Fıkıh 2 Dersi 2015 - 2016 Yılı 3. Dönem Sınavı
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi sadece maddi temizliğe örnektir?

 • Gusül abdesti almak
 • Namaz abdesti almak
 • Günahlardan kaçınmak
 • Elbiseyi kirden arındırmak
Soru 2

Lohusâlık hali ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • Kadın, doğum yaptıktan sonraki kırk günlük surede lohusa kabul edilir.
 • Lohusalık hâlinin sona ermesinden sonra gusül abdesti almak şarttır.
 • Lohusa kadınların tutamadıkları oruçları kaza etmeleri gerekmez.
 • Lohusa kadınların kılamadıkarı namazlarını kaza etmelerine gerek yoktur.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi namazın dışındaki farzlarından biridir?

 • Niyet
 • Kıyam
 • Kıraat
 • Secde
Soru 4

Özür durumu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 • İslam’ın mükelleflere sağladığı kolaylık prensibinin bir gereğidir.
 • Özür sahibinin bir vakit için aldığı abdest diğer vakit girince bozulur.
 • Özür hâlinin oluşması için özrün bir namaz boyunca devam etmesi gerekir.
 • Özür sahibinin abdesti özrü dışında bir sebepten dolayı bozulsa bile abdestli sayılır.
Soru 5

Aşağıdaki davranışlardan hangisi namazı bozar?

 • Namazın vaciplerinden birini geciktirmek
 • Namazın sünnetlerinden birini unutmak
 • Namazın farzlarından birini terk etmek
 • Namaz içinde tilavet secdesi yapmak
REKLAM
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi sünnet namazlardandır?

 • Cuma namazı
 • Terâvih namazı
 • Cenaze namazı
 • Beş vakit namaz
Soru 7

Ramazan Bayramı’nın 5 Temmuz’a denk geldiği bir senede gelecek yıl hangi tarihte olması muhtemeldir?

 • 15 Temmuz
 • 16 Temmuz
 • 15 Haziran
 • 24 Haziran
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi sadece ramazan ayına özgüdür?

 • İftar etmek
 • Sahur yapmak
 • Hatim okumak
 • Fıtır sadakası vermek
Soru 9

Aşağıdaki oruçlardan hangisi farzdır?

 • Aşure orucu
 • Kaza orucu
 • Şevval orucu
 • Muharrem orucu
Soru 10

Aşağıdaki günlerin hangilerinde oruç tutmak mekruhtur?

 • Kurban Bayramı günleri
 • Muharrem ayının 9 ve 10. günleri
 • Her kameri ayın 13, 14 ve 15. günleri
 • Her haftanın pazartesi ve perşembe günleri
Soru 11

Kefaret orucu, farz bir orucun _________ bozulması hâlinde bu durumun telafisi için tutulan oruçtur.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 • özürsüz
 • hata ile
 • unutarak
 • mazeret sebebiyle
Soru 12

Zekâta tabi olan malın artıcı bir özelliğe sahip olmasına ne denir?

 • Temel ihtiyaç
 • Tam mülkiyet
 • Nisab
 • Nema
Soru 13

Aşağıdaki malların hangisinden zekât verilmez?

 • Sığır ve manda
 • Altın ve nakit para
 • Temel ihtiyaç maddeleri
 • Getirisi olan gayrimenkuller
REKLAM
Soru 14

Normal durumlarda yasak olmayan bir davranışın, hac ve umre ibadeti yerine getirilirken geçici olarak yasak kabul edilmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

 • Mikat
 • İhram
 • Tavaf
 • Telbiye
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarındandır?

 • Tavaf etmek
 • Kurban kesmek
 • Şeytan taşlamak
 • Mescid-i Nebi’yi ziyaret etmek
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi hac ile umre arasındaki farklardan biridir?

 • İhrama girmek
 • Vakfe yapmak
 • Tavaf etmek
 • Sa’y yapmak
Soru 17

Aşağıdaki özelliklerden hangisi bir hayvanın kurban edilmesine engel değildir?

 • Kulağının delik olması
 • İki gözünün kör olması
 • Yaşını doldurmamış olması
 • Azalarından birinin eksik olması
Soru 18

I. Allah rızası için yapılması
II. Sadece mal ile yapılabilmesi
III. Mal veya beden ile yapılabilmesi
IV. Zaman ve miktarının belirli olması
Zekât ve sadaka ile ilgili verilen özelliklerden hangileri sadece zekâta aittir?

 • I ve II
 • II ve III
 • II ve IV.
 • III ve IV.
Soru 19

Hz. Peygamber, işleri ehil insanlara vermeyi tavsiye ederdi.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu tavsiyeye uygun değildir?

 • Askerlik eğitimi alan bir kişiyi komutan atamak
 • Hastalık durumunda doktora başvurmak
 • Dini bilgisi yeterli olmayan bir kişiyi imam – hatip yapmak
 • Anlaşmazlık durumlarında avukata danışmak
Soru 20

“Zinaya yaklaşmayın, çünkü o, açık bir hayâsızlıktır, çok kötü bir yoldur.’’
(İsrâ suresi, 32. ayet)
Bu ayet aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?

 • Neslin korunması
 • Mülkiyet hakkı
 • Yaşama hakkı
 • Düşünce hürriyeti
Cevap Anahtarları
1234567891011121314151617181920
DCADCBDDBAADCBABACCA
Not: Android uygulamamız içinden QR kodu okutarak, Test'e ait optik ve soru çözümlerine'de ulabilirsiniz.
Bu test faydalı mıydı ?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?