GİRİŞ/KAYIT

Seçmeli Ekonomi 1 – Test 92016-3. Dönem

SORU 1

Ekonominin tanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 • A) İnsanların ihtiyaçları sınırlıdır.
 • B) Ekonominin temeli bolluk olayıdır.
 • C) İhtiyaçlar mallardan çok daha fazladır.
 • D) İhtiyaçları karşılayan araçlar (mallar) sınırsızdır.
SORU 2

“Doğruluğu tartışmasız kabul edilen bazı temel varsayımlardan hareket ederek bunların tek olaylara uygulanmasıdır.”
Verilen tanım ekonomi biliminde hangi yöntemle ilgilidir?

 • A) Tümevarım yöntemi
 • B) Tümdengelim yöntemi
 • C) Karma yöntem
 • D) Tartışma yöntemi
SORU 3

Bir toplumda belirli bir sürede üretilen malların üretime katkıda bulunan etkenlerin sahipleri arasında dağılımını ifade eden klasik sınıflama türü aşağıdakilerden hangisidir?

 • A) Üretim
 • B) Değişim
 • C) İnkisam
 • D) Tüketim
SORU 4

Girişimcinin üretim faaliyetine katılmasının karşılığı olarak elde ettiği gelire ne ad verilir?

 • A) Kâr
 • B) Faiz
 • C) Ücret
 • D) Maaş
SORU 5

Çalışmak isteyen herkese iş alanı sağlanması, var olan kaynakların tam ve etkili şekilde kullanılması, ekonomi politikasının başlıca hedeflerinden hangisi ile ilgilidir?

 • A) Tam istihdam
 • B) Ekonomik denge
 • C) Hakça gelir dağılımı
 • D) Ekonomik büyüme ve kalkınma
SORU 6

Sanayide kumaşın hazır elbise hâline getirilerek faydasının arttırılması aşağıda verilen üretim faaliyetlerinden hangisi ile ilgilidir?

 • A) Şekil faydası yaratan üretim faaliyetleri
 • B) Mekân faydası yaratan üretim faaliyetleri
 • C) Zaman faydası meydana getiren üretim faaliyetleri
 • D) Mülkiyet faydası meydana getiren üretim faaliyetleri
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi kültürel mal olarak kabul edilir?

 • A) Televizyon
 • B) Otomobil
 • C) Konut
 • D) Ekmek
SORU 8

Malların ihtiyaçları karşılama imkânı aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

 • A) Fayda
 • B) Servet
 • C) Değer
 • D) Mal
SORU 9

Aşağıdakilerden hangisi bazı ihtiyaçlar arasında ikame olayının gelişmesine bir örnek olarak gösterilemez?

 • A) Arpa ve çavdar karışımı ekmeğin, buğday ekmeğinin yerini alması
 • B) Pekmezin, şekerin yerine konması
 • C) Sentetik kumaşların, yünün ve pamuğun yerini alması
 • D) Et, sebze ve süt ihtiyaçlarının, şeker ihtiyacının yerine geçmesi
SORU 10

Aşağıdakilerden hangisi üretimin başlıca faktörlerinden değildir?

 • A) Sermaye
 • B) Girişimci
 • C) Piyasa
 • D) İş gücü
SORU 11

Aşağıdakilerden hangisi rekabetin olumsuz yönlerinden biridir?

 • A) İşletmelerin gelişmesine katkı sağlaması
 • B) Bazen kalitenin düşmesine neden olması
 • C) Yeni üretim yöntemlerini geliştirmesi
 • D) Fiyatların düşmesine neden olması
SORU 12

Üretim miktarına göre belirlenen ücrete ne denir?

 • A) Zamana göre ücret
 • B) Parça başına ücret
 • C) Gerçek ücret
 • D) Ayni ücret
SORU 13

Bir madenin değişik alanlarda farklı maliyetle çıkarılıp aynı fiyatla satılması hangi rantı oluşturur?

 • A) Şehir rantını
 • B) Mevki rantını
 • C) Maden rantını
 • D) Toprak rantını
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi vasıfsız emeğe bir örnektir?

 • A) Mobilyacılık
 • B) Terzilik
 • C) Temizlikçilik
 • D) Kunduracılık
SORU 15

I- Faiz
II- Bağış
III- Rant
IV- Miras
V- Ücret
Gelirin özelliklerine göre yukarıdakilerden hangisi/hangileri ekonomide gelir kabul edilir?

 • A) Yalnız V
 • B) II – IV
 • C) I – II – IV
 • D) I – III – V
SORU 16

Üretime toprağı ile katılan bir insanın, elde edilen gelirden aldığı paya ne ad verilir?

 • A) Rant
 • B) Ücret
 • C) Faiz
 • D) Kâr
SORU 17

İnsanların mal ve hizmet üretiminde kullandıkları zihinsel ve bedensel faaliyetlere ne ad verilir?

 • A) Emek
 • B) Sermaye
 • C) Tüketim
 • D) Üretim
SORU 18

Aşağıdaki bankalardan hangisi kâğıt para basma yetkisine sahiptir?

 • A) Halk Bankası
 • B) Ziraat Bankası
 • C) Merkez Bankası
 • D) Vakıflar Bankası
SORU 19

Aşağıdakilerden hangisi enflasyonun nedenlerinden biridir?

 • A) Faiz oranlarının düşmesi
 • B) Ürün maliyetlerinin azalması
 • C) Dolaşımdaki para miktarının artması
 • D) Mal ve hizmet üretiminin artması
SORU 20

Özel sektörün yetersiz kalması sonucu ekonomik alanda Cumhuriyetin ilk yıllarında uygulanan Atatürk ilkesi hangisidir?

 • A) Halkçılık
 • B) Milliyetçilik
 • C) İnkılapçılık
 • D) Devletçilik
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CBCCAACADCBBCCDAACCD
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?