Din Kültürü 2 – Test 9 2016-3. Dönem

SORU 1

“…Peygamber size ne verdiyse onu alın, size ne yasakladıysa ondan sakının…”
( Haşr suresi, 7. ayet)
Bu ayette insanların öncelikle hangi değere göre yaşamaları tavsiye edilmiştir?

 • Dinî
 • Örfi
 • Milli
 • Ahlaki
SORU 2

Aşağıdakilerden hangisi milletimizi bir arada tutan değerlerden biri değildir?

 • Vatan sevgisi
 • Doğa sevgisi
 • Ülkü birliği
 • İnanç birliği
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi “doğuştan kazanılan değerler“’in ortak özelliklerinden biri değildir?

 • Evrenseldirler.
 • Birleştiricidirler.
 • Genel kabul görmüşlerdir.
 • Kültürden kültüre değişiklik gösterirler.
SORU 4

İslam, aile kurmayı teşvik etmiş ve neslin korunması için bazı tedbirler almıştır.
Bu cümle İslam dininin korunmasını istediği beş temel ilkenin hangisi ile ilişkilidir?

 • Canın korunması
 • Malın korunması
 • Aklın korunması
 • Namusun korunması
SORU 5

Örf ve âdetler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

 • Örf ve âdetler yazılı olmayan kurallardır.
 • Örf ve âdetlerin oluşumunda dinin etkisi yoktur.
 • Hiçbir örf ve adet ahlaki değerlere ters düşmez.
 • İslam her türlü örf ve âdetin yaşatılmasını tavsiye etmiştir.
SORU R
SORU 6

İnsanın kendine özgü olan, az veya çok her zaman gözlenebilen davranış ve alışkanlıklarına ne denir?

 • Örf
 • Âdet
 • Kişilik
 • Değer
SORU 7

Aşağıdaki ifadelerden hangisi sanatsal değere örnek oluşturur?

 • Süslemeler camilere ayrı bir güzellik katmaktadır.
 • Sırları açıklamak kötü bir davranıştır.
 • Yalan söylemek günahtır.
 • Rüşvet haramdır.
SORU 8

“Kim zerre kadar hayır yapmışsa onun mükâfatını görür. Kim de zerre kadar kötülük işlemişse onun cezasını görür.”
(Zilzâl suresi, 7-8. ayetler)
Bu ayetlerden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz?

 • Kişi yaptığından sorumludur.
 • Şirk koşmak büyük günahtır.
 • İyilik yapmak ibadettir.
 • İnsan irade sahibidir.
SORU 9

Laiklik ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Laiklik ilk olarak İslam’ın yaygın olduğu Arap ülkelerinde ortaya çıkmıştır.
 • Batı’da laiklik ilkesinin kabul edilmesi kilisenin etkisini artırmıştır.
 • Laiklik, devletlerin dini kurumlar üzerindeki baskısına tepki olarak doğmuştur.
 • Batı ülkelerinde kilisenin baskıcı tutumu laik devlet anlayışının kabul edilmesinde etkili olmuştur.
SORU 10

• Horasan’da doğmuş, Nevşehir’de vefat etmiştir.
• Asıl adı Seyyid Muhammed bin İbrahim Ata’dır.
• Şiirlerinin toplandığı Makâlât adlı Arapça bir eseri vardır.
Hakkında bilgi verilen tasavvuf âlimi kimdir?

 • Mevlana
 • Yunus Emre
 • Hacı Bektaş Velî
 • Hacı Bayram Veli
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi laiklik ilkesi ile bağdaşmaz?

 • Dinde ruhbanlık anlayışının oluşmasını sağlamak
 • İnsanların dini eğitim almalarına izin vermek
 • Kişinin manevi hayatına müdahale etmemek
 • Dinin istismar edilmesine engel olmak
SORU 12

Aşağıdaki ayetlerden hangisi “dinin menfaat aracı olarak kullanılmasını engelleme” ile ilişkilendirilebilir?

 • “Şüphesiz, Allah katında din İslam’dır…” (Âl-i İmran suresi, 19. ayet)
 • “Dinde zorlama yoktur. Doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır…” (Bakara suresi, 256. ayet)
 • “…Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam’ı seçtim…” (Mâide suresi, 3. ayet)
 • “…Ayetlerimi az bir karşılığa değişmeyin ve bana karşı gelmekten sakının.” (Bakara suresi, 41. ayet)
SORU 13

Türklerin Müslüman Araplarla ilk karşılaşmaları aşağıdaki halifelerden hangisi döneminde olmuştur?

 • Hz. Ebu Bekir
 • Hz. Ömer
 • Hz. Osman
 • Hz. Ali
SORU 14

Aşağıdaki âlimlerden hangisi Ebû Hanife’nin talebelerinden biri değildir?

 • İmam Muhammed
 • İmam Ebû Yusuf
 • İmam Cafer-i Sadık
 • İmam Züfer
SORU 15

Aşağıdaki eserlerden hangisi İmam Maturidi’ye aittir?

 • el-Âlim ve’l-Müteallim
 • Te’vilatu’l- Kur’an
 • Divan-ı Hikmet
 • Mesnevi
SORU 16

İmam Eş’ari aşağıdaki alanların hangisinde daha çok tanınmıştır?

 • Siyer
 • Hadis
 • Kelam
 • Fıkıh
SORU 17

Ülkemizde aşağıdaki olaylardan hangisi diğerlerinden sonra gerçekleşmiştir?

 • Halifeliğin kaldırılması
 • Saltanatın kaldırılması
 • Cumhuriyet’in ilan edilmesi
 • Laiklik ilkesinin Anayasa’ya girmesi
SORU R
SORU 18

Yunus Emre’nin, dergâhında kırk yıl hizmet ettiği ve eğitim aldığı hocası kimdir?

 • Ahî Evran
 • Şems-i Tebrizi
 • Tapduk Emre
 • Şeyh Yusuf Hemadani
SORU 19

Kufi, sülüs ve nesih gibi çeşitleri bulunan sanat dalı hangisidir?

 • Hat
 • Ebru
 • Tezhip
 • Minyatür
SORU 20

“Hak Dini Kur’an Dili” adlı tefsir eserinin müellifi kimdir?

 • Konyalı Mehmet Vehbi Efendi
 • Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır
 • Süleyman Ateş
 • Fahreddin Razi
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
ABDDACABDCADBCBCDCAB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Din Kültürü 2 Online Test 9

Açık lise Test çöz 2016 Din Kültürü 2 testimiz 11 - 12 haziran 2016 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2015 - 2016 yılı eğitim öğretim yılı 3. Dönem Din Kültürü 2 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Din Kültürü 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 3. Dönem Din Kültürü 2 sınav soru ve cevapları 2016 yılında çıkmış sorulardır. 11 - 12 haziran 2016 tarihinde yapılan sınav soruları 2015 ve 2016 eğitim öğretim yılına aittir. Din Kültürü 2 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Din Kültürü 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Din Kültürü 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Din Kültürü 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Din Kültürü 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Din Kültürü 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Din Kültürü 2 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 11 - 12 haziran 2016 tarahinde yapılan 2015 - 2016 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Din Kültürü 2 dersi için geçme notu nedir ?

Din Kültürü 2 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Din Kültürü 2 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Din Kültürü 2 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Din Kültürü 2 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Din Kültürü 2 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 21 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Din Kültürü 2 2016 3. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Din Kültürü 2 soruları toplamda 7 kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Din Kültürü 2 3. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Din Kültürü 2 testinin başarı yüzdesi %66. Sınava katılan 7 öğrenci arasından sadece 5 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama 21.72 puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Din Kültürü 2 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Din Kültürü 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?