GİRİŞ/KAYIT

Din Kültürü 6 – Test 92016-3. Dönem

SORU 1

İlk Diyanet İşleri Başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mehmet Görmez
 • B) Mehmet Nuri Yılmaz
 • C) Mehmet Rıfat Börekçi
 • D) Muhammed Hamdi Yazır
SORU 2

Aile ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

 • A) Çocukların geleceğe hazırlanmasında aile büyük rol oynar.
 • B) Sevgi ve şefkat ailede güven ortamının oluşmasını sağlar.
 • C) Ailelerin huzur ve mutluluğu, toplumun huzur ve mutluluğuna katkı sağlar.
 • D) Mutlu bir aile ortamının oluşması, çocukların davranışlarında tamamen özgür bırakılmasına bağlıdır.
SORU 3

• Yahudilikte evlilik dini bir gerekliliktir.
• Hristiyanlıkta iffeti korumanın ve nesli sürdürmenin yolu evlilikten geçer.
• Hinduizm’de evlilik kadın ile erkek arasında ölüme kadar süren bir anlaşmadır.
• İslam’da evlilik hem neslin devam etmesi için bir vesile hem de kişiyi günahlardan koruyan bir vasıtadır.
Bu açıklamalara göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • A) İlahi dinlerde boşanma haramdır.
 • B) Farklı din ve inançlarda evlilik vardır ve teşvik edilmiştir.
 • C) Evliliğin tek amacı neslin korunmasıdır.
 • D) Bütün dinlerde evlilik zorunlu tutulmuştur.
SORU 4

“Hz. Peygamber’in, torunları Hasan ve Hüseyin ile oynaması, onları sırtına bindirmesi, öpüp koklaması” aile içi iletişimde aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur?

 • A) Disipline
 • B) Kararlılığa
 • C) Sevgi ve şefkate
 • D) Büyüklere saygıya
SORU 5

“Rabb’in, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana-babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine ‘öf’ bile deme; onları azarlama; ikisine de güzel söz söyle.”
(İsrâ suresi, 23. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi emredilmektedir?

 • A) Peygambere itaat edilmesi
 • B) Küçüklere sevgi ve şefkat ile davranılması
 • C) Anne, babaya saygı ve merhamet gösterilmesi
 • D) Eşlerin birbirlerinin haklarına riayet etmesi
SORU 6

Aşağıdaki hadislerden hangisi ailede çocuk eğitiminin önemi ile ilgili değildir?

 • A) “Sizin en hayırlınız, kadınlarınıza karşı en iyi davrananızdır.”
 • B) “Çocuklarınıza hoşça davranın ve onları güzel terbiye edin.”
 • C) “Hiçbir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir bağışta bulunmamıştır.”
 • D) “Çocukları sevin, onlara karşı şefkatli olun, onlara verdiğiniz sözü harfiyen yerine getirin…”
SORU 7

Aşağıdaki ayet ve hadislerden hangisi akrabalık ilişkileri ile ilgili değildir?

 • A) “Yakınları ile ilgisini kesen kimse cennete giremez.” (Hadis)
 • B) “İyiliğin en mükemmeli, bir adamın baba dostunu, hısım ve akrabalarını gözetmesidir.” (Hadis)
 • C) “…akrabalık haklarına riayetsizlikten sakının…” (Nisa suresi, 1. ayet)
 • D) Allah’a ve ahiret gününe inanan kişi misafirine ikramda bulunsun…” (Hadis)
SORU 8

Diyanet İşleri Başkanlığı aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

 • A) Başbakanlık
 • B) İçişleri Bakanlığı
 • C) Kültür Bakanlığı
 • D) Millî Eğitim Bakanlığı
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi ailede çocuğa kazandırılması gereken davranışlardan biri değildir?

 • A) Bencillik ve duyarsızlık
 • B) Görev ve sorumluluk
 • C) Sevgi ve merhamet
 • D) Şefkat ve hoşgörü
SORU 10

Ülkemizde halka dini hizmetler vermekle görevli en yetkili kurum aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) İlahiyat Fakülteleri
 • B) Diyanet İşleri Başkanlığı
 • C) Vakıflar Genel Müdürlüğü
 • D) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
SORU 11

Diyanet İşleri Başkanlığının en yüksek karar ve danışma organı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • B) Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu
 • C) Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • D) Din İşleri Yüksek Kurulu
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığının görevlerinden biri değildir?

 • A) Halkı dini konularda bilgilendirmek
 • B) İlahiyat Fakültelerinin açılmasına onay vermek
 • C) Dini konularda yayın faaliyetleri yürütmek
 • D) Din hizmeti sunan kurum ve kuruluşların faaliyetlerini izlemek ve değerlendirmek
SORU 13

“Cami ve mescitlerde din hizmetlerini yürütmek, dini konularda toplumu bilgilendirmek ve cemaate namaz kıldırmakla görevli olan kişi’’ aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Vaiz
 • B) Müftü
 • C) Kitabu’t Tevhit
 • D) Müezzin-Kayyım
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi bulunduğu il ya da ilçede din hizmetlerinin yürütülmesinden birinci derecede sorumludur?

 • A) Vaiz
 • B) Müftü
 • C) Müezzin
 • D) Kitabu’t Tevhit
SORU 15

“Bayram ve Cuma namazlarında, insanları dini konuda aydınlatmak ve onlara dini mesajlar vermek amacı ile camilerde yapılan konuşmaya” ne ad verilir?

 • A) Dua
 • B) Mevlid
 • C) Nasihat
 • D) Hutbe
SORU 16

Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyeti içerisinde doğup gelişen sanat dallarından biridir?

 • A) Ebru
 • B) Müzik
 • C) Resim
 • D) Heykelcilik
SORU 17

• “…Allah her şeyi yaratmış, ona ölçü, biçim ve düzen vermiştir.”
(Furkân suresi, 2. ayet)
• “Biz insanı en güzel biçimde yarattık.”
(Tin suresi, 4. ayet)
• “…Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı…
(Teğâbun suresi, 3. ayet)
Bu ayetlerin ortak konusu aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Yaratılış ve estetik
 • B) Varlık ve yokluk
 • C) İman ve ibadet
 • D) Ahlak ve din
SORU 18

İslam tarihinde ilk yapılan mescit aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Mescid-i Nebi
 • B) Kûba Mescidi
 • C) Mescid-i Haram
 • D) Mescid-i Kıbleteyn
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf edebiyatının önemli isimlerinden biri değildir?

 • A) Hacı Bayram-ı Veli
 • B) Süleyman Çelebi
 • C) Hamit Aytaç
 • D) Yunus Emre
SORU 20

Kâğıt veya deri üzerine yapılan, ışık, gölge ve derinliği olmayan küçük boyutlu ve renkli resimlerdir.
Tanımı verilen sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Hat
 • B) Ebru
 • C) Tezhip
 • D) Minyatür
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CDBCCADAABDBCBDAABCD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?