GİRİŞ/KAYIT

Fizik 1 – Test 92016-3. Dönem

SORU 1

I. Manyetizma
II. Nükleer fizik
III. Katı hâl fiziği
IV. Termodinamik
Yukarıdaki verilenlerden hangileri fizik biliminin alt alanıdır?

 • A) I ve II
 • B) II, III ve IV
 • C) I, II ve III
 • D) I, II, III ve IV
SORU 2

Günlük hayatımızı kolaylaştırmak için farklı teknolojiler ortaya çıkmıştır.
Buna göre otomobil için;
I. Klima ve havalandırma → ISI
II. Arabanın Işık farı ve oto camı → DALGALAR
III. Akü ve Marş → ELEKTRİK
verilen örneklerden hangileri fizik uygulama alanları ile doğru verilmiştir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) I ve III
SORU 3

Fiziğin diğer bilim dalları ile etkileşmesi sonucunda birden fazla bilim dalının ortak çalıştığı yeni bilim dalları ortaya çıkmıştır.
Buna göre;
I. Biyoloji ile biyofizik
II. Kimya ile fizikokimya
III. Jeoloji ile jeofizik
verilen örneklerden hangileri doğru verilmiştir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) I, II ve III
SORU 4

Ali fizik laboratuvarında kalınlığı 1 mm’den küçük metal levhayı ölçmek istiyor.
Buna göre;
I. Kumpas
II. Cetvel
III. Mezura
VI. Termometre
verilen ölçü aletlerinden hangisini kullanırsa doğru bir ölçüm yapmış olur?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
SORU 5

Mehmet fiziksel büyüklükleri ölçmek için verilen ölçme araçları kullanıyor.
Mehmet verilenlerden hangisinde yanlış ölçüm aracı kullanmıştır?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
SORU 6

Ayşe fiziksel hesaplamalarında verilen birimleri kullanıyor.
I. Metre küp (m3)
II. Saniye (s)
III. Amper (A)
IV. Kandela (cd)
Buna göre hangisi türetilmiş bir büyüklüktür?

 • A) I
 • B) II
 • C) III
 • D) IV
SORU 7

Fiziksel büyüklükler skaler ve vektörel olarak ikiye ayrılır.
Buna göre ;
I. Paraşütle atlayan Ali’nin düşme hızı sabit 3 m/s dir.
II. Bir elmanın ağırlığı dinamometre ile ölçünce 0,5 N dur.
III. Bugün ölçülen Ankara’nın sıcaklığı 25 °C dir. IV.
Bir boksörün vuruş kuvvetini büyüklüğü 1000 N dur.
verilen örneklerden kaç tanesi vektörel büyüklüktür?

 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
SORU 8

5000 cm3 hacimli zeytin yağının özkütlesi 0,8 gr/cm3 olduğuna göre zeytin yağının kütlesi kaç kg’dır?

 • A) 5
 • B) 4
 • C) 3
 • D) 2
SORU 9

Sabit sıcaklıkta K ve L maddelerinin kütle- hacim grafiği şekildeki gibi verilmiştir.
Buna göre;
K nın yoğunluğu dk ve L nin yoğunluğu dL olduğuna göre dk/dL oranı nedir?

 • A) 0,8
 • B) 1,6
 • C) 1
 • D) 2
SORU 10

Bir iş makinası kepçesi 500 kg kum almaktadır.
Buna göre 10 tonluk bir kamyon kasası kaç kepçe kum ile doldurulur?

 • A) 20
 • B) 10
 • C) 5
 • D) 2
SORU 11

Sıvılar akışkandır. Bulundukları kabın şeklini alırlar. Fatma fizik laboratuvarında yağın hacmini ölçmek istiyor.
Verilen ölçü aletlerinden hangisini kullanarak doğrudan ölçebilir?

 • A) Dinamometre
 • B) Eşit kollu terazi
 • C) Dereceli Silindir
 • D) Şerit Metre
SORU 12

Bir binanın dayanıklığını artırmak için;
I. Kolonların kesit alanını artırmak
II. Kolonların sayısını artırmak
III. Binanın yüksekliğini artırmak
verilen ifadelerden hangisini ayrı ayrı yaparsak dayanıklığını artırabiliriz?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) I, II ve III
SORU 13

Ahmet deney olarak su içerisinde metal atacı yüzdürmek istiyor.
Buna göre;
I. Suya bulaşık deterjanı atmak
II. Suyun sıcaklığını artırmak
III. Suyun içine tuz atmak
Ahmet işlemlerinden hangilerini yaparsa metal ataç su yüzünde yüzdürülebilir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) I, II ve III
SORU 14

Evren’in (Kâinat) % 98 yaklaşık plazmadır.
Buna göre;
I. Güneş
II. Ay
III. Kutup Yıldızı
verilen örneklerden hangileri plazma değildir?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I, II ve III
SORU 15

Hareketi başlatan, hareketin hızını değiştiren veya cisimlerde şekil değişikliğine sebep olan etki kuvvet olarak tanımlanır.
Buna göre;
I. Mıknatısın toplu iğneleri çekmesi
II. Ağaçtan cevizin yere düşmesi
III. Pusulanın ibresinin dönmesi
IV. Rüzgârın yelkenli gemiyi hareket ettirmesi
verilen ifadelerden kaç tanesi temas gerektirmeyen kuvvettir?

 • A) 1
 • B) 2
 • C) 3
 • D) 4
SORU 16

Şekildeki gibi hız – zaman grafiği verilen bir araba için 20 s’de aldığı yol kaç metredir?

 • A) 150
 • B) 100
 • C) 50
 • D) 0 (Sıfır)
SORU 17

Hareketi cisimlerin bir yol boyunca yerlerini değiştirmeleri olarak tanımlarız.
Hareket çeşitlerine göre;
I. Bir kayıkçının kayık ile yüzerek bir yönde ilerlemesi
II. Lunaparkta dönme dolabın hareketi
III. Müzik aleti saz telinin hareketi
yukardaki ifadelerden hangilerinde titreşim hareketi vardır?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız III
 • C) I ve II
 • D) I, II ve III
SORU 18

Bir araba şekildeki gibi doğrusal yolda 10 m/s sabit hızla K dan L ye 5 saniyede, 20 m/s sabit hızla L’den M’ye 5 saniyede hareket ediyor.

Buna göre arabanın 10 saniyede aldığı yol kaç m’dir?

 • A) 50
 • B) 150
 • C) 200
 • D) 250
SORU 19

Bir otomobilin Konum – Zaman grafiği şekildeki gibidir.
Buna göre otomobil için;
I. Aldığı yol 400 m dir.
II. Sürati 40 m/s dir.
III. Hızı 4 m/s dir.
verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

 • A) Yalnız I
 • B) Yalnız II
 • C) I ve II
 • D) I, II ve III
SORU 20

Düz bir yolda hareket eden kamyona ait, hız – zaman grafiği şekildeki gibidir.
Kamyon 4 saniye sonunda kaç metre yol almıştır?

 • A) 150
 • B) 120
 • C) 90
 • D) 50
CEVAP ANAHTARI
1234567891011121314151617181920
DDDABACBDACCBBCABBCB
Bu test faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebilirim?
0 kişi oy kullandı
Online Testler