Felsefe 2 – Test 9 2016-3. Dönem

SORU 1

Aşağıdaki kavramlardan hangisi “bireyi eylemleri hakkında bir yargıda bulunmaya zorlayan duygu, iç mahkeme” diye tanımlanır?

 • İyilik
 • Erdem
 • Vicdan
 • Özgürlük
SORU 2

Cansız varlıkların ve hayvanların özgürlüğünden söz edilemez. Yere bırakılan bir taşın düşmekten başka seçeneği olamaz. Bundan dolayı, özgürlük yalnızca insana mahsustur.
Bu parçadan çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

 • Özgürlük iradeye bağlı değildir.
 • İnsan özgür olmadan mutlu olamaz.
 • Sadece insan seçimlerini kendisi yapabilir.
 • Cansız varlıklar insanları yönlendirebilir.
SORU 3

Aşağıdakilerden hangisi “ahlaki eylemin amacı nedir?” sorusuna verilmiş bir cevap değildir?

 • Ödev
 • Fayda
 • Mutluluk
 • Kötülük
SORU 4

İnsanın doğası gereği bencil olduğu için, ahlakta da egemen olan şeyin insanın çıkarı olduğunu ve bundan dolayı da evrensel ahlak yasasının olmadığını savunan görüş hangisidir?

 • Egoizm
 • Anarşizm
 • Hedonizm
 • Utilitarizm
SORU 5

Aşağıdakilerden hangisi ahlaki bir yargıdır?

 • Su 100 °C’de kaynar.
 • Yalan söylemek günahtır.
 • Hırsızlık yapmak kötüdür.
 • Orhan Veli’nin şiirleri güzeldir.
SORU R
SORU 6

I. Kötülük bilgisizlikten ileri gelir.
II. Ahlaki eylemin amacı mutluluktur.
III. İyi ideası iyiliğin özünü oluşturur.
Yukarıdaki görüşlerden hangileri Sokrates’e aittir?

 • I ve II
 • I ve III
 • II ve III
 • I, II ve III
SORU 7

Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin konuları arasında yer almaz?

 • Birey devlet ilişkisi
 • Bilginin değeri
 • Din devlet ilişkileri
 • Yönetimin geçerlilik ölçütleri
SORU 8

Toplumda bir süre sonra çözülmelere ve toplumsal yaşamın sürdürülememesine neden olan düzensizlik hâli aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

 • Düzen
 • Ütopya
 • Bürokrasi
 • Karmaşa
SORU 9

Max Weber’e göre kaynağını yazılı hukuk kurallarından alan ve bu kuralların yönetilenleri olduğu kadar, yönetenleri de bağladığı otorite biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

 • Dinsel otorite
 • Karizmatik otorite
 • Geleneksel otorite
 • Demokratik otorite
SORU 10

Seçme seçilme hakkı, bireyin temel haklarından hangisinin kapsamına girer?

 • Siyasal Haklar
 • Kişisel Haklar
 • Toplumsal Haklar
 • Ekonomik haklar
SORU 11

“Nasıl doğada güçlüler kazanıyorsa, hukukta da adalet güçlüden yana olmalıdır.” görüşü aşağıdaki yargılardan hangisine ters düşer?

 • Doğal hukuk pozitif hukuktan üstündür.
 • Güçlü güçsüzden daha çok şeye sahip olmalıdır.
 • Doğal olan toplumsal olandan daha değerlidir.
 • İdeal düzen insanlar arasında tam bir eşitliğin sağlandığı düzendir.
SORU 12

Aşağıdakilerden hangisi ideal düzenin eşitlikle kurulabileceğini savunan yaklaşıma ait bir görüş olamaz?

 • Eşitlik sağlandığında özgürlük de sağlanacaktır.
 • Üretim araçları toplumun ortak mülkiyeti olmalıdır.
 • Eşitlik insanların kendilerini geliştirmelerine engel olur.
 • Eşitsizlik toplumun ve devletin bütünlüğünü tehlikeye atar.
SORU 13

Aşağıdaki ütopyalardan hangisi teknolojinin olumsuz etkisine karşı insanları uyarma amacı taşımaktadır?

 • Ütopya
 • Yeni Dünya
 • Güneş Ülkesi
 • Erdemli Toplum
SORU 14

Aşağıdakilerden hangisi “Güzellik nedir, ortak bir güzellik anlayışı var mıdır?” gibi soruları yanıtlamaya çalışır?

 • Estetik
 • Ontoloji
 • Psikoloji
 • Epistemoloji
SORU 15

Aşağıdakilerden hangisi sanatı “yaratma” olarak açıklayan düşünceye ait bir görüştür?

 • Sanat insanı kaygılardan uzaklaştırır.
 • Sanatçı eserinde ideaları yansıtmalıdır.
 • Sanatçı yaratıcı gücünü kullanarak sanat eserini oluşturur.
 • İnsan ancak sanat eserinde tam olarak özgürlüğe kavuşur.
SORU 16

Sanat eseriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 • Tektir, aynısı tekrarlanamaz.
 • Tanrı yaratımı olan ürünlerdir.
 • Değerlere ilişkin mesajlar verebilir.
 • Alımlayıcısında estetik bir duygu oluşturur.
SORU 17

Estetik yargıların kişiden kişiye değişmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 • Beğenilerin farklı olması
 • Sanat eserlerinin kalıcı olması
 • Estetik yargıların zamanla değişebilmesi
 • Doğa ile sanattaki güzelin aynı olmaması
SORU R
SORU 18

Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin ele aldığı, Tanrı’nın varlığı ile ilgili sorulardan değildir?

 • Tanrı var mıdır?
 • Ölüm bir son mudur?
 • Tanrı’nın varlığı kanıtlanabilir mi?
 • Tanrı içkin midir, yoksa aşkın mıdır?
SORU 19

Bu kanıtlamaya göre, tüm insanlar iyilik yapmaya eğilimlidir. Bu yasa öğrenilmemiştir. Vicdanlarımızda hazır olarak bulunur. Bunu insanlara kazandıran da Tanrı’dır.
Yukarıda Tanrı’nın varlığı ile ilgili kanıtlardan hangisi açıklanmıştır?

 • Ereklilik kanıtı
 • Ontolojik kanıt
 • Kozmolojik kanıt
 • Ahlaki kanıt
SORU 20

Tanrı’nın varlığını kabul etmekle birlikte, evreni yaratıp bir daha müdahale etmediğini savunan bu yüzden de kutsal kitap, vahiy, peygamber gibi kavramları reddeden görüş aşağıdakilerden hangisidir?

 • Teizm
 • Deizm
 • Panteizm
 • Agnostisizm
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
CCDACABDDADCBACBABDB
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.

Açık lise Felsefe 2 Online Test 9

Açık lise Test çöz 2016 Felsefe 2 testimiz 11 - 12 haziran 2016 tarihinde gerçekleştirilen Açık lise sınavı 2015 - 2016 yılı eğitim öğretim yılı 3. Dönem Felsefe 2 sınavı vardır.Kategorisinde 2014, yılı, 2015 yılı, 2016 yılı, 2017 yılı, 2018 yılı, 2019 yılı Felsefe 2 dersine ait çıkmış sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Açık lise 3. Dönem Felsefe 2 sınav soru ve cevapları 2016 yılında çıkmış sorulardır. 11 - 12 haziran 2016 tarihinde yapılan sınav soruları 2015 ve 2016 eğitim öğretim yılına aittir. Felsefe 2 test çöz etiketi ilede ulaşabilirsiniz.

Açık lise Felsefe 2 Test Çöz başlıklı testimizi ücretsiz olarak çözebilirsiniz. Bu sitede yer alan Açık lise Tv Felsefe 2 soruları ve cevapları testleri çözerek görebilirsiniz. Mobil telefonlarınızdan da Felsefe 2 çıkmış sınav sorularını çözebilirsiniz. 1, 2 ve 3. dönemlere ait Felsefe 2 geçmiş dönem sınav sorularını ve cevaplarını bu test üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Online Testimizde Açık lise mobil test çöz olarak ta bulabilirsini. Yada Açık lise - Theinek şeklinde de bulabilirsiniz. test çöz ve Açık lise ile en çok soru çözümü yapılan internet sitemizde ki sorular yeni müfredata uygundur. Felsefe 2 mobil test çöz online testimizde siz değerli öğrencilere başarılar dileriz.

Felsefe 2 Kaç sorudur?

Açık öğretim lisesi 11 - 12 haziran 2016 tarahinde yapılan 2015 - 2016 eğitim öğretim yılına ait testimizde Toplam 20 soru vardır.

Aöl Felsefe 2 dersi için geçme notu nedir ?

Felsefe 2 sınavı için veya diğer Açık lise sınavları için en az 9 soruya doğru cevap verdiğiniz de Felsefe 2 dersini geçmiş olursunuz.

Aöl Felsefe 2 dersinde doğru sorular yanlışları götürüyor mu ?

Açık öğretim lisesinde ve mesleki Açık öğretim lisesi Felsefe 2 sınavında yanlış cevaplar doğru cevapları götürmüyor. Bu yüzden boş soru bırakmayınız.

Aöl ve Maöl Felsefe 2 Soruları ne zaman eklendi?

Sitemizde yer alan açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesine ait sorular 21 temmuz 2016 tarihinde siteye eklenmiş olup Aöl ve Maöl soruları en son 03 nisan 2019 tarihinde güncellenmiştir.

Felsefe 2 2016 3. Dönem soruları kaç kez çözüldü ?

Açık lise Felsefe 2 soruları toplamda kez çözüldü.

Aöl ve Maöl Felsefe 2 3. Dönem online testinin başarı yüzdesi nedir ?

Açık lise sitemiz Theinek.Com ve Açık lise için hazırlanmış en iyi mobil uygulamamız olan 2019 Açık lise - Theinek üzerinden sağlanan veriler doğrultusunda Felsefe 2 testinin başarı yüzdesi %63. Sınava katılan öğrenci arasından sadece 0 tanesi 45 Puan ve üzeri ( ortalama INF puan ) alarak sınavı başarıyla tamamlamış oldu.

Felsefe 2 Online Testlerine nereden ulaşabilirim ?

Açık lise Felsefe 2 dersine ait diğer dönem sınav sorularını Buraya tıklayarak görebilirsiniz.

Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?

0 kişi oy kullandı
Online Testler