Felsefe 2 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdaki kavramlardan hangisi “bireyi eylemleri hakkında bir yargıda bulunmaya zorlayan duygu, iç mahkeme” diye tanımlanır?

 • İyilik
 • Erdem
 • Vicdan
 • Özgürlük
Soru 2

Cansız varlıkların ve hayvanların özgürlüğünden söz edilemez. Yere bırakılan bir taşın düşmekten başka seçeneği olamaz. Bundan dolayı, özgürlük yalnızca insana mahsustur.
Bu parçadan çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

 • Özgürlük iradeye bağlı değildir.
 • İnsan özgür olmadan mutlu olamaz.
 • Sadece insan seçimlerini kendisi yapabilir.
 • Cansız varlıklar insanları yönlendirebilir.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi “ahlaki eylemin amacı nedir?” sorusuna verilmiş bir cevap değildir?

 • Ödev
 • Fayda
 • Mutluluk
 • Kötülük
Soru 4

İnsanın doğası gereği bencil olduğu için, ahlakta da egemen olan şeyin insanın çıkarı olduğunu ve bundan dolayı da evrensel ahlak yasasının olmadığını savunan görüş hangisidir?

 • Egoizm
 • Anarşizm
 • Hedonizm
 • Utilitarizm
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi ahlaki bir yargıdır?

 • Su 100 °C’de kaynar.
 • Yalan söylemek günahtır.
 • Hırsızlık yapmak kötüdür.
 • Orhan Veli’nin şiirleri güzeldir.
REKLAM
Soru 6

I. Kötülük bilgisizlikten ileri gelir.
II. Ahlaki eylemin amacı mutluluktur.
III. İyi ideası iyiliğin özünü oluşturur.
Yukarıdaki görüşlerden hangileri Sokrates’e aittir?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin konuları arasında yer almaz?

 • Birey devlet ilişkisi
 • Bilginin değeri
 • Din devlet ilişkileri
 • Yönetimin geçerlilik ölçütleri
Soru 8

Toplumda bir süre sonra çözülmelere ve toplumsal yaşamın sürdürülememesine neden olan düzensizlik hâli aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

 • Düzen
 • Ütopya
 • Bürokrasi
 • Karmaşa
Soru 9

Max Weber’e göre kaynağını yazılı hukuk kurallarından alan ve bu kuralların yönetilenleri olduğu kadar, yönetenleri de bağladığı otorite biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dinsel otorite
 • Karizmatik otorite
 • Geleneksel otorite
 • Demokratik otorite
Soru 10

Seçme seçilme hakkı, bireyin temel haklarından hangisinin kapsamına girer?

 • Siyasal Haklar
 • Kişisel Haklar
 • Toplumsal Haklar
 • Ekonomik haklar
Soru 11

“Nasıl doğada güçlüler kazanıyorsa, hukukta da adalet güçlüden yana olmalıdır.” görüşü aşağıdaki yargılardan hangisine ters düşer?

 • Doğal hukuk pozitif hukuktan üstündür.
 • Güçlü güçsüzden daha çok şeye sahip olmalıdır.
 • Doğal olan toplumsal olandan daha değerlidir.
 • İdeal düzen insanlar arasında tam bir eşitliğin sağlandığı düzendir.
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi ideal düzenin eşitlikle kurulabileceğini savunan yaklaşıma ait bir görüş olamaz?

 • Eşitlik sağlandığında özgürlük de sağlanacaktır.
 • Üretim araçları toplumun ortak mülkiyeti olmalıdır.
 • Eşitlik insanların kendilerini geliştirmelerine engel olur.
 • Eşitsizlik toplumun ve devletin bütünlüğünü tehlikeye atar.
Soru 13

Aşağıdaki ütopyalardan hangisi teknolojinin olumsuz etkisine karşı insanları uyarma amacı taşımaktadır?

 • Ütopya
 • Yeni Dünya
 • Güneş Ülkesi
 • Erdemli Toplum
REKLAM
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi “Güzellik nedir, ortak bir güzellik anlayışı var mıdır?” gibi soruları yanıtlamaya çalışır?

 • Estetik
 • Ontoloji
 • Psikoloji
 • Epistemoloji
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi sanatı “yaratma” olarak açıklayan düşünceye ait bir görüştür?

 • Sanat insanı kaygılardan uzaklaştırır.
 • Sanatçı eserinde ideaları yansıtmalıdır.
 • Sanatçı yaratıcı gücünü kullanarak sanat eserini oluşturur.
 • İnsan ancak sanat eserinde tam olarak özgürlüğe kavuşur.
Soru 16

Sanat eseriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Tektir, aynısı tekrarlanamaz.
 • Tanrı yaratımı olan ürünlerdir.
 • Değerlere ilişkin mesajlar verebilir.
 • Alımlayıcısında estetik bir duygu oluşturur.
Soru 17

Estetik yargıların kişiden kişiye değişmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Beğenilerin farklı olması
 • Sanat eserlerinin kalıcı olması
 • Estetik yargıların zamanla değişebilmesi
 • Doğa ile sanattaki güzelin aynı olmaması
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin ele aldığı, Tanrı’nın varlığı ile ilgili sorulardan değildir?

 • Tanrı var mıdır?
 • Ölüm bir son mudur?
 • Tanrı’nın varlığı kanıtlanabilir mi?
 • Tanrı içkin midir, yoksa aşkın mıdır?
Soru 19

Bu kanıtlamaya göre, tüm insanlar iyilik yapmaya eğilimlidir. Bu yasa öğrenilmemiştir. Vicdanlarımızda hazır olarak bulunur. Bunu insanlara kazandıran da Tanrı’dır.
Yukarıda Tanrı’nın varlığı ile ilgili kanıtlardan hangisi açıklanmıştır?

 • Ereklilik kanıtı
 • Ontolojik kanıt
 • Kozmolojik kanıt
 • Ahlaki kanıt
Soru 20

Tanrı’nın varlığını kabul etmekle birlikte, evreni yaratıp bir daha müdahale etmediğini savunan bu yüzden de kutsal kitap, vahiy, peygamber gibi kavramları reddeden görüş aşağıdakilerden hangisidir?

 • Teizm
 • Deizm
 • Panteizm
 • Agnostisizm
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
CCDACABDDADCBACBABDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?