Din Kültürü 3 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Hasan Bey, bir resim sergisinde gördüğü tablonun güzelliği karşısında hayranlığını gizleyemez ve “Bunu yapan ressam ne kadar yetenekli bir sanatçıymış.” diyerek takdirlerini dile getirir.

Dünyadaki düzene ve tabiattaki güzelliklere bakan bir Müslümanın Hasan Bey’in yorumuna göre aşağıdakilerden hangisini söylemesi doğru olur?

 • Bu güzelliklerin kendiliğinden meydana gelmesi ne kadar da ilginç.
 • Bu mükemmel düzeni ve güzellikleri var eden yaratıcı ne kadar yücedir.
 • Tesadüf eseri bu düzenin meydan gelmesi hayranlık verici.
 • Bu güzelliklerin sonsuza dek var olacağını bilmek insana yaşama arzusu veriyor.
Soru 2

İslam dininin temelini oluşturan “Allah’ın varlığı ve birliği” inancı aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

 • İhsan
 • Tevhit
 • Takva
 • Tevekkül
Soru 3

“O, sizi (önce) topraktan, sonra az bir sudan, sonra ‘alaka’dan yaratan, sonra sizi anne karnından çocuk olarak çıkaran, sonra olgunluk çağına ulaşmanız, sonra da ihtiyarlamanız için yaşatandır…
(Mü’min suresi, 67. ayet)
Bu ayette Allah’ın sıfatlarından hangisi vurgulanmaktadır?

 • Tekvin
 • Kıdem
 • Basar
 • Bekâ
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi dua etmenin kişiye sağladığı faydalardan biri değildir?

 • Gönüllere ferahlık hissi vermesi
 • İsteklerin gerçekleşeceği ümidini artırması
 • Bunalımlara karşı koruyucu bir sağlık tedbiri olması
 • Kişide tembellik ve miskinlik duyguları uyandırması
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özellikleri arasında sayılamaz?

 • Cinsiyetleri yoktur.
 • İrade sahibi değildirler.
 • Ateşten yaratılmışlardır.
 • Kuvvetli ve süratli varlıklardırlar.
REKLAM
Soru 6

Aşağıdaki ayetlerin hangisi konusu itibariyle diğerlerinden farklıdır?

 • “…Ey Müminler! Hepiniz Allah’a tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz.” (Nur suresi, 31. ayet)
 • “Göklerin ve yerin gaybı Allah’a aittir, bütün işler O’na götürülür. O’na kulluk et ve O’na güven…” (Hûd suresi, 123. ayet)
 • “Rabbinizden bağışlanma dileyin; sonra O’na tövbe edin. Şüphesiz Rabbim çok merhametlidir, çok sevendir.” (Hûd suresi, 90. ayet)
 • “Ey iman edenler! Allah’a içtenlikle tövbe edin. Umulur ki, Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter… “ (Tahrîm suresi, 8. ayet)
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi gözle görülemeyen varlıklardan biri değildir?

 • Allah
 • Cinler
 • Melekler
 • Peygamberler
Soru 8

“(O peygamberi) apaçık belgeler ve kitaplarla gönderdik. İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman ve onların da üzerinde düşünmeleri için sana bu Kur’an’ı indirdik.”
(Nahl suresi, 44. ayet)
Bu ayette Kur’an’ın indiriliş amacı olarak aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • Okuyup anlamaya çalışmak
 • Ölülerin arkasından okumak
 • Düzgün ve tane tane okumak
 • Ezberleyip ibadetlerde uygulamak
Soru 9

• Sorumluluklarının farkında olur.
• Hesabını veremeyeceği iş ve davranışlardan kaçınır.
• Allah’ın huzurunda mahcup olmamak için ibadetlerini titizlikle yerine getirir.
Kişide bu davranışların oluşmasına en çok katkı sağlayan inanç aşağıdakilerden hangisidir?

 • Kader inancı
 • Melek inancı
 • Ahiret inancı
 • Peygamber inancı
Soru 10

• Allah’a, peygambere ve peygamberin getirdiği mesaja şüphe etmeden inanmaktır.
• Allah’a saygı ile boyun eğmek, emirlerine itaat etmek, Allah’ın insanlara verdiği sayısız nimetlere karşı şükran borcunu yerine getirmektir.
Tanımları verilen iki kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Hayır-Şer
 • Kaza-Kader
 • İnanç-İbadet
 • Sevap-Günah
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi ibadet olarak kabul edilmez?

 • Haset etmek
 • Namaz kılmak
 • Allah’ı zikretmek
 • Doğru sözlü olmak
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi farz olan ibadetlerden biri değildir?

 • Namaz kılmak
 • Zekat vermek
 • Umre yapmak
 • Oruç tutmak
Soru 13

“Sana vahyedilen Kitab’ı oku, namazı da dosdoğru kıl. Gerçekten namaz insanı hayâsızlıktan ve fenalıktan alıkoyar…”
(Ankebût suresi, 45. ayet)
Bu ayette, namazın Müslüman üzerindeki etkilerden hangisi vurgulanmaktadır?

 • İç huzuru sağlaması
 • Allah ile kul arasındaki bağları kuvvetlendirmesi
 • Kötülüklerden ve çirkin işlerden uzaklaştırması
 • Müslümanlar arası birlik ve beraberliği artırması
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi oruç ibadetinin amaçlarından biri değildir?

 • Aç ve yoksul insanların durumlarını anlamak
 • Müslümanları mal biriktirmeye teşvik etmek
 • Sahip olunan nimetlerin kıymetini bilmek
 • Sabırlı ve hoş görülü olmayı öğretmek
Soru 15

Aşağıdaki kişilerden hangisi zekât vermekle yükümlüdür?

 • Borç ve ihtiyaç fazlası 80 gr altın veya o değerde mala sahip olan
 • Borcunu ödeyebilecek kadar mala sahip olan
 • Kendi ihtiyacı için kullandığı bir arabaya sahip olan
 • Oturmak için satın alınan bir daireye sahip olan
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ı anlama ve yorumlamada sakınılması gereken hususlardan biridir?

 • Ayetlerin iniş sebeplerini göz önünde bulundurmak
 • İlahi bir kitap olduğunun farkında olmak
 • Anlam bütünlüğünü bozacak yorumlardan kaçınmak
 • Ayetleri kendi menfaat ve isteğine göre yorumlamak
Soru 17

Kur’an-ı Kerim’in en uzun ve en kısa suresi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Yasin-Fil
 • Fatiha-İhlas
 • Âli İmran-Nas
 • Bakara-Kevser
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi “salih amel” olarak kabul edilir?

 • Zamanı boşa geçirmek
 • Yapmayacağı şeyler için söz vermek
 • Yakınlara, yetimlere ve yoksullara yardım etmek
 • Kişinin hoşlanmayacağı şeyleri arkasından konuşmak
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.) için söylenemez?

 • Rahmettir.
 • Uyarıcıdır.
 • Örnektir.
 • Baskıcıdır.
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in peygamberlik yönü ile ilgili değildir?

 • Evlenip aile kurması
 • Kur’an’ı açıklaması
 • İnsanları uyarması
 • Vahiy alması
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
BBADCBDACCACCBADDCDA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?