Ayakları mesh etmek
 • Ağzı ve burnu temizlemek
Soru 5

“Şayet yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı yerin ve göğün düzeni bozulurdu…’’
(Enbiyâ suresi, 22. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisine vurgu yapılmaktadır?

 • Allah’ın birliğine
 • Kâinattaki düzene
 • Dünya’nın boş yere yaratılmadığına
 • Evrenin Allah tarafından yaratıldığına
REKLAM
Soru 6

Tanrı: Sadece kendisine inanılan, sadece kendisine ibadet edilen, ona ait vasıflar başkasına yakıştırılamayan tek yaratıcıdır.
Verilen tanım aşağıdaki inanma biçimlerinden hangisine aittir?

 • Politeizm
 • Ateizm
 • Monoteizm
 • Şirk
Soru 7

Kur’an-ı Kerim’de “yaratılanların en üstünü” olarak tanımlanan varlık aşağıdakilerden hangisidir?

 • Melek
 • Cin
 • Hayvan
 • İnsan
Soru 8

‘‘Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülemeyeceğinizi mi sandınız?’’
(Mü’minûn suresi, 115. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

 • Yaratılışın bir amacı olduğuna
 • Ahiret hayatının gerçekliğine
 • Ahiret hayatının ebediliğine
 • İnsanı Allah’ın yarattığına
Soru 9

Cahiliye dönemi insanlarının çoğunun müşrik olarak adlandırılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Putların Allah’a ortak koşulması
 • Güçlü ve zenginlerin zayıfları ezmesi
 • Okuma yazma bilenlerin sayıca az olması
 • Kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesi
Soru 10

Hz. Peygamber’in, Hz. Mariye’den olan çocuğu hangisidir?

 • Abdullah
 • Rukiye
 • İbrahim
 • Zeynep
Soru 11

“Hira Mağarası”nın İslam tarihindeki önemi daha çok aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?

 • Mekke şehrinde yer alması
 • İlk vahyin burada nazil olması
 • Şehrin karmaşasından uzak ve sakin bir yer olması
 • Hz. Muhammed (sav.)’in inzivaya çekildiği yer olması
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in insani yönü ile ilgili değildir?

 • Ticaretle uğraşması
 • Çocuk sahibi olması
 • Allah’tan vahiy alması
 • Yetim olarak doğması
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in toplumsal barışa yönelik doğrudan attığı adımlardan biri değildir?

 • Hudeybiye Barış Antlaşmasını imzalaması
 • Muhacir-Ensar kardeşliğini tesis etmesi
 • Evs ve Hazreç kabilelerini barıştırması
 • Mescid-i Nebi’yi inşa ettirmesi
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Medine’ye hicretin sonuçlarından biri değildir?

 • İslam’a davetin açıktan yapılmaya başlanması
 • Müslümanların ibadetlerini özgürce yerine getirmesi
 • Muhacirlerin, müşriklerin baskı ve zulümlerinden kurtulması
 • İslamiyet’in Medine ve çevresinde hızla yayılmaya başlaması
Soru 15

İslam tarihi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • İlk Cuma namazı Ranuna Vadisi’nde kılınmıştır.
 • Müşriklerle ilk savaş Uhud’da yapılmıştır.
 • İlk Mescid Kûba köyünde inşa edilmiştir.
 • İlk hicret Habeşistan’a yapılmıştır.
Soru 16

“Şüphesiz o Zikr’i biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz.’’
(Hicr suresi, 9. ayet)
Bu ayette “Zikr’’ kelimesi ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmiştir?

 • Hadisler
 • Melekler
 • Kıyamet
 • Kur’an-ı Kerim
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in ana konularından biri değildir?

 • İnanç
 • İbadet
 • Ahlâk
 • Hadis
Soru 18

Kur’an-ı Kerim’in ilk müfessiri aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hz. Osman
 • Hz. Muhammed (sav.)
 • Zeyd b. Sabit
 • Hz. Ebu Bekir
Soru 19

Kur’an-ı Kerim’i baştan sona okuyarak bitirmek anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hatim
 • Hafız
 • Tecvit
 • Meal
Soru 20

Kur’an-ı Kerim kaç sureden meydana gelmektedir?

 • 6666
 • 114
 • 30
 • 20
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DBABACDCACBCDABDDBAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?